Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIV ČÍSLO 4/2015

V bloku POŽÁRNÍ OCHRANA analyzujeme zásah na požár administrativní budovy v areálu mrazíren Praze, který způsobil škodu za 30 milionů korun, přinášíme závěry konference Červený kohout a přehled certifikátů vydaných TÚPO v roce 2014. V bloku IZS seznamujeme s aktualizací STČ-01/IZS „Špinavá bomba“, s průběhem a specifiky evakuace v havlíčkobrodské nemocnici na základě anonymního oznámení o uložení bomby a přinášíme další díl seriálu věnovaného záchranářské kynologii. Historie a současnost chemických zbraní, dvacáté výročí napadení tokijského metra sarinem, vývoj testování ochranných prostředků proti CBRN látkám a využití informačního systému Argis jsou hlavními tématy části časopisu zaměřené na oblast OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ. V dubnovém čísle dále mimo jiné informujeme o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR poskytované nestátním neziskovým organizacím v roce 2015 a přinášíme ohlédnutí za činností Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni v loňském roce. 

Dne 10. ledna 2015 přijalo v 01.42 hodin krajské operační a informační středisko HZS hl. m. Prahy (dále jen „KOPIS“) tísňové volání oznamující požár kanceláře v administrativní budově v areálu mrazíren Sofil v Praze 6-Sedlci. Rozsáhlý požár likvidovalo 63 profesionálních i dobrovolných hasičů z šesti jednotek PO. Škoda způsobená požárem byla vyčíslena na 30 milionů korun.

Popis objektu

Požárem zasažená budova, která byla postavena v roce 1965, má dvě nadzemní podlaží (dále jen „NP“) a jedno podzemní. V roce 1994 proběhla výrazná rekonstrukce, která zahrnovala i dostavbu 2. NP. Celkové rozměry budovy činí 46 x 13,4 m. Obvodové i vnitřní svislé zdivo včetně příček je cihlové. Příčky ve 2. NP jsou sádrokartonové dvouplášťové, strop nad 1. NP je z železobetonových prefabrikátů. Strop nad 2. NP byl zhotoven z dřevěných sbíjených vazníků, podhled vyroben ze sádrokartonu a tepelná izolace střešního pláště z minerálních vláken. Střešní krytina byla živičná, na šikmé části s bonským šindelem. Konstrukce schodišť v objektu je železobetonová.

Průběh zásahu

Po zpracování přijatého ohlášení události vyslalo KOPIS na místo jednotky PO ze stanic Petřiny, Pražský hrad a Holešovice. Po příjezdu první jednotky PO na místo zásahu v 01.54 hodin bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár technických prostor v 2. NP a střešní konstrukce ve III. fázi rozvoje požáru.
Velitel zásahu (dále jen „VZ“) rozhodl o vytvoření dopravního vedení a nasazení prvního útočného proudu C 52 vnitřní zásahovou cestou k hašení hořících prostor a druhého proudu C 52 k hašení dřevěných podhledů a střechy. Vstup do budovy a tvorba proudu vyžadovaly provedení celkem čtyř násilných vstupů přes uzamčené dveře. Souběžně hasiči uzavřeli hlavní uzávěr plynu umístěný v plášti budovy. Hlavní vypínač elektrické energie se nepodařilo nalézt. VZ neměl k dispozici dokumentaci zdolávání požáru, nicméně nebylo zákonnou povinností provozovatele ji pro daný objekt zpracovat. Samotné odpojení elektrické energie provedl až později správce areálu (vypínač se nacházel v jiné budově na opačné straně areálu mrazíren asi 200 m od místa zásahu). Na místo události se dostavila jednotka stanice Roztoky HZS Středočeského kraje.

Po příjezdu výškové techniky VZ rozhodl o nasazení dvou AZ 30 k průzkumu a hašení střechy. V 02.16 hodin byly provedeny sondy do střešního pláště pomocí motorových pil, na základě kterých bylo zjištěno, že přibližně 60 % vnitřní střešní konstrukce je ve III. fázi a zbývající část ve II. fázi rozvoje požáru. Aby bylo možné ustavit výškovou techniku na severovýchodní straně hořící budovy a zachovat průjezdnost pro požární techniku, bylo nutné odstranit část železného oplocení areálu.

V 02.20 hodin velení u zásahu převzal velící důstojník směny.

Zásobování hasební vodou

Z důvodu absence hydrantové sítě uvnitř objektu bylo zřízeno plnicí stanoviště v ulici V Sedlci. Kapacita hydrantové sítě nedostačovala pro plynulé zásobování hasební vodou a bylo nutné zřídit druhé stanoviště v ulici Budyňská. Pro dopravu hasební vody na místo zásahu byla zřízena kyvadlová doprava cisternami.

Intenzivní hoření

I přes intenzivní hašení se v 02.29 hodin požár rozšířil na celou střechu objektu, tj. 616 m2. Na rychlém šíření požáru se podílel vítr o rychlosti 140 až 180 km/h, tj. o síle orkánu.

VZ rozhodl o přemístění požární techniky z důvodu jejího možného poškození sálavým teplem. Pro nebezpečí zřícení stavebních konstrukcí VZ rozhodl o přerušení hasebních prací vnitřkem budovy v 2 NP. Bojové rozvinutí tak nově čítalo celkem pět proudů C 52 a dva proudy po výškové technice k hašení administrativní budovy a další dva proudy C 52 byly nasazeny na ochlazování a ochranu přilehlé budovy mrazíren. V 1. NP byly nasazeny síly na záchranu majetku, zejména elektroniky, cenností a IT technologií.

II. stupeň požárního poplachu

V 02.29 hodin byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu a vyžádány další jednotky PO. KOPIS na místo vyslalo CAS 24 a TA Cobra ze stanice Sokolská, AP 42 ze stanice Petřiny, CAS 32 HZS Dopravního podniku hl. m. Prahy a SDH obcí Suchdol, Lysolaje, Nebušice na kyvadlovou dopravu vody. Na místo vyjela i chemická služba HZS hl. m. Prahy k výměně dýchacích přístrojů. V době největšího nasazení sil a prostředků byl prováděn hasební zásah sedmi proudy C 52 a třemi proudy po výškové technice.

V 04.34 hodin byla provedena lokalizace požáru. Hasiči pokračovali v rozebírání konstrukcí a vyhledávali skrytá ohniska požáru. K likvidaci požáru došlo v 11.56 hodin.

Příčina vzniku požáru

Z výpovědí svědků na místě požáru bylo jasně určeno svědecké ohnisko, které se shodovalo s ohniskem požárním i kriminalistickým. Nacházelo se na severní straně budovy ve 2.NP, ve druhé místnosti zprava vedle kotelny, která měla původně sloužit jako servrovna, ale zatím v ní byla šatna zaměstnanců. V této místnosti o rozměrech 3,49 x 4 m stály židle a plechové šatní skříňky s osobními věcmi zaměstnanců. Na stropě byla instalována dvě vestavěná zářivková svítidla, každé pro čtyři zářivkové trubice. Dvě okna v této místnosti a zároveň v celém objektu byla dřevěná.

Na základě výpovědi ohlašovatele požáru a stop nalezených při šetření na místě požáru byla místnost šatny jednoznačně určena jako místo vzniku požáru. Ohledáním bylo zjištěno, že vypínač osvětlení šatny byl v době před požárem v poloze ZAPNUTO. Na místo zásahu byli povoláni experti z Technického ústavu požární ochrany, kteří prověřili elektroinstalaci NN v místě vzniku požáru.

Vyšetřováním bylo zjištěno, že příčinou vzniku požáru byla jednoznačně technická závada kondenzátoru zářivkového tělesa, kde došlo ke vznícení uniklých výparů horkého elektrolytu kondenzátoru.

Zářivkové těleso bylo v provozu dlouhodobě a došlo tak k dlouhodobému vytížení tlumivky a kondenzátoru. Zářivkové těleso bylo umístěno na hořlavé konstrukci stropu, který byl tepelně zaizolován a tím docházelo ke kumulaci tepelné energie a k nárůstu teploty proudově vytížených součástí zářivky. Při průrazu dielektrika kondenzátoru tělesa došlo ke vznícení uniklých výparů elektrolytu kondenzátoru.

Požár se šířil do hořlavé konstrukce stropu a dále do půdního prostoru objektu.

Při požáru nedošlo k úmrtí ani zranění civilních osob nebo příslušníků HZS hl. m. Prahy a členů jednotek SDH.

Celková škoda byla vyčíslena na 30 milionů Kč, z čehož 25 milionů Kč byla škoda na budově a 5 milionů Kč na jejím vybavení a zařízení.

Specifika zásahu

Pozitiva
včasné odvolání hasičů z vnitřních prostor před rozšířením požáru,
žádná zranění zasahujících hasičů,
uchránění vedlejší provozní budovy mrazíren,
záchrana majetku z 1. NP,
dobrá součinnost zasahujících jednotek PO,
dostatek sil a prostředků.

Negativa
pozdní zpozorování požáru,
nedostatečné požární dělení budovy (střešní prostor a 2. NP tvořily jeden požární úsek),
instalace rozvodů klimatizace v mezistropním prostoru bez požárních ucpávek a klapek,
nemožnost účinného hašení mezistřešních prostor,
jedna přístupová cesta do areálu,
chybějící hydrantová síť v areálu mrazíren,
hlavní vypínač elektrické energie v jiné budově,
nepříznivá meteorologická situace – silný vítr,
špatná dostupnost pro výškovou techniku,
velká spotřeba vody.

npor. Bc. Antonín ŠUSTR, nprap. Libor HLADÍK, foto prap. Milan PACÍK, HZS hl. m. Prahy
 

vytisknout  e-mailem