Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 9/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA vám nabídneme rozbor požáru v hotelu Eurostars David v Praze. Dozvíte se o typickém použití stabilních hasicích zařízení v realizační praxi. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM najdete shrnutí aktuálních poznatků v péči o lidi se zdravotním postižením u MU. Nahlédnete do výcviku posádek obojživelných transportérů na rybníku Nezmar. V Rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ vás seznámíme se synchronizací kontaktů mezi Portálem krizového řízení Středočeského kraje a databází HZS Středočeského kraje. Dále s MU řešenými na úrovni Evropské unie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie. V INFORMACÍCH máme výsledky z Mistrovství ČR v požárním sportu v Liberci. 

Dne 20. ledna 2018 byl v 18.01 hodin na krajské operační a informační středisko HZS hl. m. Prahy (KOPIS HZSP) nahlášen požár klimatizace v hotelu Eurostars David v ulici Náplavní v Praze 2. O tom, jaké ohnivé peklo v hotelu panovalo, neměl operační důstojník a ani hasiči vůbec tušení.

Popis objektu

Hotel Eurostars David je novorenesanční budova, která se nachází na rohu ulic Náplavní 6 a Záhořanského 1 v Praze 2. Má tvar písmene U s hlavním vchodem v průjezdu uprostřed hotelu z ulice Náplavní. Byla vystavěna v letech 1882 až 1884 původně jako čtyřpatrový činžovní dům s půdní vestavbou a věžičkou. Uliční průčelí jsou členěna širokým formálním aparátem novorenesančního stylu. Od roku 1993 je kulturní památkou. V roce 2006 proběhla rekonstrukce budovy, kterou nyní vlastní společnost SIRA Praha. Celková pořizovací cena hotelu ke konci roku 2006 činila 196 milionů korun. V hotelu je 76 pokojů a celkem 180 lůžek.

Průběh zásahu
Požár byl na KOPIS HZSP nahlášen recepční v 18.01 hodin jako kouř z klimatizace. Operační důstojník vyslal na místo události místně příslušnou jednotku požární ochrany (PO) ze stanice Sokolská (3× CAS, 1× AZ-37) a jednotky PO stanice Holešovice (1× CAS, 1x velkokapacitní CAS, 1× AZ-40) a stanice Smíchov (1× CAS). Jednotka PO ze stanice Sokolská byla na místě v 18.06 hodin, tedy pět minut od nahlášení události. Průjezd ulicí Náplavní byl z důvodu špatně zaparkovaných vozidel velmi komplikovaný, zejména pro výškovou požární techniku. Již při jízdě touto ulicí byl z prvního zásahového automobilu viditelný kouř vycházející ze všech podlaží hotelu. To, že je plno hostů v zakouřených oknech a na římsách, bylo patrné až při příjezdu přímo před hotel. V průjezdu hlavního vchodu byly vidět mohutné plameny vycházející z recepce. Velitel zásahu (VZ) okamžitě vydal rozkazy k záchraně osob ve vyšších patrech s AZ-37, druhému družstvu nařídil záchranu osob z nastavovacích žebříků z oken v prvním patře, prvnímu družstvu rozvinutí dopravního vedení s rozdělovačem a útočným proudem C 52 směrem k recepci a třetímu družstvu rozkaz k záchraně osob vnitřkem budovy. Situace byla velmi nepřehledná, hosté rozbíjeli okna, křičeli, propadali panice a vyhazovali z oken zavazadla. VZ povolal jednotky PO, zejména s výškovou technikou a družstva na záchranu osob. Při probíhajícím průzkumu bylo dále zjištěno, že z boční strany hotelu je asi 12 osob v ohrožení života a v některých oknech se nacházelo i pět osob bezprostředně hrozící skokem ze čtvrtého patra. V některých patrech byly vidět osoby hledající v kouři kličky na oknech, aby se dostaly ven. Přes radiostanici byla naváděna jednotka PO z Holešovic s dalším AZ-40 na záchranu těchto osob. Při průzkumu ve dvoře hotelu bylo nalezeno hořící vozidlo, osoby sedící na parapetu vlevo od vchodu ve druhém patře a plameny šlehající ze všech oken ve třetím patře do vnitrobloku. Do této chvíle se VZ nikdo z personálu nenahlásil, aby podal informace o počtu hostů nebo dalších únikových schodištích.

Na místo se dostavil i velicí důstojník směny, který převzal velení zásahu a vzhledem k velkému počtu ohrožených osob vyhlásil zvláštní stupeň požárního poplachu a byl zřízen štáb VZ. Místo zásahu bylo rozděleno na dva sektory, sektor č. 1 – pravá strana hotelu, sektor č. 2 – levá strana hotelu a každé patro v sektoru bylo bojovým úsekem. Při vstupu do recepce se dvěma proudy C 52 v sektoru č. 1 bylo zjištěno, že hoří celé schodiště v plném rozsahu až ke stropu ve třetím patře.

Průzkum objektu
Průzkumná skupina vybavená termokamerou se musela probojovat skrze plameny a postupovala takto celým schodištěm, které bylo již značně poškozené a bez zábradlí. Za nimi postupovaly další skupiny hasičů, které prohledávaly jednotlivé pokoje. Kouř se do pokojů dostával z ventilace na WC. Takto zakouřeny byly všechny pokoje v celém hotelu.

Průzkumné skupiny začaly postupně nacházet na schodištích obou sektorů, ve výtahu a na WC v pokoji osoby v bezvědomí. Okamžitě je vynášely před hotel a hasiči společně s dalšími složkami IZS prováděli jejich resuscitaci. Po hodinové resuscitaci bylo lékařem konstatováno úmrtí u dvou osob, u ostatních čtyř osob se podařilo obnovit životní funkce a v kritickém stavu byly převezeny do nemocnic, kde ještě ten večer zemřela další osoba a druhý den ráno podlehla zranění čtvrtá.

Všechny zachráněné osoby byly nasměrovány ke shromaždišti osob zřízeném v sousední restauraci, kde byly ošetřeny ZZS hl. m. Prahy. Ošetření bylo potřeba také pro dva hasiče HZS hl. m. Prahy, kteří propadli schodištěm, jeden z prvního patra a druhý ze druhého patra. Ten byl následně převezen se středně těžkým zraněním do nemocnice.

Vzhledem k tomu, že šlo o velmi fyzicky i psychicky náročný zásah, bylo nutné časté střídání zasahujících hasičů. O občerstvení a zázemí pro všechny zasahující se postarali členové Českého červeného kříže (ČČK).

Záchrana osob

 • vnějškem budovy

          -   nasazeny tři automobilové žebříky (AZ-37, AZ-40, AZ-30), nastavovací žebříky, bylo zachráněno 34 osob,

 • vnitřkem budovy

          -   po vnitřních schodištích s vyváděcími kuklami byly zachráněny čtyři osoby,
          -   dále zachráněno šest osob, nalezeno v bezvědomí a resuscitováno.

Lokalizace a likvidace požáru
Požár byl lokalizován a uhašen za 41 minut od vstupu do hořícího hotelu. Hořící vozidlo ve vnitrobloku bylo uhašeno později, protože v danou chvíli nepředstavovalo pro hasiče nebezpečí a všechny síly a prostředky byly soustředěny na záchranu ohrožených osob a hašení požáru uvnitř objektu. Nasazeny byly celkem tři proudy C. Celková škoda byla vyčíslena na 20 miliónů korun.

Na místě zásahu bylo nasazeno:

 • 16 profesionálních i dobrovolných jednotek PO z celého území hl. m. Prahy,
 • 120 hasičů,
 • 21 CAS, 7 AZ,
 • spotřebováno 15 500 litrů vody na hašení požáru,
 • celkem vyměněno 150 izolačních dýchacích přístrojů.

Příčina vzniku požáru
Druhý den se na místo zásahu vrátili příslušníci odboru kriminalistické techniky a expertiz Policie ČR i oddělení zjišťování příčin vzniku požárů HZS hl. m. Prahy. Se speciálně vycvičeným psem na vyhledávání akcelerantů hoření se snažili najít možnou příčinu. Příčinu vzniku požáru odhalí až odborná znalecká zkoumání. V současné době je předmětem dalšího šetření.

Specifika zásahu
Negativa

 • žádný kontakt s personálem hotelu,
 • složitost objektu,
 • nefunkční systém EPS v objektu,
 • úmrtí čtyř osob z řad hostů,
 • zranění dvou zasahujících hasičů,
 • nedostatečný počet termovizí pro zasahující hasiče (špatná orientace),
 • vysoká škoda.

Pozitiva

 • krátký dojezdový čas prvních jednotek PO na místo zásahu,
 • v prvním sledu vyslány dva automobilové žebříky (pro záchranu rozhodující faktor),
 • rychlý průzkum a zvolení taktiky zásahu VZ,
 • vyhlášení zvláštního stupně požárního poplachu,
 • záchrana osob ze zasaženého objektu v krátké době (asi 12 minut z vnějšku budovy),
 • rychlá likvidace požáru,
 • přítomnost ČČK, který zajistil občerst­vení pro všechny zasahující,
 • spolupráce všech zasahujících složek IZS.
   

nprap. Radek SVATOŠ, HZS hl. m. Prahy, foto archiv HZS hl. m. Prahy

vytisknout  e-mailem