Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVI ČÍSLO 2/2017

Rubrika POŽÁRNÍ OCHRANA přináší rozbor zásahu z požáru filmových kulis na Barrandově. Poznat proces chování tkání při požáru můžete v článku nazvaném „Zvláštní případy hoření osob“. Představíme vám novelu zákona o požární ochraně, kterou přinesl zákon č. 229/2016 Sb. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se můžete se ZÚ HZS ČR podívat na výcvik potápěčů HZS ČR. Informujeme o 13. ročníku konference Medicína katastrof a o taktickém cvičení v prostředí Švandova divadla na Smíchově. Pokud vás zajímají poznatky z hlediska detekce, dekontaminace a ochrany před CBRN látkami, osloví vás článek z mezinárodního sympozia ochrany proti chemickým a biologickým zbraním ve Stockholmu v rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Představíme nové kontejnery nouzového přežití. O slovenském a maltském předsednictví v Radě EU v oblasti civilní ochrany se dočtete v dalším článku. Únorový časopis uzavírá rozhovor s Mgr. Burešem z Ministerstva zdravotnictví. Přílohou je Metodický pokyn k typovým plánům 

Preventivně výchovná činnost patří mezi základní úkoly Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR), kde má pevné a velice důležité místo. Cesty k tomu, abychom oslovili konkrétní cílové skupiny obyvatelstva, vedou přes pestrou škálu akcí, které organizuje HZS ČR. Dost často jsou také hasiči požádáni o spolupráci na akcích pořádaných nejrůznějšími organizacemi.

V září 2016 jsme byli osloveni organizátorem Veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP. Tento veletrh má v Plzni dlouholetou tradici. V roce 2016 se konal již 12. ročník a nabídl zastoupení 132 vystavovatelů z tuzemska, ale i z okolních států ,a navštívilo ho více jak 13 000 návštěvníků.

Vzhledem k zaměření této akce se můžete pozastavit nad tím, co by mohli hasiči veletrhu s tématem cestovního ruchu nabídnout a jakou formu by měla požadovaná spolupráce mít. Organizátoři chtěli zapojením HZS ČR zpestřit a obohatit svoji nabídku pro návštěvníky o další zajímavou a prospěšnou problematiku. V roce 2016 byl koncept veletrhu zaměřen na rodiny s dětmi, které jsou z hlediska přípravy obyvatelstva v problematice ochrany zdraví a bezpečí důležitou cílovou skupinou. Výrazné zastoupení na tomto veletrhu měla také dospělá populace, kterou bývá velmi složité oslovit. Zaujala nás pravidelná velká návštěvnost veletrhu, proto bylo naším cílem vytvořit pestrý program s vybranými tématy tak, abychom oslovili co nejširší škálu návštěvníků veletrhu.

Pro školy

Mezi pozvané návštěvníky akce patřili také žáci základních škol především z Plzně a nejbližšího okolí. V našem preventivně výchovném stánku jsme se je snažili oslovit s problematikou ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, která je součástí základního vzdělávání. Žáci prvního stupně si mohli prakticky vyzkoušet přípravu táborového ohně, přitom si museli připomenout všechny zásady, které je potřebné dodržovat k tomu, aby nebyl způsoben požár. Dalšími náměty na ověření znalostí žáků bylo doplňování vhodných čísel tísňových linek do obrázků s méně či více závažnými situacemi nebo si mohli vyzkoušet simulované volání na tísňovou linku. Pro žáky druhého stupně jsme měli připravenou hasičskou doplňovačku s tajenkou (viz následující strana), která ověřovala základní znalosti z ochrany obyvatelstva a požární prevence.

Rodiny s dětmi

Pro nejmenší děti byly připraveny zábavně vzdělávací hry. Mezi oblíbenou činnost patřilo skládání puzzle mimořádných událostí zpracovaných Asociací Záchranný kruh. Na těchto obrázcích jsme zjišťovali, zda děti umí přiřadit správného záchranáře ke konkrétní události. U vystaveného plakátu Domeček rizik děti společně se svými rodiči hledali nebezpečná místa a rizika, která se mohou v našich domovech nacházet. Všichni malí zájemci si mohli vyzkoušet dětské hasičské oblečení a vyfotit se s figurínou hasiče v zásahovém obleku.

Dospělá populace

Tak jako v předchozích letech také v letošním roce bylo mezi dospělou populací velké zastoupení seniorů. Pro tuto skupinu návštěvníků jsme připravili stojan s informačními letáčky, které si mohli zájemci odnést domů a často je inspirovaly k dotazům a diskuzím. Nejčastěji probíranými tématy byly hasicí přístroje, hlásiče požáru a správná péče o kouřovody.

Vzhledem k tomu, že veletrh ITEP byl pro veřejnost otevřen po dobu tří dnů a měl obrovskou návštěvnost, vyžádalo si zajištění akce mimořádné nasazení jak příslušníků oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení, tak i oddělení kontrolní činnosti a ZPP. Velice přínosné pro nás bylo, že jsme měli možnost oslovit velké množství návštěvníků různých věkových kategorií. Získané zkušenosti na veletrhu budeme využívat na dalších akcích podobného typu.


kpt. Mgr. Lenka BASÁKOVÁ,
HZS Plzeňského kraje,
foto archiv HZS Plzeňského kraje


redakce@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem