Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XV ČÍSLO 1/2016

V úvodu hodnotíme v rozhovoru s generálním ředitelem HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslavem Rybou rok 2015 a seznamujeme s novým zákonem o Hasičském záchranném sboru České republiky. V bloku zaměřeném na požární ochranu přinášíme rozhovor s Ing. Janem Karpašem, CSc., věnovaný problematice tvorby a vývoje technických norem v oboru požární bezpečnosti staveb. V části orientované na oblast IZS informujeme o projektech zaměřených na zkvalitnění příjmu tísňového volání základních složek IZS a představujeme HZS podniku Sokolovská uhelná. Průběh a výsledky cvičení „ZÓNA 2015“, zkušenosti z nasazení přenosných detektorů gama záření při tomto cvičení, porovnání účinnosti izolační a filtrační ochrany dýchacích cest, závěry konference „Přívalové povodně“ a možnosti řešení výpadku elektrické energie jsou hlavními tématy části časopisu zaměřené na oblast ochrany obyvatelstva a krizového řízení. V závěrečném bloku informujeme o průběhu XX. sněmu České asociace hasičských důstojníků.  

POŽÁRNÍ OCHRANA

Hasičský útvar ochrany Pražského hradu
pplk. Mgr. Vít Pernica    
s. 3

Každý stát by si měl zachovat svoji suverenitu v požadavkových normách
kpt. Mgr. Jana Kemrová    
s. 8   

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Zvýšení kvality služeb poskytovaných občanům v oblasti tísňového volání
plk. Ing. Vladimíra Kracíková    
s. 11

Charakter katastrof se mění
Mgr. Zuzana Cikhartová    
s. 12

Požární ochrana při zpracování uhlí
kpt. Mgr. Jana Kemrová    
s. 14

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Průběh a výsledky cvičení „ZÓNA 2015“
Ing. Ivan Koleňák, kpt. Mgr. Kristýna Vojtíšková, kpt. Mgr. Lenka Novotná    
s. 17

Nasazení přenosných rámových detektorů gama záření při cvičení ZÓNA 2015
pplk. Ing. Jiří Matějka, pplk. Ing. René Marek, Mgr. Iason Urban    
s. 20

Porovnání účinnosti izolační a filtrační ochrany dýchacích cest
Ing. Čestmír Hylák, pplk. Ing. Vlastimil Sýkora, CSc., pplk. Ing. Dagmar Urbanová, Hana Kovaličová
s. 22

Přívalové povodně budou překvapovat
Mgr. Zuzana Cikhartová    
s. 24

Možnost řešení výpadku elektrické energie ostrovním systémem
plk. RNDr. Tomáš Holec, plk. Ing. Jan Ryšavý, Ing. Petr Karafiát    
s. 26

Vědomostní centrum pro řízení rizik katastrof v rámci Evropské unie
kpt. PhDr. Jakub Kufčák    
s. 29

Prostředky individuální dekontaminace toxických látek
Význam individuální dekontaminace a její zabezpečení u jednotek HZS krajů
Ing. Tomáš Čapoun, CSc.        
s. 35

INFORMACE

Předvánoční setkání nadační rodiny
Mgr. Zbyněk Koukolík
s. 2

V Brně se uskutečnil XX. Sněm ČAHD
plk. Dr. Jaroslav Vykoukal    
s. 30

Výkonný výbor CTIF zasedal v Praze
Ing. Zdeněk Nytra
s. 31

Historie personálního zabezpečování požární ochrany u organizací nebo právnických a podnikajících fyzických osob v ČSR, ČSSR a ČR
Orgán preventivní požární ochrany – preventista PO

Ing. Ladislav Karda        
s. 32

Dobrovolní hasiči ocenili nejlepší ze svých řad
Jiří Bezděk    
s. 36

OSTATNÍ

Klást vysoké cíle si mohu pouze díky výborné práci příslušníků a zaměstnanců sboru
plk. Dr. Jaroslav Vykoukal
s. 4

Cílem zákona je zejména nově a optimálně upravit postavení a organizaci Hasičského záchranného sboru České republiky
plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M.   
s. 6

PŘÍLOHY

Veletrhy a výstavy pořádané v České republice a v zahraničí v roce 2016
Kalendář hlavních sportovních soutěží na leden až prosinec roku 2016    

vytisknout  e-mailem