Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 1/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA analyzujeme zásah u požáru tavicí pece ve slévárně. Dále se dozvíte výstupy z realizovaného výzkumného projektu TÚPO zabývajícího se barevnou úpravou zásahového požárního automobilu. Současně rozebíráme problematiku zvláštních příplatků u HZS ČR. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM představíme novou typovou činnost složek IZS při společném zásahu u mimořádné události. Poznatky a zkušenosti z průběhu vývoje a možného použití bezpilotních prostředků u hasičů. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ vás seznámíme s přístrojem pro dokumentaci a digitalizaci míst požáru. V INFORMACÍCH máme pro vás rozhovor o obecně prospěšné společnosti Popálky. Poděkování za záchranu obdrželi hasiči ve Varnsdorfu, a to od zachráněné dívky při její návštěvě na stanici. V přílohách časopisu najdete výběr veletrhů a výstav pořádaných u nás i v zahraničí a také kalendář hlavních sportovních soutěží pro rok 2019. 

Spolupráce Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) a Národního památkového ústavu (NPÚ) probíhá již od roku 2012. Ve dnech 19. až 20. září 2018 se uskutečnilo páté setkání vybraných příslušníků HZS ČR zařazených na úseku prevence a vybraných pracovníků ústředního pracoviště a územních odborných pracovišť NPÚ na společně připraveném semináři „Ochrana památkových objektů před požáry a jejich účinky – Borovany 2018“.

Vloni se přes 40 účastníků dvoudenního semináře sešlo v krásném prostředí Státního zámku Třeboň. Spolupráce mezi hasiči a památkáři se stále více prohlubuje, což nemalou měrou přispívá k oboustrannému pochopení problematiky ochrany kulturních památek. Seminář byl zahájen v historických prostorách zámku Třeboň hlavními organizátory semináře Evou Polatovou z Generálního ředitelství NPÚ a plk. Ing. Vladimírem Machanderem, vedoucím oddělení kontrolní činnosti odboru prevence MV­ generálního ředitelství HZS ČR.

V úvodním bloku se účastníci semináře seznámili s aktuálními trendy v zabezpečení kulturních památek i s konkrétními úpravami provedenými ve shodě požární ochrany a památkové péče při rekonstrukci významných památkových objektů, což bývá mnohdy velmi složitý úkol pro obě strany. Jak jsme se ale na několika příkladech přesvědčili, je možné najít taková řešení, která vyhovují všem požadavkům. Velmi zajímavý byl příspěvek o nové výstavbě dřevěného kostela v Gutech, který zcela podlehl požáru po úmyslném zapálení v noci z 1. na 2. srpna 2017. Novou aktivitu v přístupu k ochraně památkových objektů představili náměstek HZS Královéhradeckého kraje plk. Mgr. Pavel Nejtek a ředitel územního odborného pracoviště NPÚ Ing. Jiří Balský. Pro vybrané významné objekty kulturních památek je zpracována tzv. karta památky, která obsahuje informace pro velitele zásahu, především pokyny k evakuaci mobiliáře a stanovení principu ochrany okolních objektů.

Celý objekt je zároveň naskenován speciálním přístrojem, a to včetně vnitřních prostorů. Jedná se o 3D laserový stacionární skener od výrobce FARO, typ FOCUS X130. Přestože byl pořízen pro potřeby pracoviště zjišťování příčin vzniku požárů, má široké možnosti uplatnění v oblasti státního požárního dozoru, příslušníky z havarijního plánování, ale i jednotkami požární ochrany při zásahu nebo při přípravě na mimořádné události. Skener umožňuje skenovat jakýkoli předmět, místnosti, stavby či zařízení. Získaná data se následně zpracovávají ve speciálních sw FARO SCENE a POINTCAB. Kdykoli je možné v těchto sw provádět měření rozměrů s milimetrovou přesností. Software umožňuje vytvářet virtuální prohlídky či tisknout reporty s možností vytvoření topografické dokumentace ve 2D, ale i ve 3D. Je možné zpracovávat půdorysy, řezy, isopohledy. Výstupem je možné i vytvoření videa z prostorového snímání daných naskenovaných prostor.

Tyto grafické podklady pak mohou sloužit jednotkám požární ochrany pro potřeby zásahu. Odborné přednášky byly dále doplněny o prezentace požárů a taktických cvičení na vybraných památkových objektech.

Druhý den byl zahájen ukázkou taktického cvičení na zámku Třeboň. Ukázky taktických nebo prověřovacích cvičení se staly již nedílnou součástí společných seminářů a jsou vždy velmi kladně hodnoceny. Taktické cvičení bylo situováno do ubytovací části, která těsně přiléhá k zámku. Námětem taktického cvičení byl požár v prvním patře ubytovacího zařízení, vzniklý v prostoru kuchyňky, jehož následkem bylo rychlé zakouření chodeb předpokojů, kde se nacházely ubytované osoby, které se již nestihly evakuovat samostatným odchodem. Taktického cvičení se účastnily jednotky HZS Jihočeského kraje ze stanice Třeboň a SDH Branná. Za vzornou ukázku, která zvláště oslovila zástupce památkářů, patří zasahujícím jednotkám požární ochrany velké poděkování. Vyplynulo, že největší nebezpečí vzniku požáru a jeho šíření hrozí ze strany ubytované veřejnosti v hostelu, ubytovaných studentů střední školy, případně pracoviště státního archivu. Taktéž přístup k zámku není pro zasahující hasiče a požární techniku snadný.

Po obědě se účastníci semináře přesunuli na Zámek Červená Lhota, kde již čekal kastelán PhDr. Tomáš Horyna. Zámek Červená Lhota je kvůli poloze uprostřed rybníka a úzkému spojovacímu mostu pro současnou požární techniku v podstatě nepřístupný. V době prohlídek se navíc v objektu nachází velké množství lidí, které je potřeba v případě vzniku požáru bezpečně evakuovat. Rozhovor s kastelánem však všechny přítomné ujistil, že si místní „ztížené podmínky“ velmi dobře uvědomují a maximálně eliminují rizika spojená s možným vznikem požáru. V zámku je instalován systém nezavodněného požárního potrubí s čerpadlem umístěným přímo v rybníce, k čemuž poloha zámku přímo vybízí. V průběhu posledních osmi let několikrát proběhlo na zámku taktické cvičení prověřující účinnost všech opatření.

V průběhu semináře bylo zodpovězeno mnoho dotazů příslušníků HZS ČR a pracovníků NPÚ. Obě zúčastněné strany kladně hodnotily dosavadní vývoj spolupráce i celý seminář. Závěrem lze říci, že se podařilo naplnit cíl semináře, kterým bylo vzájemné projednání problematiky související se zajišťováním požární ochrany památkových objektů a hledání optimálních a vzájemně akceptovatelných řešení požární ochrany mezi HZS ČR a NPÚ.


kpt. Ing. Jitka PICKOVÁ, MV-generální ředitelství HZS ČR, foto autorka
 

vytisknout  e-mailem