Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bilance topné sezóny není veselá, zaznamenali jsme největší nárůst požárů za posledních 6 let

8. 4. 2021 (NS) - Během topné sezóny, tedy od října 2020 do konce března 2021 došlo k 1 116 požárům od komínů, což je o 166 více než v loňském roce, kdy jich ve stejném období bylo 950. Největší nárůst jsme zaznamenali v období od 1. října do 31. prosince 2020, kdy došlo k 481 požárům od komínů. Přitom ve stejném období v roce 2019 jich bylo 311. 

Zde je pár příkladů z praxe:

Jiskry z komína, které zalétly do půdního prostoru, způsobily požár rodinného domu ve Stárkově-Chlívci (Královéhradecký kraj) dne 6. dubna 2020. Požár likvidovalo 5 hasičských jednotek a zraněni při něm byli dva hasiči, když došlo v jednu chvíli k nepředpokládanému rychlému zahoření. Přímá škoda byla vyčíslena na 250 000 Kč a uchráněné hodnoty dosáhly 2 000 000 Kč.

30. listopadu 2020 došlo k požáru rodinného domu v Horním Litvínově (Ústecký kraj). Jednalo se o letošní požár od komína s největší přímou škodou 7 000 000 Kč. Pět hasičských jednotek hasilo požár, rozšířený od dřevěných trámů v mezistropí kolem prostupu krbového kouřovodu, déle než 15 hodin a tím uchránilo 5 000 000 Kč.

Na Silvestra 2020 v Plzni umřela při požáru rodinného domu jedna osoba. Svědek události se nadýchal zplodin hoření, když vytahoval obyvatele v bezvědomí ze zakouřeného domu. Požár hasily 2 hasičské jednotky a  uchránily hodnoty za 1 000 000 Kč. Vyšetřovatel požárů určil místo vzniku požáru ve větrací šachtě, kam byly odváděny spaliny z komína. Škoda byla vyčíslena na 50 000 Kč.

Požáry od komínů vznikají i v létě. 7. června 2020 v pizzerii v obchodním domě v Praze-Hostivaři se zažehly saze v komíně od pece na pizzu. Hasiči použili jednoduché hasicí prostředky a prostor odvětrávali. Bylo evakuováno 20 osob. Vyšetřovatelem požáru byla zjištěna nevyhovující požární dokumentace. Škoda dosáhla 100 000 Kč.

A ještě jeden letní požár, který vznikl 29. července od venkovního krbu ve Lhánicích (Jihomoravský kraj). Hospodářské stavení hasilo 13 jednotek hasičů, požár zasáhl plochu 500 m2 a způsobil škodu 2 000 000 Kč. Hasiči uchránili hodnoty okolo 5 000 000 Kč a evakuovali 5 osob.

Zdaleka se nejedná o ojedinělé případy. Za celý rok 2020 došlo k 1 352 požárům od komínů, celková výše škod se vyšplhala na téměř 46 milionů Kč a 14 osob se zranilo.

Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Těch bylo celkem v roce 2020 - 1 207 z celkového počtu požárů komínů 1 352. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komínů (79), zazděný trám v komínech (37), nebo špatné spáry v komínech (29).


Jak často kontrolovat a čistit komín?

Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kWpři celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva.  Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.
 

Počty požárů v topné sezóně (říjen – březen)

Rok

Počet požárů

říjen 2015 – březen 2016

771

říjen 2016 – březen 2017

921

říjen 2017 – březen 2018

965

říjen 2018 – březen 2019

860

říjen 2019 – březen 2020

950

říjen 2020 – březen 2021

1 116


Co mohu zkontrolovat sám?

  • Je kouřovod řádně upevněn?
  • Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
  • Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
  • Fungují uzávěry komínových dvířek?
  • Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace?
  • Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
  • Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?


Co dělat, když začne v komíně hořet?

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.
pplk. Mgr. Nicole Studená
tisková mluvčí

MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: +420  950 819 944
Mobil: +420 602 215 142
E-mail: nicole.studena@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem