Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIV ČÍSLO 10/2015

V úvodu přinášíme ohlédnutí za pátým Zbirožským hasičským tatrováním. V tematickém bloku POŽÁRNÍ OCHRANA bilancujeme letošní rekordní počet požárů v průběhu letních prázdnin, přinášíme analýzu na rozsáhlý požár obilí a lesního porostu v Chrášťanech na Rakovnicku a informujeme také o průběhu konference Požární ochrana 2015. V části věnované IZS analyzujeme zásah složek IZS při tragické dopravní nehodě vlaku SC 512 Pendolino a nákladního automobilu, ke které došlo v červenci letošního roku ve Studénce, seznamujeme s průběhem reklasifikačního cvičení USAR odřadu HZS ČR. V bloku OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ hodnotíme výsledky testů prostředků improvizované ochrany, informujeme o závěrech konference Krizový management 2015 a představujeme program vzdělávání žáků, studentů a pedagogů v zónách ohrožení v Moravskoslezském kraji. V časopisu dále informujeme o novinkách, které byly k vidění na veletrhu FS Days 2015 a seznamujeme s výsledky některých sportovních soutěží.  

Ve středu dne 22. července 2015 byla v 07.45 hodin na krajské operační a informační středisko HZS Moravskoslezského kraje (dále jen „IBC Ostrava“) ohlášena dopravní nehoda vlaku SC 512 Pendolino a nákladního automobilu s návěsem, který převážel náklad plechů z hliníkové slitiny na paletách, na železničním přejezdu u železniční stanice ve Studénce na Novojičínsku. Na záchranných a likvidačních pracích se podílely všechny složky IZS. Náročný zásah byl poslední jednotkou PO ukončen dne 22. července 2015 ve 23.06 hodin. Svědci této události popisovali stav po srážce jako „ohnivou kouli, která se řítila po kolejích směrem k nádraží“.

Popis místa střetu vlaku a nákladního automobilu

Železniční přejezd č. P6501 se nachází v Nádražní ulici ve Studénce, okr. Nový Jičín, přibližně 1,5 km od místa tragického železničního neštěstí z 8. srpna 2008. Jde o křížení jedné z hlavních železničních tratí v ČR vedoucí mezi Bohumínem a Přerovem. Železniční trať je elektrifikovaná a projíždějí zde vlaky spojující Prahu, Brno a Ostravu a taktéž mezinárodní vlaky směřující do Polska a na Slovensko. Železniční přejezd je zajištěný zabezpečovacím zařízením a závorami v celé šířce.

Průběh zásahu

Po přijetí tísňového volání vyhlásilo IBC Ostrava neprodleně poplach jednotkám HZS Moravskoslezského kraje (HZS MSK) z územních odborů Nový Jičín a Ostrava – stanicím Bílovec, Nový Jičín, Ostrava­ Zábřeh, jednotkám SDH obcí Studénka a Bílovec a jednotce HZS podniku SŽDC Ostrava. Následně byl vyhlášen ještě poplach jednotkám HZS podniku SŽDC Přerov a SDH obce Starý Jičín (byla povolána do pohotovosti pro zajištění hasebního obvodu stanice Nový Jičín). O dopravní nehodě byly neprodleně informovány další složky IZS – Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje (dále jen „ZZS MSK“) a Policie České republiky (dále jen „PČR“). IBC Ostrava informovalo o mimořádné události řídícího důstojníka územního odboru Nový Jičín (ÚO Nový Jičín), který neprodleně vyjel na místo události. Taktéž byl informován vyšetřovatel požárů ÚO Nový Jičín, ředitel ÚO Nový Jičín, krajský řídící důstojník HZS MSK a tiskový mluvčí HZS MSK, kteří se taktéž neprodleně dostavili na místo události. Událost byla zařazena do II. stupně poplachu IZS.

