Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 3/2018

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA máme rozbor požáru objektu třídírny odpadů v okrese Kladno. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dozvíte, že ve ŠVZ HZS ČR – středisko Brno se začátkem letošního roku uskutečnil kurz Obsluha motorových pil. Dále o tom, jak správně reagovat při dopravních nehodách. Přečtete si o spolupráci psychologické služby HZS ČR se zahraničními subjekty, ale také o spolupráci HZS Pardubického kraje s neziskovými organizacemi při mimořádných událostech. Rubrika OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ přináší první část řízení procesů při zajišťování nouzových dodávek pitné vody. Dočtete se o aktuálních mimořádných událostech řešené na úrovni Evropské unie. Informuje vás o 17. ročníku konference Ochrana obyvatelstva. V informacích vás seznámíme se seriálem soutěží v roce 2018. 17. května tohoto roku opět odstartuje první kolo Velké ceny ČR v požárním útoku, jako již tradiční součást série ročníků sportovních soutěží. Přílohou časopisu je Statistická ročenka 2017. 

Na prvním místě bychom měli vždy myslet na bezpečnost a prevenci. Během cestování autem to možná platí dokonce dvojnásob. Následující rady mějte na paměti vždy, když budete do vozidla nastupovat, ať už sami, nebo se svou rodinou.

Buďte připraveni!

 • Bezpečnost na prvním místě!
 • Jakékoli předměty ve voze by měly být upevněny, aby při nehodě nezranily cestující.
 • Vždy používejte bezpečnostní pásy.
 • Opěrku hlavy mějte správně nastavenou, aby při nárazu omezila pohyb hlavy dozadu.
 • Reflexní vesty mějte vždy v přední části vozidla.
 • Lékárničku mějte po ruce z místa řidiče, abyste se v případě nehody mohli i sami ošetřit.
 • Mobilní telefon mějte po ruce tak, aby při nárazu neodlétl z vašeho dosahu.
 • Vždy označte místo nehody – minimálně reflexním trojúhelníkem ve vhodné vzdálenosti podle místa nehody (minimálně však podle právních předpisů).

Co dělat, když k nehodě došlo?
Opět platí, že bezpečnost je na prvním místě! Především vaše, ale i všech ostatních osob, které jsou na místě nehody. Vozidlo zastavte vždy na bezpečném a přehledném místě. Při vystupování mějte reflexní vestu již oblečenou a s sebou z vozu vezměte zároveň lékárničku, reflexní trojúhelník a mobilní telefon. Všechny osoby z vašeho vozidla pošlete pryč mimo vozidlo a vozovku do bezpečí.
Nejprve označte místo dopravní nehody trojúhelníkem, přičemž se pohybujte vždy mimo silnici na bezpečném místě. Jakmile je nehoda označena, můžete přistoupit ke kontrole osob v havarovaném vozidle. Pozornost věnujte nejprve technickému zajištění vozidla – vypněte motor a vytáhněte klíčky ze zapalování (a umístěte je na palubní desku nebo střechu vozidla), zatáhněte ruční brzdu nebo kola vozidla zajistěte klínem nebo např. kamenem. Pokud by vozidlo kouřilo, můžete použít hasicí přístroj. Nikdy však neotvírejte kapotu vozidla – mohlo by dojít ke vzplanutí – maximálně úzkým otvorem vsuňte hrdlo přístroje pod kapotu a haste. Uvědomte si, že při vzplanutí ohně je otázkou několika desítek vteřin, než se oheň rozšíří!

Kdy volat záchrannou službu?
Tísňovou linku 155 volejte vždy, pokud jste svědky náhlého a neočekávaného zhoršení zdravotního stavu pacienta, závažného úrazu nebo děje, který zřejmě bude mít za následek úraz nebo jiné poškození zdraví. Volejte i tehdy, pokud si třeba i jen nejste zcela jisti. Operátorka zdravotnické záchranné služby je kvalifikovaný zdravotník a pomůže vám situaci posoudit a najít optimální řešení. K udání polohy můžete využít hned několik způsobů:

 • přesná adresa – město, ulice, číslo popisné,
 • aplikace „Záchranka“,
 • směr a kilometr na dálnicích nebo rychlostních silnicích,
 • sloupy veřejného osvětlení v některých městech,
 • čísla železničních přejezdů,
 • čísla mostů,
 • různé body zájmu – obchodní centra, zastávky hromadné dopravy, kulturní památky apod.,
 • GPS souřadnice.

Při volání na číslo 155 se dovoláte přímo na operační středisko záchranné služby. První a nejdůležitější věc, kterou operátorka potřebuje vědět, je právě místo, kde se nacházíte, kdyby vypadl signál nebo došlo k přerušení hovoru z jiného důvodu. Ve chvíli, kdy operátorka bezpečně ví, kde se nehoda stala, jiná operátorka vysílá sanitku a nic se tak nezdržuje.
Po sdělení vaší polohy se bude operátorka ptát: co se stalo?; kdo je zraněný? (včetně přibližného věku poraněného); jsou na místě další zranění?.

U každého zraněného se bude ptát na základní informace v tomto pořadí:

 1. Je postižený při vědomí?
 2. Dýchá postižený pravidelně – stejně jako vy?
 3. Jaká má zranění? Krvácí někde?

Pokud postižený nejeví známky zranění, nemá viditelné poranění a nehoda se nestala ve velké rychlosti a odmítá záchrannou službu, tak respektujte jeho přání.
Operátorka na tísňové lince 155 vám dále poradí, jak poskytovat první pomoc. Pokud je třeba, může s vámi vydržet na telefonu až do příjezdu posádky na místo a bude vám tak i oporou. Mluvením a radami se výjezd posádky nezdržuje. Posádka je vyslána již po vaší lokalizaci a všechny další kroky jsou jen benefitem.

Jak postupovat u jednotlivých poranění?
Základním pravidlem je kontrolovat vědomí a dýchání postižených. Pokud to není nutné, tak s postiženými nehýbejte a ani oni sami by se neměli příliš hýbat. Zraněné z vozidla vyndejte jen v případě, že je ohrožená bezpečnost nebo je potřeba zahájit resuscitaci či zastavit masivní krvácení, které v dané pozici zastavit nelze.
V podstatě u každého zraněného lze využít tzv. pět T.

 • Tepelný komfort
 • Transport – záchrannou službou
 • nepodávat Tekutiny
 • Tišení bolesti – nikdy nepodáváme léky, jen ošetříme rány a psychicky uklidňujeme
 • Ticho – zajistit tiché prostředí bez zbytečného rozruchu kolem

Postižený krvácí
Pokud zraněný krvácí, dbejte v první řadě na svou bezpečnost. Pokud je to možné, postiženého instruujte, aby si ránu stlačil vlastní rukou. Sami si nasaďte rukavice z vaší autolékárničky a vezměte si obvaz. Pokud rána krvácí silně, vezměte obvazy dva. Jeden přiložte na ránu smotaný a druhým jej ovažte a přitlačte tak v ráně. Další rány můžete překrýt obvazy nebo sterilními čtverci, aby se do nich nedostaly další nečistoty.
Pokud je v ráně na končetinách cizí předmět, který v ní evidentně pevně vězí, tak jej jen obložte smotanými obvazy a překryjte. Rozhodně se nesnažte na ránu tlačit, tlačili byste předmět hlouběji do rány. Pokud jde lehce vyndat, vyjměte jej. Cizí předměty nad tělními dutinami (hrudník, břicho, pánev) nevyndávejte! Mohlo by dojít k vnitřnímu krvácení.
Použití zaškrcovadla vyžaduje zkušenost a nácvik. Používá se v případech, kdy krvácení nelze zastavit tlakovým obvazem. Přiložit jej můžete jen na končetiny – na paži nebo na stehno (vede zde jedna velká tepna, kterou stlačíme proti jedné kosti).

Podezření na vnitřní zranění
Pokud máte podezření na vnitřní zranění, postižený je bledý, opocený, kolabuje, volejte ihned na záchrannou službu a omezte jakýkoli pohyb zraněného. Zajistěte pět T.

Postižený má poraněnou páteř
Pokud máte podezření na poranění páteře – postiženého brní končetiny nebo je vůbec necítí – snažte se se zraněným vůbec nehýbat! Je potřeba zafixovat páteř, což odborně provedou záchranáři.
S postiženým hýbejte jen v případě, že mu v dané situaci hrozí nebezpečí (např. auto začíná hořet) nebo je v bezvědomí a nedýchá nebo nedýchá normálně, tudíž je potřeba zahájit resuscitaci.

Postižený je v bezvědomí
Pokud postižený nereaguje na vnější podněty – oslovení, mírné zatřesení rameny – musíte zkontrolovat, zda normálně, pravidelně dýchá. Položte jednu ruku dlaní na čelo a druhou pod bradu a zakloňte hlavu – dojde tím ke zprůchodnění dýchacích cest (i v případě tzv. zapadlého jazyka). Ke zprůchodnění dýchacích cest není důvod vytahovat jazyk nebo strkat prsty do úst postiženého. Pokud je v bezvědomí a dýchá normálně, zůstaňte u postiženého, nechte jej ležet na zádech a udržujte průchodné dýchací cesty. Nadále kontrolujte dýchání a informujte zdravotnickou záchrannou službu o případných změnách stavu.
Zotavovací (dříve stabilizovaná) poloha je vhodná pouze tehdy, pokud je prováděna školeným zachráncem, který přesně ví, jak postupovat. Zároveň je doporučena v případech, kdy je postižených více a musíte zraněného v bezvědomí ponechat bez dohledu. Vhodná je i pro osoby pod vlivem alkoholu či omamných a psychotropních látek, u kterých hrozí, že budou zvracet.
Zotavovací poloha je jakákoli poloha na boku, ve které je postižený stabilní (nepřevrací se na břicho ani na záda), má zakloněnou hlavu (tedy zprůchodněné dýchací cesty) a v případě zvracení bude obsah úst vytékat ven (aby nedošlo k vdechnutí zvratků).

Postižený nedýchá
Pokud postižený nereaguje na vnější podněty a ani po záklonu hlavy nedýchá, je nutné zahájit resuscitaci. Postupujte podle instrukcí operátorky na lince 155.
Klekněte si z boku vedle postiženého. Položte své ruce dlaněmi přes sebe na střed hrudníku postiženého, propněte paže v loktech a stlačujte hrudník postiženého frekvencí 100 až 120 stlačení za minutu do hloubky 5 až 6 centimetrů. Dbejte na to, abyste po každém stlačení hrudník úplně uvolnili. Pohyb vychází z boků – měli byste být nakloněni nad postiženým rameny a stlačovat vahou celého svého těla kolmo dolů. Resuscitace je fyzicky náročná, a je proto vhodné mít k sobě někoho, kdo vás po asi dvou minutách vystřídá.
Resuscitaci neukončujte, dokud ji od vás nepřevezme posádka záchranné služby. Člověku, který nedýchá, nemůžete ublížit. Stlačováním hrudníku mu dáváte šanci na přežití!
Dýchání z úst do úst je doporučeno jen proškoleným osobám, které mají ochranné pomůcky a nebojí se dýchání poskytnout. Nejdůležitější na celé resuscitaci dospělých je však stlačování hrudníku a samotné umělé vdechy by neměly přerušit stlačování na dobu delší, než je pět vteřin. Pokud umělé dýchání ovládáte, pokračujte v resuscitaci – 30 stlačení ku dvěma vdechům.
Člověk, který je v bezvědomí a nedýchá, vaši pomoc potřebuje! Nebojte se zachránit život, je to jednodušší, než si myslíte!


Mgr. David PEŘAN, DiS., Bc. Jana POŠTOVÁ, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
 

vytisknout  e-mailem