HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Den požární bezpečnosti

Den požární bezpečnosti Již několik let bývá pátek třináctého vyhlašován Dnem požární bezpečnosti. Letos tento den připadá na 13. srpna. Nosným tématem je Požární ochrana domácností. Doba covidová, a z ní vyplývající mimořádná opatření, nám nedovolují přivítat Vás v prostorách našich stanic na Dnech otevřených dveří. Přesto se s Vámi rádi podělíme o informace, jejichž znalost Vám může prospět při zajištění vlastní bezpečnosti a bezpečnosti vašich blízkých, ochraně majetku, domu či bytu. Nenechte si ujít tematické bloky, které ode dneška budeme uveřejňovat. Dnes uveřejňujeme první ze tří bloků. Na další téma se můžete těšit v pátek 6. srpna! Sledujte nás také na Facebooku! Prevence je řešení, které se vyplatí 

POŽÁRNÍ OCHRANA DOMÁCNOSTI

Vážení spoluobčané,

oslovujeme Vás touto cestou proto, že na základě statistického sledování údajů v oblasti požární ochrany v poslední době bohužel sledujeme, že se stále vyskytuje velký počet požárů v domácnostech, ať už se jedná o byty nebo rodinné domy. S tím také souvisí fakt, že požáry v domácnostech mají nejtragičtější následky ze všech sledovaných požárů. Hlavními příčinami požárů s tragickými následky v domácnostech jsou nedbalost, komíny, technické závady a topidla.

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti požáru nesete pouze vy sami!

Abyste se nestali i Vy obětí případného požáru, dodržujte toto bezpečnostní desatero:

  1. ČTĚTE NÁVODY – instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce, jen tak budete vědět, k čemu může dojít.
  2. HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ – nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin.
  3. POZOR NA CIGARETY – při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na dokonalé uhašení nedopalků cigaret, pozor na pokládání cigaret na hořlavý materiál. Velmi nebezpečné je kouření v posteli, zvlášť pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných drog.
  4. KONTROLA KOMÍNŮ – nezapomeňte na pravidelné čištění a revizi komínů a dalších spalinových cest. Kouřovody a topidla udržujte v řádném technickém stavu.
  5. TOPTE, JAK SE MÁ – používejte pouze topiva určená pro daná topidla, nezapalujte oheň pomocí vysoce hořlavých látek, netopte odpady, neumísťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby na bezpečné místo.
  6. POUČTE SVÉ DĚTI – dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, zamezte jejich přístupu ke zdrojům otevřeného ohně a vysvětlete jim nebezpečí vzniku požáru
  7. VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST – udělejte vše pro to, aby u vás doma nevznikl požár, instalujte autonomními hlásiče požáru, vybavte domov funkčními jednoduchými hasebními prostředky, jako jsou hasicí sprej nebo přenosný hasicí přístroj.
  8. UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ – hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musí být řádně označené a přístupné.
  9. KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ – udržujte dobrý technický stav zařízení včetně rozvodů elektrické energie, plynu, topidel, stejně tak pravidelně kontrolujte stav elektrických spotřebičů, kryty na osvětlovacích tělesech, pohyblivá šňůrová vedení atd. Když opouštíte domov nebo jedete na dovolenou, vypněte elektrické spotřebiče i ze zásuvky, uhaste otevřený oheň a vypněte přívod vody.
  10.  UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ – v případě požáru oceníte, že budete z hořícího domu moct rychle utéct a zachránit své děti nebo starší členy rodiny. Kromě evakuace je prostor potřeba i pro případné vedení hasebního zásahu.

Zpracoval: kpt. Mgr. Michaela Stará

Zdroj: Požární ochrana domácností, Bytové a rodinné domy

          Oddělení ZPP MV – GŘ HZS ČR, Kislinger, Kemrová

Foto: HZS LK

Odkazy do noveho okna

Požár bytu

Požár bytu 

Detailní náhled

Požár rodinný dům

Požár rodinný dům 

Detailní náhled

Požár v kuchyni

Požár v kuchyni 

Detailní náhled

Požár v pokoji

Požár v pokoji 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem