Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 1/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA analyzujeme zásah u požáru tavicí pece ve slévárně. Dále se dozvíte výstupy z realizovaného výzkumného projektu TÚPO zabývajícího se barevnou úpravou zásahového požárního automobilu. Současně rozebíráme problematiku zvláštních příplatků u HZS ČR. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM představíme novou typovou činnost složek IZS při společném zásahu u mimořádné události. Poznatky a zkušenosti z průběhu vývoje a možného použití bezpilotních prostředků u hasičů. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ vás seznámíme s přístrojem pro dokumentaci a digitalizaci míst požáru. V INFORMACÍCH máme pro vás rozhovor o obecně prospěšné společnosti Popálky. Poděkování za záchranu obdrželi hasiči ve Varnsdorfu, a to od zachráněné dívky při její návštěvě na stanici. V přílohách časopisu najdete výběr veletrhů a výstav pořádaných u nás i v zahraničí a také kalendář hlavních sportovních soutěží pro rok 2019. 

Ve dnech 12. a 13. listopadu 2018 se v Parkhotelu Richmond v Karlových Varech uskutečnil V. ročník konference integrovaného záchranného systému (IZS). Pořadatelem konference byly všechny tři základní složky IZS působící v Karlovarském kraji, přičemž záštitu nad sympoziem převzala hejtmanka Karlovarského kraje Mgr. Jana Mračková Vildumetzová.

Loňský ročník byl monotematicky zaměřený na oblast bezpečnosti v civilním letectví. Již tradičně byla tato problematika pokryta zajímavými příspěvky z nejrůznějších úhlů pohledu, aby se účastníkům umožnil mezioborový přesah, a získali tak povědomí o činnostech všech, kdo se problematikou nehod v letecké dopravě zabývá. Tři bloky příspěvků organizátoři seřadili tak, aby obsáhly všechny fáze letecké nehody. První blok proto nazvali „Ve vzduchu“, ve kterém vystoupili piloti, palubní průvodčí, pracovníci řízení letového provozu či zdravotníci, kteří stále častěji v průběhu letů ošetřují cestující i členy posádek letadel. Přednášející názorně ukázali, jak se piloti připravují na situace, kdy ve vzduchu nejde vše podle plánu. O tomto tématu hovořil ředitel letového provozu Českých aerolinií (ČSA) Richard Biras, který prezentoval i zajímavé ukázky z pilotního trenažeru během nácviku krizových situací. Neméně zajímavé bylo představení přípravy palubních průvodčích na nenadálé mimořádné události (MU) vzniklé na palubě letadla, což představil vedoucí jejich výcviku Tomáš Chlupáč z ČSA. Interaktivní vystoupení bratrů Mgr. Davida Peřana, DiS.,ze Záchranné zdravotnické služby hl. m. Prahy a pilota ze společnosti Travel Service Bc. Patrika Peřana přineslo zajímavou analýzu srovnání netechnických dovedností uplatňovaných v letectví s prací záchranářských posádek. Byl patrný rozdíl v tom, jak piloti kladou důraz na komunikaci a zejména na zpětnou vazbu. Nepochopení sdělení posádkou bývá příčinou fatálních následků. Je evidentní, že v oblasti záchranářství je stále co vylepšovat – například v radiové komunikaci aj. Následující příspěvky objasnily postup řízení letového provozu v případech, kdy letadlo buď zcela zmizí z radarů, nebo nahlásí problém. O takových situacích promluvil Ing. Petr Vozdecký z Řízení letového provozu České republiky.

Na něj navázal pilot vrtulníků Armády České republiky mjr. Ing. Petr Šafařík, který představil fungování mezinárodního systému SAR (Search and Rescue) pro pátrání a záchranu lidí při letecké nehodě.

Druhá část konference
Druhý blok přednášek se jmenoval „Na zemi“. Šlo o část, která je záchranářům nejvíce známá. Poslední blok přednášek pak nesl označení „U soudu“. Zahrnoval příspěvky pojednávající o všem, co souvisí se zjišťováním příčin leteckých nehod, vyšetřováním včetně identifikace obětí s využitím DVI týmu (Disaster Victim Identification – identifikace obětí nehod) Policie České republiky, což přítomným prezentoval vedoucí týmu plk. Mgr. Petr Bendl, Ph.D.,z Kriminalistického ústavu Policie České republiky. Unikátním oživením V. ročníku konference byla úvodní projekce dokumentárního snímku „Letecké katastrofy Československa“ režiséra BcA. Jiřího Studničky. Ten mimo jiné zmapoval a zrekonstruoval největší leteckou nehodu na území našeho státu, ke které došlo 30. října 1975 v Praze-Suchdole. Dramatičnost této tragédie navodila potřebnou atmosféru a dokument otevřel prostor pro další významné odborníky. Po úvodní projekci „sestoupil z plátna“ jeden z účinkujících v dokumentu, kterým byl Ing. Ladislav Keller – pilot a historik letectví, jenž je rovněž autorem řady odborných i popularizačních publikací zabývajících se problematikou leteckých nehod. Pro změnu odborný garant karlovarského sympozia prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc., poutavým způsobem objasnil vlivy působení alkoholu na organismus člověka a přes to, že se dnes alkohol užívá v mnohem menší míře, než tomu bylo před lety, stále patří nejen v letectví k velkému riziku. Konference se zúčastnil také zástupce Vězeňské služby České republiky pplk. Ing. Dušan Toral, který představil systém eskortování odsouzených osob na palubě dopravních letadel. Ačkoli není možné zmínit všechny zajímavé přednášky (včetně anotací je naleznete na odkazu www.konferenceizs.cz), důležité je konstatování, že se tento formát velmi osvědčil a pořadatelům se daří rozšiřovat v jednotlivých tematických oblastech širší povědomí těch, kdo se pohybují v oblasti IZS a mají zájem si rozšiřovat profesní přehled. Organizátoři v samotném závěru představili údaje o nadcházejícím VI. ročníku, který se tentokrát uskuteční ve dnech 11. a 12. listopadu 2019 v hotelu Dvorana v Karlových Varech. Tématem bude velice citlivá problematika nazvaná „Etika rozhodování v záchranářství“. Cílem konference tak bude představit úhly pohledu na hodnoty, které se berou v potaz při řešení MU a dilemat, která každý záchranář dříve či později ve své profesi musí řešit. Již nyní je zřejmé, že půjde o tematiku velmi zajímavou, což se nepochybně projeví v diskusní části, které bude tentokrát věnována zvláštní pozornost právě s ohledem na dané téma. Podrobnosti o programu a možnostech účasti na konferenci IZS v Karlových Varech bude možné sledovat na uvedené internetové adrese. Bude nám ctí vás přivítat v Karlových Varech.


plk. Ing. Oldřich VOLF, Ph.D.,HZS Karlovarského kraje, foto archiv HZS Karlovarského kraje
 

vytisknout  e-mailem