Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XV ČÍSLO 2/2016

V úvodu přinášíme základní statistické údaje o činnosti HZS ČR v uplynulém roce a prioritách pro rok 2016. V bloku věnovaném POŽÁRNÍ OCHRANĚ analyzujeme zásah na požár tlakové lahve s acetylénem. Požár byl zlikvidován v ČR dosud nepoužitou metodou – prostřelením tlakové lahve. Informujeme o výsledku požární zkoušky zateplení stěn a přinášíme přehled certifikátů vydaných TÚPO v roce 2015. Cíle a výstupy projektu k zajištění efektivní komunikace HZS ČR pro řešení mimořádných událostí, specifika spolupráce HZS ČR, Letecké služby Policie ČR a Státního ústavu radiační ochrany při monitorování radiační situace na území ČR a prezentace činnosti Letecké záchranné služby Jihočeského kraje jsou tématy části časopisu zaměřené na oblast IZS. V bloku OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ seznamujeme s výsledky analýzy hrozeb pro ČR, aktivitami Výboru pro civilní nouzové plánování nebo prioritami předsednictví Nizozemska v Radě Evropské unie v oblasti ochrany obyvatelstva.  

POŽÁRNÍ OCHRANA

Podstatný nárůst požárů v přírodním prostředí
Mgr. Zbyněk Koukolík, pplk. Ing. Vladimír Vonásek    
s. 2    

Nová metoda hašení se osvědčila
por. Mgr. Jiří Čmakal, prap. Ing. Aleš Pícha Ph.D.,    
s. 4

Nižší riziko, vyšší efektivita zásahu
prap. Ing. Aleš Pícha, Ph.D.    
s. 6

Požární zkouška zateplení stěn
Ing. Pavel Rydlo    
s. 10

Přehled certifikátů vydaných v roce 2015
kpt. Ing. Pavla Mourková    
s. 12

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Zajištění efektivní komunikace HZS ČR pro řešení mimořádných událostí
plk. Ing. Vladimíra Kracíková    
s. 15

Spolupráce při radiační mimořádné události
Ing. Irena Češpírová, Ing. pplk. Roman Hejzlar        
s. 16

Občané se mohou bezvýhradně spolehnout na profesionální pomoc
Jana Šejharová    
s. 18

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Analýza hrozeb pro Českou republiku
plk. Ing. Antonín Krömer, Mgr. et Mgr. František Paulus    
s. 21

Aktivity Výboru pro civilní nouzové plánování v roce 2015
pplk. Ing. Ilona Štěpánková    
s. 24

Plnění úkolů v oblasti optimalizace bezpečnostního systému České republiky
kpt. Mgr. Pavel Smejkal    
s. 26

Mezinárodní cvičení studentských krizových štábů
doc. Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D.        
s. 27

Informační systém ARGIS a krizové štáby
nprap. Vladimír Glovan    
s. 28

Formulovat novou kulturu bezpečnosti
doc. RNDr. Dana Procházková, Ph.D., DrSc.
s. 30

Předsednictví Nizozemska v Radě Evropské unie
kpt. Mgr. Lukáš Pidhaniuk    
s. 31

Prostředky individuální dekontaminace toxických látek
Požadavky na prostředky individuální dekontaminace a jejich principy  
 
Ing. Tomáš Čapoun, CSc.    
s. 35    

INFORMACE

Generální ředitel HZS ČR osobností roku
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová    
s. 3

Historie personálního zabezpečování požární ochrany u organizací nebo právnických a podnikajících fyzických osob v ČSR, ČSSR a ČR
Požární technik/technik požární ochrany    

Ing. Ladislav Karda
s. 32    

Sparta Praha vzdala hold záchranářům
redakce    
s. 36

PŘÍLOHA
Vyhláška č. 407/2015 Sb. ze dne 22. prosince 2015 (výstrojní vyhláška Hasičského záchranného sboru)

vytisknout  e-mailem