Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 1/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA analyzujeme zásah u požáru tavicí pece ve slévárně. Dále se dozvíte výstupy z realizovaného výzkumného projektu TÚPO zabývajícího se barevnou úpravou zásahového požárního automobilu. Současně rozebíráme problematiku zvláštních příplatků u HZS ČR. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM představíme novou typovou činnost složek IZS při společném zásahu u mimořádné události. Poznatky a zkušenosti z průběhu vývoje a možného použití bezpilotních prostředků u hasičů. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ vás seznámíme s přístrojem pro dokumentaci a digitalizaci míst požáru. V INFORMACÍCH máme pro vás rozhovor o obecně prospěšné společnosti Popálky. Poděkování za záchranu obdrželi hasiči ve Varnsdorfu, a to od zachráněné dívky při její návštěvě na stanici. V přílohách časopisu najdete výběr veletrhů a výstav pořádaných u nás i v zahraničí a také kalendář hlavních sportovních soutěží pro rok 2019. 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (HZS LK) pořádá už od roku 2006 pro pedagogy především základních škol Libereckého kraje školení k problematice výuky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (OČMU). Učitelé mají příležitost dozvědět se důležité informace z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, které by měli následně předávat žákům při výuce ve školách.

Od roku 2013 je tato problematika zařazena do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, ze kterého základní školy vychází při zpracování vlastních školních vzdělávacích programů. Jednotlivé školy tak mají možnost zařadit problematiku OČMU do stávajících předmětů, zavést volitelný předmět v rámci disponibilních hodin nebo se problematice zdraví a bezpečí věnovat při projektovém vyučování.

Také vloni na podzim proběhl ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) Krajským pracovištěm v Liberci vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) „Mimořádné události ve škole a jejich řešení“ pro pedagogy základních škol a víceletých gymnázií. Školení probíhalo ve třech termínech přímo na stanicích HZS LK v Liberci, Semilech a České Lípě. Zúčastnilo se ho celkem 36 pedagogů z 21 základních škol a jednoho víceletého gymnázia, což činí přibližně 10 % z celkového počtu základních škol v Libereckém kraji. Nejvíce pedagogů bylo z území okresu Česká Lípa. Největším pozitivním překvapením byla účast všech pedagogů ze ZŠ Dubá včetně paní ředitelky.

Samotné školení bylo rozděleno do dvou bloků. Dopolední část byla věnována především teoretickým informacím. Příslušnice z oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS LK por. Mgr. Iva Michalíčková a kpt. Mgr. Michaela Stará učitelům doporučily rozčlenění tematiky do jednotlivých ročníků 1. i 2. stupně základní školy. Přehledně shrnuly, jaké by měly mít děti v jednotlivých ročnících znalosti, a doporučily například vhodné pracovní listy, učebnice, interaktivní kurzy Záchranného kruhu, videoklipy a další dostupný materiál, jejichž přehled najdou na webu HZS ČR v sekci Ochrana obyvatelstva/Výchova a vzdělávání, nebo na nově zřízených webových stránkách www.ocmu.cz.

Jako novinka byl pedagogům představen projekt tvorby výukového materiálu pro podporu vzdělávání v oblasti OČMU na 2. stupni základních škol „Hasiči pro školy“, který vzniká ve spolupráci HZS Zlínského a HZS Ústeckého kraje za finanční podpory Ústeckého kraje. V Liberci projekt představila sama spoluautorka kpt. Ing. Iva Karafiátová z HZS Ústeckého kraje. Momentálně je vytvořeno pět výukových hodin pro šestý ročník. Součástí každé hodiny je interaktivní prezentace, pracovní list pro děti a metodická příručka pro učitele. Všechny materiály jsou k dispozici učitelům na internetu zdarma.

Odpoledne se do školení zapojili kolegové z úseku prevence, kteří pro učitele připravili ukázku hašení různými typy přenosných hasicích přístrojů a správný postup hašení hořícího oleje v domácnosti. Učitelé se dozvěděli něco málo o principech hašení. Na závěr praktické ukázky si všichni zájemci vyzkoušeli hašení hořlavé kapaliny práškovým a sněhovým hasicím přístrojem. Následovala prohlídka mobilní požární techniky a v Liberci rovněž pracoviště telefonního centra tísňového volání 112 a krajského operačního a informačního střediska.

Učitelé se zajímali především o téma evakuace školy v případě požáru a způsob zjišťování počtu evakuovaných žáků, pokud mají ve škole zavedeny pouze elektronické třídnice. Bohužel od pedagogů zazněla informace, že některé školy evakuaci při vyhlášení požárního poplachu vůbec necvičí. V diskuzi přišlo na řadu i téma „invakuace“ při úniku nebezpečné látky do ovzduší, případně útoku aktivního střelce.

V dotaznících NIDV učitelé vyjádřili spokojenost s průběhem i obsahem školení. Zařazení problematiky OČMU do výuky na ZŠ vnímají jako důležité, 58 % ze zúčastněných by uvítalo vznik samostatného předmětu, který by obsahoval problematiky OČMU, dopravní výchovy, první pomoci a přípravy občanů k obraně státu. V současné době má převážná většina škol problematiku OČMU rozvrženou do stávajících předmětů nebo ji zařazuje do projektových dnů.

Účastníci si ze školení odnesli kromě osvědčení NIDV o absolvování vzdělávacího programu také příručku pro učitele základních a středních škol „Ochrana člověka za mimořádných událostí“, sady pracovních listů pro 1. stupeň „Hasičské myši učí děti“ a „Hasiči tě v nouzi nenechají“, brožuru „Víš, odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112?“ a doufáme, že i množství důležitých a praktických informací i zážitek z hašení.


por. Mgr. Iva MICHALÍČKOVÁ, HZS Libereckého kraje, foto autorka
 

vytisknout  e-mailem