První jednotkou PO, která se v 07.55 hodin dostavila na místo mimořádné události, byla jednotka stanice Bílovec. V době příjezdu již na místě události zasahovala osádka ZZS MSK – RZP Studénka, hlídka PČR obvodního oddělení Studénka a přilétal vrtulník letecké záchranné služby ZZS MSK. Prvotním průzkumem bylo zjištěno, že se na železničním přejezdu před vlakovým nádražím ve Studénce ve směru od Ostravy srazil vlak SC 512 Pendolino s nákladním automobilem, jehož trosky včetně nákladu byly rozmetány a vláčeny vlakem až do stanice Studénka. Čelo vlaku zastavilo až na konci nástupiště ve směru své jízdy (tedy přibližně 550 m za železničním přejezdem). Následkem střetu vlaku s nákladním automobilem došlo rovněž ke vzniku požáru (hořely pohonné hmoty z roztříštěného nákladního automobilu a papír proložený mezi nákladem), který se naštěstí nerozšířil do vnitřních částí vlaku pendolino. Šlo o malá ohniska v prostoru mezi železničním přejezdem a nástupištěm, rozstříknuté pohonné hmoty částečně vyhořely, došlo k ožehnutí vnějších stěn vlaku.

Vyprošťování zraněných osob

Nejvíce zdemolovanou částí pendolina byl první vagon, ve kterém bylo ihned po prvotním průzkumu v 07.59 hodin zahájeno vyprošťování osob. Prvotní práce byly především soustředěny na vyprošťování zaklíněných osob a uhašení ohnisek požáru.

Po příjezdu na místo události převzal v 08.17 hodin velení u zásahu ředitel ÚO Nový Jičín plk. Ing. Petr Adamus, následně krajský řídící důstojník HZS MSK a zástupce ředitele HZS MSK plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. V 08.32 hodin byl vytvořen štáb velitele zásahu ve složení náčelník štábu, pomocník náčelníka štábu, člen štábu pro týl, zástupce PČR, zástupce ZZS, zástupce jednotky HZS podniku SŽDC Ostrava.

V 08.20 hodin bylo místo události rozděleno do čtyř úseků:

Úsek č. 1 vlaková souprava pendolino – v úseku probíhaly vyprošťovací práce s úkolem co nejšetrněji a co nejdříve vyprostit zraněné a zaklíněné osoby z prvního vagónu soupravy. Celkem bylo nutné vyprostit čtyři osoby, z toho tři osoby musely být vyprošťovány za použití hydraulických vyprošťovacích zařízení (HVZ). Čtvrtá (usmrcená) osoba ležela na podlaze vagónu mezi sedadly. Poslední osoba z vlaku byla vyproštěna v 09.07 hodin, tj. 1 hodinu a 8 minut po zahájení vyprošťovacích prací. Jednotky PO prováděly zejména odstřižení sedadel, odtrhávání konstrukcí, řezání karoserie vlaku a prostříhávání sloupků. Všechny činnosti probíhaly současně pro urychlení vyproštění zaklíněných osob. Dále byl pomocí termokamery a štěrbinové kamery proveden průzkum vlaku pro vyloučení výskytu dalších zaklíněných osob. Po zadokumentování dopravní nehody PČR byla odkryta zdeformovaná místa vlaku kvůli definitivnímu vyloučení výskytu osob. Také byl proveden důkladný průzkum prostoru nástupiště a prostoru pod vlakem pro vyloučení přítomnosti osob, které mohly být troskami nákladního automobilu zachyceny a tak strženy pod vlak z nástupiště.

Úsek č. 2 shromaždiště zraněných osob na nástupišti (2. nástupiště vlakového nádraží) – zde probíhalo poprvotní prohlídce místa a odhadu počtu zraněných jejich třídění metodou START. Průběžně byly zraněné osoby ošetřovány a předávány k transportu do nemocničních zařízení dalším osádkám ZZS. Cestující bez zranění byli odesíláni na konec 2. nástupiště a následně do čekárny hlavní nádražní budovy (úsek č. 4).

Úsek č. 3 železniční přejezd – prostor od železničního přejezdu po nástupiště – po uhašení malých ohnisek požáru členy jednotek SDH obcí vykonávaly činnost na tomto úseku převážně jednotky PO HZS SŽDC Ostrava a Přerov. Bylo provedeno zasypávání uniklých provozních kapalin sorbenty a jejich sběr na železničním přejezdu, v kolejišti a nástupišti. Následně byly prováděny práce na odstranění následků mimořádné události.

Úsek č. 4 shromaždiště evakuovaných osob – čekárna hlavní nádražní budovy železniční stanice Studénka – 107 nezraněných cestujících z vlaku pendolino bylo z druhého nástupiště přesunuto do čekárny hlavní nádražní budovy, kde PČR provedla jejich evidenci a ZZS MSK zkontrolovala jejich zdravotní stav. Pro tyto osoby byla zajištěna náhradní autobusová doprava dopravcem ČD, a.s., jeden autobus poskytl HZS MSK. Dále bylo zjištěno, že na uvedený spoj bylo 161 rezervací a počet palubního personálu byl šest osob. V průběhu evidence osob v čekárně byl ošetřen jeden pacient, nebyla však nutná jeho hospitalizace v nemocničním zařízení a byl propuštěn v doprovodu rodiny.

PČR měla za úkol zajistit vnitřní a vnější perimetr proti vstupu nepovolaných osob, střežení trosek vlaku a osobních věcí cestujících z vlaku. Zároveň probíhaly úkony zajištění a ohledání místa nehody, dokumentace místa zásahu, byly shromažďovány a dokumentovány stopy, probíhalo šetření příčiny vzniku dopravní nehody.

V 16.30 hodin byly ukončeny úkony ohledání a dokumentace místa nehody a místo zásahu bylo předáno veliteli jednotky HZS podniku SŽDC, s.o., oblastní ředitelství Ostrava. Tato jednotka dále ve spolupráci s jednotkou HZS podniku SŽDC, s.o., oblastní ředitelství Přerov likvidovala následky mimořádné události a ukončila svou činnost ve 23.06 hodin.

V průběhu zásahu se na místo mimořádné události dostavil ředitel HZS MSK plk. Ing. Zdeněk Nytra, ředitel ZZS MSK MUDr. Roman Gřegoř a náměstek ředitele PČR MSK pro vnější službu plk. Mgr. Radim Daněk. Za jejich doprovodu si místo mimořádné události následně prohlédli vládní a krajští představitelé – předseda vlády Bohuslav Sobotka, ministr vnitra Milan Chovanec, ministr dopravy Dan Ťok, ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

Nasazené síly a prostředky složek IZS

HZS MSK a jednotky PO

Na místě události zasahovalo celkem 26 požárních automobilů a 65 hasičů ze sedmi jednotek PO (HZS MSK – stanice Bílovec, Nový Jičín, Ostrava­ Zábřeh, JSDH Studénka, JSDH Bílovec, HZS podniku SŽDC, s.o., oblastní ředitelství Ostrava a Přerov).

ZZS MSK a vozidla zdravotní dopravní služby

ZZS MSK vyslala na místo události pět posádek RZP, jednu posádku RLP, jednu posádku RV, jeden vrtulník LZS a pět vozidel zdravotní dopravní služby. Na místě celkem zasahovalo 27 zaměstnanců ZZS MSK.

PČR

Celkem bylo na místě zásahu nasazeno 115 příslušníků PČR z územního odboru Nový Jičín, speciální pořádkové jednotky, oddělení železniční policie a doprovodu vlaků, služby kriminální policie a vyšetřování, letecké služby, krizové intervence, oddělení tisku a prevence a vedení KŘP MSK.

Následky mimořádné události

V důsledku dopravní nehody byly na místě nehody dvě osoby usmrceny a 18 bylo zraněno. Pět osob bylo jednotkami PO zachráněno. Jedna ze zraněných osob zemřela v nočních hodinách v nemocničním zařízení. Zraněné osoby byly převezeny do nemocnic v Bílovci, Novém Jičíně, Fakultních nemocnic v Ostravě­ Porubě a Ostravě­ Fifejdách. V důsledku požáru, který vznikl bezprostředně po dopravní nehodě, byli zraněni dva pracovníci správce tratě, kteří pracovali u železničního přejezdu v době vzniku mimořádné události. Tito se svépomocí přepravili k ošetření do zdravotnického zařízení. Škoda v důsledku požáru po dopravní nehodě podle dosud zjištěných informací nevznikla, vyhořely pohonné hmoty z roztříštěných nádrží nákladního automobilu a část papírů, kterými byl proložen náklad. V důsledku mimořádné události byl dlouhodobě zastaven provoz na hlavní železniční trati vedoucí přes Studénku.

Činnost posttraumatického týmu

Jeden z členů týmu posttraumatické péče HZS MSK (dále jen „TPP“) byl na místě události již krátce po ohlášení mimořádné události, neboť v daném čase byl na stáži na stanici Nový Jičín. Následně byla v 09.18 hodin IBC Ostrava povolána k poskytnutí psychosociální pomoci osobám zasaženým mimořádnou událostí psycholožka ZÚ HZS ČR z Hlučína (psycholožka HZS MSK byla v době vzniku mimořádné události na dovolené) s tím, že VZ požadoval další dva členy TPP. Pro co nejmenší časovou ztrátu byli využiti jako další členové TPP příslušníci ZÚ HZS ČR vyškolení pro tuto činnost. Intervence probíhaly na místě zásahu, dále ve FNsP Ostrava a Městské nemocnici Ostrava­ Fifejdy. Na místě zásahu byli dále interventi PČR (pět příslušníků) spolu s psycholožkou PhDr. Zuzanou Baranovou, se kterými TPP HZS ČR úzce spolupracoval. Byl proveden monitoring zasažených osob, probíhaly intervence, zjišťovaly se potřeby, především byly poskytovány informace (linka v krizi, info o rozvozu zraněných po nemocnicích apod.). Ve večerních hodinách proběhla intervence formou rozboru zásahu se zasahujícími hasiči.

Specifika zásahu
neznámá konstrukce vlaků typu pendolino – všechny vlaky jsou v provozu, a proto nebyl možný nácvik vyprošťování osob z vlaku tohoto typu,
železniční trať je elektrifikovaná, zasahující jednotky PO musely dbát nezbytné opatrnosti vzhledem k nebezpečí úrazu elektrickým proudem (toto nebezpečí bylo eliminováno po vydání příkazu „B“ pracovníky SŽDC, s.o., ihned bylo vyžádáno zkratování trakčního vedení),
trosky z havarovaného vlaku a nákladního automobilu s návěsem a nákladem byly rozesety od železničního přejezdu po konec nástupiště železniční stanice Studénka, tedy na velké ploše a na vzdálenost asi 550 m od místa srážky,
na místě nehody se nacházelo velké množství osob zasažených mimořádnou událostí (zranění cestující, nezranění cestující, svědci), bylo nutné je rozdělit a poskytnout jim pomoc podle aktuální potřeby,
místo dopravní nehody se nachází asi 1,5 km od místa železničního neštěstí vlaku EC 108 Comenius z 8. srpna 2008, kdy došlo k nárazu jedoucího vlaku do spadlého rekonstruovaného silničního mostu na železniční trať,
zásah probíhal za horkého letního počasí, což kladlo vysoké nároky na všechny zasahující.

Pozitiva
včasné povolání dostatečného množství sil a prostředků složek IZS,
rychlost nasazení a efektivní spolupráce všech jednotek PO a složek IZS,
vysoké nasazení všech zasahujících osob podílejících se na řešení mimořádné události, jejich disciplinovanost a okamžité a důsledné plnění rozkazů a pokynů,
velmi rychlé vyproštění zaklíněných zraněných osob (01.08 hodin od zahájení vyprošťovacích prací byl vyproštěn poslední zraněný!)
možnost umístit nezraněné cestující z vlaku v samostatném a od události odděleném prostoru (čekárna hlavní nádražní budovy), tito tak nebyli sekundárně traumatizováni pohledem na následky mimořádné události a záchranné práce,
týlové zabezpečení, včetně zajištění pitného režimu, stravy a štábního kontejneru,
činnost posttraumatického týmu (poskytnutí intervence psycholožkou HZS ČR a členy TPP obětem, cestujícím i zasahujícím hasičům),
činnost tiskových mluvčích HZS MSK a PČR v místě mimořádné události (efektivní poskytování informací médiím),
nasazení speciální techniky a prostředků požární ochrany z výbavy HZS MSK (technický kontejner),
úspěšné použití HVZ a řetězových úvazků uvnitř vlaku (práce soustředěné na otevření karoserie vlaku zvenčí byly časově náročné a doba vyproštění by byla podstatně delší),
velmi rychlé vytýčení dostatečně velké uzávěry proti vstupu nepovolaných osob (vnější a vnitřní perimetr).

Negativa
zásah byl velmi náročný vzhledem k dlouhé době nasazení a vysokým teplotám vzduchu, proto muselo být zajištěno častější střídání zasahujících hasičů a také pitný režim a strava,
psychicky náročný zásah vzhledem k rozsahu a následkům mimořádné události,
nemožnost dopředu procvičit taktické postupy při vyprošťovacích pracích na vlaku typu pendolino,
velké množství přihlížejících osob a novinářů a nedisciplinovanost některých z nich.

plk. Ing. Petr ADAMUS, mjr. Ing. Radomír FEŠAR, por. Ing. Petr HOLUB, foto archiv HZS Moravskoslezského kraje

vytisknout  e-mailem