Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

69. schůze Výboru pro civilní nouzové plánování dne 21. března 2017

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                            Text ve formátu DOC

Program

I.        Materiály k projednání (s usnesením)

 1. Kontrola plnění úkolů VCNP za I. čtvrtletí 2017                                           usnesení č. 424
  Předkládá: MV
 2. Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení     usnesení č. 425
  Předkládá: MV
 3. Koncepce tvorby, udržování a využití zásob pro humanitární pomoc do roku 2020 s výhledem do roku 2030
  Předkládá: SSHR                                                                                         usnesení č. 426
 4. Zpráva o činnosti VCNP za rok 2016
  Předkládá: MV                                                                                              usnesení č. 427
                                                                                                                     

II.       Informativní materiály (bez usnesení)

 1. Informace o činnosti Národní platformy pro snižování rizika katastrof v roce 2016
  Předkládá: MŽP
 2. Vyhodnocení cvičení ZDROJE 2016
  Předkládá: SSHR
 3. Informace o plnění úkolů z Vyhodnocení cvičení ZÓNA 2015
  Předkládá: MV
 4. Informace o aktualizaci Souboru typových činností složek integrovaného záchranného systému STČ 09/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu u mimořádné události s velkým počtem zraněných osob a STČ 04/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu u mimořádné události – letecká nehoda
  Předkládá: MV
 5. Informace o aktualizaci ústředního poplachového plánu integrovaného záchranného systému ke dni 1. ledna 2017

  Předkládá: MV

vytisknout  e-mailem