Školní a výcvikové zařízení HZS ČR  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přihlášky do kurzů

Přihlášky do kurzů:

(Přihlášky jsou zpracovány v programu Microsoft Word.)

Jak se přihlásit do kurzu:
Příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS ČR
přihlášku do kurzu podává příslušné personální pracoviště zaevidováním v programu Centrální evidence přihlášek (CEP) a zasláním v písemné podobě Školnímu a výcvikovému zařízení HZS ČR, středisku Brno.

Zaměstnanci HZS podniků, členové JSDH obcí nebo podniků, osob zařazených ve složkách IZS pro zařazení do vybraného kurzu zasílají vyplněnou přihlášku podepsanou zřizovatelem jednotky. Potvrzenou přihlášku (s razítkem a podpisem) je možné zaslat v elektronické podobě na tento e-mail (sekretariat@svzbm.izscr.cz), nebo poštou na naši adresu do Brna.
Některé větší podniky mají obdobný systém přihlášek prostřednictvím CEP – informujte se u svého velitele stanice.

Postup při prodlužování platnosti osvědčení o odborné způsobilosti zaměstnanců HZS podniku


aktualizováno: 25.1.2017

vytisknout  e-mailem