Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVI ČÍSLO 2/2017

Rubrika POŽÁRNÍ OCHRANA přináší rozbor zásahu z požáru filmových kulis na Barrandově. Poznat proces chování tkání při požáru můžete v článku nazvaném „Zvláštní případy hoření osob“. Představíme vám novelu zákona o požární ochraně, kterou přinesl zákon č. 229/2016 Sb. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se můžete se ZÚ HZS ČR podívat na výcvik potápěčů HZS ČR. Informujeme o 13. ročníku konference Medicína katastrof a o taktickém cvičení v prostředí Švandova divadla na Smíchově. Pokud vás zajímají poznatky z hlediska detekce, dekontaminace a ochrany před CBRN látkami, osloví vás článek z mezinárodního sympozia ochrany proti chemickým a biologickým zbraním ve Stockholmu v rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Představíme nové kontejnery nouzového přežití. O slovenském a maltském předsednictví v Radě EU v oblasti civilní ochrany se dočtete v dalším článku. Únorový časopis uzavírá rozhovor s Mgr. Burešem z Ministerstva zdravotnictví. Přílohou je Metodický pokyn k typovým plánům 

V loňském roce pořídila Správa státních hmotných rezerv (SSHR) pro Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) v rámci „Plánu nákupů, prodejů, obměn a záměn pohotovostních zásob, mobilizačních rezerv a zásob pro humanitární pomoc na léta 2015–2016“ čtyři soupravy kontejnerů nouzového přežití (KNP).

Možná se ptáte, proč pořizovat KNP a nikoli jinou, z hlediska mínění některých příslušníků potřebnější, techniku. Odpověď je jednoduchá. Až do nedávné doby disponovalo KNP ze čtrnácti HZS krajů a HZS hl. m. Prahy pouhých jedenáct z nich. Pro zajištění vybaveností KNP u každého HZS kraje (a dvěma KNP u HZS hl. m. Prahy) bylo rozhodnuto vydat se cestou doplnění požadovaného počtu kontejnerů formou pohotovostních zásob od SSHR. Na základě technické specifikace vytvořené MV­ generálním ředitelstvím HZS ČR vypsala SSHR v lednu 2016 veřejnou zakázku na dodání čtyř souprav KNP. Podle jediného základního hodnotícího kritéria (nejnižší nabídkové ceny) byl vybrán nejvhodnější dodavatel, firma KARBOX, s.r.o., s níž byla v dubnu 2016 uzavřena kupní smlouva na dodání čtyř souprav KNP s termínem dodání do konce září 2016.

K jakému účelu se dají KNP využít?

Pořízené KNP jsou určeny k rychlému a účinnému zásahu v případě mimořádných událostí, jejichž vznik a rozsah lze obtížně předvídat. Slouží ke krátkodobému rychlému poskytnutí účinné a neodkladné pomoci obyvatelstvu (až 50 osobám), které bylo postiženo mimořádnou událostí, např. při evakuaci z obydlí před blížící se povodní. KNP však lze použít také jako zázemí pro zasahující hasiče (ale i záchranáře ostatních složek IZS – Policie ČR, městské policie, členů dobrovolnických spolků a sdružení apod.).

Řešení a vybavení vnitřního prostoru kontejneru

Velkou výhodu představuje variabilita rozložení jednotlivých částí s ohledem na zamýšlené využití (nouzové stravování, přechodné ubytování, prostor pro krátký odpočinek). Za tím účelem je vnitřní prostor kontejneru rozdělen do tří sekcí – hygienické, kuchyňské a skladovací. Pojďme si je nyní projít a společně prozkoumat. Hygienickou sekci tvoří dva samostatné oddělené prostory, které se nacházejí v přední části kontejneru a které jsou přístupné z pravé a levé boční strany jednokřídlovými dveřmi. Oba prostory se vytápějí autonomním naftovým teplovzdušným topením. Jsou také osvětleny nezávislými svítidly a osazeny ventilátory se samostatnými vypínači. Pravý oddíl je osazen sprchovým koutem s přívodem teplé a studené vody. V levém oddílu se nachází malé umyvadlo s přívodem vody a jedinečná, stabilní, chemická toaleta s kapacitou až na sto použití. Je zde navíc uloženo přenosné chemické WC s jednoduchým stanovým přístřeškem, chcete­ li zástěnou. Na čelní stranu kontejneru lze zavěsit přenosné umyvadlo a propojit s přívodem teplé a studené vody. Mezi přepážkami oddělujícími oba oddíly jsou umístěny dvě nádrže na užitkovou (dole) a odpadní (nahoře) vodu, každá o objemu přibližně 400 l. Obě nádrže jsou vybaveny měřidly množství vody s přenosem informací o naměřených hodnotách na stěnu v kuchyňské části. Vypouštění odpadní nádrže je řešeno kalovým čerpadlem.

Za sekcí hygienickou je vsazena příčná stěna, která tvoří zpevňující prvek v kostře kontejneru. Tím plynule přecházíme bočními jednokřídlovými dveřmi se stahovacími okny do kuchyňské sekce. Vyčleněný prostor je přizpůsoben pro rychlý ohřev stravy a přípravu horkých nápojů. Pro daný účel je vybaven mikrovlnou troubou (s funkcemi rozmrazení, ohřevu, grilu), přenosným sklokeramickým dvouplotýnkovým vařičem, dvěma rychlovarnými konvicemi, zabudovanou chladničkou, kuchyňským nádobím a dalšími potřebami ve skříňkách kuchyňské linky. V ní je zabudován dřez v nerezovém provedení s vodovodní baterií. Odvětrávání kuchyňské sekce zabezpečuje výklopný střešní poklop. I zde se pamatovalo na vytápění autonomním naftovým teplovzdušným topením. U stropu instalovaný datový modem a Wi­ Fi router umožňuje, samozřejmě po vsunutí SIM karty s aktivovaným příslušným datovým tarifem, připojení na internet v rychlosti standardu LTE. Na zadní stěně kuchyňské linky je osazen centrální ovládací panel, přes který obsluha ovládá většinu zařízení a vybavení kontejneru (od osvětlení, přes elektrické rozvaděče až po jističe čerpadel). Na této stěně je zabudováno i autorádio s možností vstupu přes mikrofon, bluetooth nebo USB zařízení, a to vše s dostatečně nadimenzovaným ozvučením nejen vnitřním, nýbrž i vnějším.

Budeme­ li chtít nahlédnout do poslední, třetí části kontejneru, skladovací sekce, musíme vytáhnout dvě kovové uzamykatelné shrnovací rolety, které jsou po celé výšce obou boků kontejneru a otevřít zadní zdvihací dveře s tyčovým zvedačem a s bezpečnostní pojistkou k zajištění otevřené polohy. Sekce je rozdělena přepážkami z eloxovaných hliníkových profilů na tři hlavní části, které se dále člení pro přehledné uskladnění určeného materiálu. V levé části nalezneme dva hasicí přenosné práškové přístroje, dále namátkou sady skládacích stolů a lavic z odolného vysokohustotního polyethylenu (HDPE), šest lehátek, 50 fleecových hřejivých dek, pár heverů, ženijní nářadí, osvětlovací soupravy, megafon a další vybavení. V pravé části skladovací sekce se nalézají odolné stanové plastové podlážky a na výsuvném platu spočívá nafukovací velkoprostorový stan s hygienickou vložkou a termovložkou. V zádní části je ke konstrukci kontejneru pevně připoutáno naftové topidlo, výkonná benzinová elektrocentrála pro nasazení v náročném venkovním prostředí, kanystry na pohonné hmoty. Rozmístění mnoha dalších nezmíněných pomůcek a náčiní do prostoru skladovací sekce představoval pro konstruktéry dodavatelské firmy náročný ergonomický rébus.

Zastavme se například u nafukovacího stanu. Je vyroben z polyesteru s oboustranně nánosovaným polyvinylchloridem v samozhášivé úpravě. Sestává z podlahy, střechovice (s přední a zadní stranou) a z nosné konstrukce. Nosná konstrukce je tvořena pneumatickými nosníky oblouku (žeber), které jsou mezi sebou spojeny rozpěrnými tyčemi z lehké slitiny. Na vrchní části stanu jsou umístěny dva mezinárodní rozpoznávací znaky civilní obrany (modrý rovnostranný trojúhelník v oranžovém poli). Nafukovací stan může být postaven samostatně anebo ho lze propojit s bočním stanovým přístřeškem kontejneru přes tzv. přechodový modul. Přechodový modul i oba dva boční přístřešky (z každé boční strany kontejneru jeden) s robustně pojatou konstrukcí se v chladných klimatických podmínkách vytápějí elektrickým topným infrazářičem.

Typ konstrukce

Kontejner je skříňového provedení, vyrobený ze sendvičových panelů slitin hliníku. Skříň je uložena na odnímatelném kontejnerovém rámu s pojezdovými pogumovanými válečky, které umožňují manipulaci na povrchově upraveném terénu nebo na podlahách v garážích. Nosná konstrukce kontejneru umožňuje manipulaci prostřednictvím jeřábu vybaveným kontejnerovou rozpěrou (spreaderem), která se upíná do ISO rohů vespodu kontejneru.

Současná podoba kontejneru vykazuje oproti svým starším „bratříčkům“ mnohá vylepšení. Namátkou, nepatrnou, přesto vysoce funkční, zajímavost představuje zesilující bílý terč za manipulačním okem kontejneru na čelní straně, který zvýrazňuje otvor oka při najíždění nosiče kontejneru. Na čelní straně je rovněž uchycen žebřík z lehkých slitin, který lze použít jako štafle a který zpřístupňuje střechu kontejneru, která je pochozí. Na konstrukci kontejneru, včetně jeho vybavení, se klade požadavek na schopnost provozu v náročném terénu a za nepříznivých klimatických podmínek (od -10 °C až do +50 °C).Hodnocení nové techniky

Za pohled jednoho z uživatelů na provedení kontejneru dobře poslouží vyjádření zástupce HZS hl. m. Prahy, vrchního komisaře Mgr. Jakuba Růžičky, DiS., kterému byl svěřen kontejner do péče: „Výše popsaný KNP je o dvě generace napřed oproti předchozímu KNP, který u HZS hl. m. Prahy používáme již devátým rokem. Stávající KNP vybavený moderními technologiemi je komfortním prostředím pro zabezpečení nouzového přežití. Za jistou nevýhodu považuji robustní boční přístřešky a nevhodné technické řešení nafukovacího stanu. Nicméně celková koncepce KNP je uživatelsky přijatelná.“

Robustnost konstrukce přístřešku byla zvolena s ohledem na požadavek nasazení KNP i za nepříznivých povětrnostních podmínek. Použitý typ technického řešení nafukovacího stanu splňuje zadávací podmínky.
Vedoucí obchodní manažer odboru příprav hospodářských opatření SSHR Mgr. David Mrhač se vyjádřil takto: „Chtěl bych poděkovat hlavně zástupcům HZS Libereckého, Zlínského, Královéhradeckého kraje a hl. m. Prahy, kteří během procesu pořizování KNP významně přispěli svými odbornými technickými znalostmi, praktickými poznatky a zkušenostmi s obdobnými zařízeními k maximálnímu vysokému standardu technického řešení KNP a jeho příslušenství.“

Dejme prostor i zástupci dodavatelské firmy, Ing. Martinu Čejchanovi, projektovému manažerovi dodavatele, který řekl: „Pro společnost KARBOX, s.r.o., byla dodávka KNP pro HZS ČR dalším rozšířením portfolia výrobního programu. Vzhledem k široké škále technických požadavků a rozmanitosti požadované výbavy byl konstrukční vývoj tohoto produktu složitý. Kontejner byl pojat velice moderně s ohledem na praktičnost a jeho užitnou hodnotu.

Naši společnost v rámci projektu těšila profesionální spolupráce s jednotlivými zástupci HZS krajů, kam byla technika dodávána. Byli bychom velice rádi, kdyby se značka KARBOX dostala více do povědomí hasičů. Přejeme, ať KNP slouží svému účelu a pomáhá obyvatelstvu České republiky při mimořádných událostech.“

Z historie využití KNP

V posledním období byly KNP využívány při povodních 2013 a při dalších několikadenních zásazích, jako byl např. požár tržnice SAPA, předloňské i loňské rozsáhlé lesní požáry nebo při náročném zásahu u požáru v bývalém průmyslovém areálu v pražských Vysočanech v srpnu 2015. Taktéž se používají při větších cvičeních integrovaného záchranného systému.

HZS ČR v současnosti disponuje celkem 15 KNP (z toho čtyři jsou uloženy v pohotovostních zásobách SSHR), které jsou rovnoměrně rozloženy po celém území státu takovým způsobem, aby byly dostupné bez zbytečného časového prodlení.

Závěr

Ocenění přístupu a poděkování patří všem, kteří se na zakázce podíleli, včetně zainteresovaných příslušníků HZS ČR, neboť se této záležitosti usilovně věnovali. Všichni s velkým nasazením překonávali vyvstalé technické i organizační problémy, a to i výrazně nad rámec své doby služby. Je jistě potěšující zjištění, že se v řadách hasičů nachází řada skvělých odborníků s nezdolným elánem řešit těžkosti ku prospěchu společného cíle - být připraven pomoci spoluobčanům v nesnázích.


kpt. Mgr. Adam HENDRYCH,
MV­-generální ředitelství HZS ČR,
foto autor

 

 

 


redakce@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem