Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

49. schůze Výboru pro civilní nouzové plánování dne 6. června 2011

Text ve formátu DOC
Program
 
I. Materiály k projednání (s usnesením)
 1. Kontrola plnění úkolů VCNP za období únor až květen 2011
  Předkládá: MV                                                                        usnesení č. 335
 2. Národní akční plán České republiky pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005)
  Předkládá: MZ                                                                        usnesení č. 336
 3. Zpráva o postupu řešení úkolu o informování veřejnosti po vzniku radiační havárie
  Předkládá: MV                                                                        usnesení č. 337
 4. Začlenění tématik „Ochrana člověka za mimořádných událostí, péče o zdraví a dopravní výchova“ do studijních programů pedagogických fakult
  Předkládá: MV                                                                        usnesení č. 338
 5. Vyhodnocení cvičení orgánů krizového řízení „ZÓNA 2010“
  Předkládá: MV                                                                        usnesení č. 339                                                                                  
 
II. Informativní materiály (bez usnesení)
 1. Informace o následcích a příležitostech pro civilní nouzové plánování vyplývajících z nové Strategické koncepce NATO
  Předkládá: MV                                                                                 
 2. Informace o průběhu jednání a výsledcích plenárního zasedání Výboru pro civilní nouzové plánování NATO ve dnech 17. – 18. února 2011
  Předkládá: MV 
 3. Zajištění chemické a radiační bezpečnosti České republiky
  Předkládá: MV a SÚJB                                                          stažen z programu
 4. Úkoly psychologické služby MV, HZS ČR a PČR při mimořádných událostech
  Předkládá: MV
 5. Informace o vzniku nového souboru typové činnosti složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu STČ 11/IZS – Chřipka ptáků
  Předkládá: MV
 6. Průběžná informace o implementaci Směrnice Rady o evropských kritických infrastrukturách v ČR a na úrovni EU
  Předkládá: MV

 Zpět: přehled činnosti 2010 - 2012

vytisknout  e-mailem