Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVI ČÍSLO 2/2017

Rubrika POŽÁRNÍ OCHRANA přináší rozbor zásahu z požáru filmových kulis na Barrandově. Poznat proces chování tkání při požáru můžete v článku nazvaném „Zvláštní případy hoření osob“. Představíme vám novelu zákona o požární ochraně, kterou přinesl zákon č. 229/2016 Sb. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se můžete se ZÚ HZS ČR podívat na výcvik potápěčů HZS ČR. Informujeme o 13. ročníku konference Medicína katastrof a o taktickém cvičení v prostředí Švandova divadla na Smíchově. Pokud vás zajímají poznatky z hlediska detekce, dekontaminace a ochrany před CBRN látkami, osloví vás článek z mezinárodního sympozia ochrany proti chemickým a biologickým zbraním ve Stockholmu v rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Představíme nové kontejnery nouzového přežití. O slovenském a maltském předsednictví v Radě EU v oblasti civilní ochrany se dočtete v dalším článku. Únorový časopis uzavírá rozhovor s Mgr. Burešem z Ministerstva zdravotnictví. Přílohou je Metodický pokyn k typovým plánům 

V areálu filmových studií Barrandov došlo 26. srpna loňského roku k požáru filmových kulis zahraničního historického seriálu z období středověku. Zásah komplikovala přítomnost velkého množství tlakových lahví, sálavé teplo a vysoká hustota toxického kouře. S hašením pomáhal vrtulník Policie ČR.Popis objektu

Filmové kulisy se nacházely na exteriérovém pozemku akciové společnosti Barrandov Studio a.s. Na ploše přibližně 12 000 m2 (120 x 100 m) se rozkládalo historické městečko představující středověkou Paříž. Dekoraci tvořila řada těsně sousedících objektů (domy, kaple, hostince) se spletí úzkých uliček. Nosnou část stavby tvořila hustě pospojovaná konstrukce z dřevěných trámů. Opláštění kulis bylo provedeno z OSB desek, na které byly nalepeny sádrové dílce, vytvářející povrchovou úpravu. Ve všech objektech se nacházely 10kg propanbutanové láhve.

Průběh zásahu

Požár byl na KOPIS hl. m. Prahy nahlášen v 17.22 hodin, kdy na místo zásahu operační důstojník vyslal místně příslušnou jednotku ze stanice Radotín se dvěma CAS 24, ze stanice Smíchov CAS 24, CAS 32, AZ 30 a jednotky SDH obce Řeporyje s CAS 24 a CAS 32 a SDH obce Stodůlky s CAS 20. V první fázi byl k zásahu rovněž povolán velící důstojník směny. Protože již ze značné dálky byl vidět hustý černý kouř, požádal velící důstojník směny o další jednotky PO ještě před příjezdem na místo zásahu. Operační důstojník vyslal ještě jednotku ze stanice Krč s CAS 24 a CAS 32.

Bezprostředně po příjezdu první jednotky PO bylo zjištěno, že požárem je již zasažena přibližně jedna třetina objektu ze severní části. V důsledku silného větru se požár rychle dál rozšiřoval. Vzhledem k vysokému sálavému teplu bylo nutné požární techniku ustanovit v dostatečné vzdálenosti. První jednotka HZS hl. m. Prahy vytvořila dopravní vedení B a dva útočné proudy C 52 (úsek č. 1) ve snaze zmírnit šíření požáru na severní straně. Situaci od prvních okamžiků komplikovaly výbuchy velkého množství propanbutanových lahví, které byly rozmístěny po celé ploše. Další jednotka vytvořila druhé dopravní vedení B s dalšími dvěma C 52 proudy ze západní strany (úsek č. 2).

Evakuace a ochlazování propanbutanových lahví

Při průzkumu značně rozlehlého komplexu bylo zjištěno, že v severovýchodní části se několik zaměstnanců snažilo vynášet a evakuovat dekorační předměty z ještě nezasažených kulis. Z bezpečnostních důvodů bylo nutné tuto činnost okamžitě ukončit. Z následných informací vyplynulo, že v objektu se ještě nachází větší počet propanbutanových lahví koncentrovaných v jednom místě, proto bylo nutné zasahující okamžitě nasadit na jejich evakuaci. Hasiči vynesli 12 propanbutanových lahví. Celkovou situaci komplikovaly ještě další přitěžující okolnosti, které bránily hasičům plně provádět pouze hasební práce. Věnovali pozornost požárem zasaženým, ale nevybuchlým tlakovým lahvím, které museli nepřetržitě ochlazovat.

Oheň se přenesl na okolní porost

Vlivem větru se oheň přenášel dál mimo zasažený objekt. V suchém okolním porostu vznikala nová ohniska. Požárem byl ohrožen další nedaleký dřevěný objekt. Na eliminaci šíření požáru v porostu a ochrany této stavby byl nasazen další C 52 proud (úsek č. 3). Na jižní straně kulis bylo vytvořeno třetí dopravní vedení B a postupně nasazeny tři C 52 útočné proudy (úsek č. 4). Snahou bylo uchránit část kulis, které od zasažené části dělila přibližně šestimetrová proluka, a současně zamezit dalšímu šíření požáru na východní část. V této době byla již celá západní část kulis v plamenech a požár porostu narůstal. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto přesunout C 52 proudy z úseku č. 2 na likvidaci postupujícího požáru v porostu. V nepřehledném kopcovitém terénu s vysokou trávou a náletovými dřevinami vznikala nová ohniska vzdálená od sebe desítky metrů. Hašení jednotlivých ohnisek, přenášení a prodlužování proudů bylo namáhavé a zdlouhavé. KOPIS vyslalo další jednotky k nedaleké benzinové čerpací stanici, kam se požár rozšířil (úsek č. 6). Na východní straně kulis bylo nasazeno další dopravní vedení B a dva útočné proudy C 52 (úsek č. 5). Pro rychlejší a efektivnější hašení ohnisek v porostu byl na místo zásahu povolán vrtulník Policie ČR. Leteckým hašením bylo provedeno 17 shozů.

Likvidace požáru

Na místo zásahu byly povolány další jednotky HZS hl. m. Prahy (ze stanic Radotín, Sokolská, Petřin, Holešovice, Chodov, Strašnice) a jednotky SDH obcí (Řepy, Horní Měcholupy, Zbraslav, Kunratice, Lipence, Chodov, Kolovraty, Libuš, Zličín, Dolní Měcholupy, Velká Chuchle, Písnice, Nebušice, Satalice). Postupně byl vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu. Na určitých úsecích hasiči zasahovali v dýchacích přístrojích. Kyvadlová doprava vody na místo zásahu byla zajišťována z hydrantové sítě. V počáteční fázi zásahu docházelo k výpadkům v zásobování hasební vodou. Přibližně 10 minut musel být snížen tlak na výtlaku. V době největšího rozvinutí sil a prostředků bylo nasazeno pět dopravních vedení B a 13 útočných proudů C 52. Po lokalizaci požáru až do doby likvidace se jednotky PO dvakrát vystřídaly. V této fázi zásahu se provádělo dohašování mnohačetných ohnisek. Likvidace požáru trvala 13,5 hodin. Vzhledem k povaze hořícího materiálu, vzdálenosti obytných objektů a dobrým rozptylovým podmínkám nebylo prováděno měření koncentrace nebezpečných látek. Příslušníci Policie ČR spolu se strážníky Městské policie hl. m. Prahy uzavřeli nejbližší okolí a vymezili bezpečný perimetr, tak aby co nejvíce usnadnili hasičům jejich práci. Prodej u dvou čerpacích stanic v okolí byl zastaven.

1702-04e.jpgZdravotní obtíže zasahujících hasičů

Během zásahu byli zraněni čtyři příslušníci HZS hl. m. Prahy. Příčinou zranění bylo přehřátí, intoxikace kouřem, fyzické vyčerpání a opaření. U jednoho z nich došlo během ošetřování k hyperventilaci a k následnému zhoršení zdravotního stavu. V důsledku okamžité odborné pomoci příslušníka HZS hl. m. Prahy se specializací zdravotník a následné lékařské pomoci se podařilo jeho stav stabilizovat. ZZS hl. m. Prahy odvezla tři hasiče k dalšímu vyšetření. Ve večerních hodinách byli všichni ze zdravotnických zařízení propuštěni.

Na místo zásahu se dostavil řídící důstojník HZS hl. m. Prahy a zástupce odboru bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy. Po dohodě s velitelem zásahu byla povolána Humanitární jednotka Oblastního spolku Českého červeného kříže Prahy 1. Jednotka poskytla zasahujícím hasičům občerstvení a prostor pro odpočinek až do doby ukončení zásahu v ranních hodinách.

Specifika zásahu

Negativa

 • hořlavý materiál, dřevěná konstrukce a rozlehlost stavby, rychlost šíření požáru,
 • přítomnost velkého množství tlakových lahví (exploze, ochlazování, evakuace),
 • silný vítr, vlivem kterého se požár rozšiřoval a vznikala další ohniska,
 • sálavé teplo a extrémně teplé počasí vedlo ke značnému fyzickému vyčerpání zasahujících,
 • náročné bojové rozvinutí na velké ploše, obtížné vytváření dopravních vedení vody,
 • technika musela být nasazena z jednoho místa,
 • nedostatek sil a prostředků v počátcích zásahu,
 • komplikovaná dopravní situace v pátečních odpoledních hodinách, která prodlužovala dojezd jednotek PO,
 • nedostatečné navádění jednotky PO v areálu filmových ateliérů vedlo k počátečnímu zdržení.

Pozitiva

 • příkladné nasazení příslušníků, kteří zpočátku zasahovali v minimálním počtu a vyvinuli maximální úsilí s cílem eliminovat požár,
 • využití prostředků leteckého hašení,
 • pohotová, odborná pomoc zdravotníka HZS hl. m. Prahy,
 • spolupráce s Českým červeným křížem,
 • částečně uchráněné hodnoty.


Závěr

Vzhledem k požární odolnosti stavby a již výše zmíněným komplikacím lze konstatovat, že obdobné požáry téměř nelze hasit. Tyto zásahy vyžadují značně velké nasazení sil a prostředků, zejména v prvopočátku. V tu dobu existuje šance podchytit požár a zamezit dalšímu rozvoji. Při dostatečném nasazení se lze pokusit o zastavení šíření požáru a uchránit tak doposud nezasažené části. V tomto případě, do rozhodující fáze požáru, tj. do 20. až 40. minuty zasahovalo celkem šest družstev se šesti velkokapacitními CAS. Dojezd dalších jednotek PO mimo jiné komplikovala zhoršená dopravní situace v pátečních odpoledních hodinách. Situace u mimopražských kolegů je mnohem komplikovanější jak z hlediska dojezdových časů, tak z hlediska počtu zasahujících. Odhadnout nasazení sil a prostředků je úkol nelehký a těžko odhadnutelný. Nicméně u obdobných požárně odolných staveb, zejména ale u historicky vzácných staveb je nutné tyto situace předvídat, abychom předešli finančně nevyčíslitelným ztrátám. Přesto se hasičům podařilo zastavit plameny na dvou místech. Oheň se nedostal na část objektu, který od celku dělila proluka (úsek č. 4) a severozápadní cíp kulis (úsek č. 1 a č. 5).

Příčina vzniku požáru

Celková škoda byla vyčíslena na částku 100 miliónů korun. Druhý den dopoledne se na místo zásahu vrátili příslušníci odboru kriminalistické techniky a expertíz Policie ČR i oddělení zjišťování příčiny vzniku požáru. S využitím speciálně vycvičeného psa pátrali po akcelerantech hoření a snažili se zjistit příčinu požáru. Ani po několika hodinách nedospěli k jednoznačnému závěru. Samotnou příčinu vzniku požáru tak nejspíš odhalí až odborná znalecká zkoumání. V současné době stále probíhá vyšetřování. Jako možná příčina vzniku požáru není vyloučena technická závada na elektroinstalaci, používání otevřeného ohně, kouření, nedbalost nebo úmyslné zapálení. Společnost Barrandov Studio a.s. bezprostředně po požáru zahájila práce na obnově kulis. V současné době je stavba téměř hotová.


npor. Mgr. Josef KŘEN,
foto prap. Leoš KUČERA
,
HZS hl. m. Prahy

 


redakce@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem