Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XV ČÍSLO 4/2016

V úvodu přibližujeme vyproštění uvázlé české nákladní lodi na Labi v Drážďanech, na kterém se výrazně podíleli příslušníci Záchranného útvaru HZS ČR. V bloku zaměřeném na POŽÁRNÍ OCHRANU analyzujeme zásah na prosincový požár v turnovské průmyslové zóně, seznamujeme s novou právní úpravou věnovanou čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, s výsledky modelových zkoušek následků požárů na karoseriích osobních automobilů a také s výsledky experimentálních měření povrchových teplot halogenových svítidel. Novinky z oblasti typových činností složek IZS při společném zásahu, prezentace brašny pro třídění raněných a specifika přepravy pohonných hmot u HZS ČR jsou tématy bloku věnovaného IZS. V části OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ přibližujeme projekty preventivně výchovné činnosti HZS ČR zaměřené na osoby s mentálním postižením a na pomoc skupinám obyvatelstva se specifickými potřebami.  

POŽÁRNÍ OCHRANA
           
Slavnostní otevření stanice v Čáslavi 

plk. Ing. Jiří Pokorný 
s. 3

Vyproštění uvázlé lodi v Drážďanech
kpt. Ing. Ivo Adámek 
s. 5
     
Požár v turnovské průmyslové zóně
plk. Ing. Jiří Kovalský, Ph.D., mjr. Ing. Pavel Viták 
s. 6

Spalinová cesta podle nové právní úpravy
plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M.
s. 10

Stopy šíření požáru znatelné na karoseriích dopravních prostředků
kpt. Ing. Ondřej Sanža Šafránek 
s.12

Experimentální měření povrchových teplot halogenových svítidel, žárovek a zářivek 1
pplk. Ing. Miroslava Nejtková 
s. 16

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Novinky z oblasti typových činností složek IZS při společném zásahu
plk. Ing. Jaromír Konečný 
s. 19

Brašna pro třídění raněných
pprap. Jaroslav Hocko 
s. 20

Přeprava pohonných hmot u HZS ČR
kpt. Ing. Pavla Hamplová, DiS., Ing. Jiří Kokeš  
s. 23

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Hasiči u osob s mentálním postižením
por. Mgr. Adéla Červená, nprap. Bc. Irena Tatíčková 
s. 24

Jevy, které narušují bezpečí Evropy a úkoly budoucího výzkumu
doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc. 
s. 25

V rámci projektu BOSPi montovali hasiči hlásiče
por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková 
s. 28

Prostředky individuální dekontaminace toxických látek

Degradační sorbenty 
Ing. Tomáš Čapoun, CSc. 
s. 35 

INFORMACE

Neinvestiční dotace poskytovaná nestátním neziskovým organizacím v roce 2016
pplk. Ing. Alena Veselá 
s. 2

Generální ředitel HZS ČR navštívil další kraje

Návštěva v Královéhradeckém kraji
Návštěva v Libereckém kraji

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová, por. Mgr. Zdenka Štrauchová 
s. 4

Nadační péče v roce 2015
PhDr. Vladimír Šutera, CSc. 
s. 31

Srbská delegace navštívila HZS ČR
Ing. Milan Hron 
s. 32

Čeští odborníci předávali zkušenosti
kpt. Ing. Martin Podjukl 
s. 32

Expozice požární ochrany HZS ČR ve Zbirohu očekává první návštěvníky
Vlastimil Studený  
s. 33

vytisknout  e-mailem