HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dne 23. března 1853, byl v Praze založen první profesionální sbor na území České republiky

V Praze 23. března roku 1853 sbor obecních starších rozhodl o zřízení sboru pro čištění ulic a požární ochranu. Základem budoucího hasičstva se stali tzv. městští počišťovači. Základem budoucího hasičstva se stali tzv. městští počišťovači. V roce 1840 bylo u počišťovačské skupiny dvanáct řadových členů a jeden vedoucí. Nalezená zpráva hodnotí situaci před vznikem hasičského sboru v Praze od roku 1839 až po založení hasičstva v roce 1853. K výročí pražských hasičů byla zprovozněna speciální webová stránka 165.hasicipraha.cz 

Odkazy do noveho okna

1927_22_002  VyproÁton° OA po DN s vozy el. dr†hy v Praze II, Sokolska tż°do  11.11. 1927 (kopie)

1927_22_002 VyproÁton° OA po DN s vozy ... 

Detailní náhled

1928a_23_003 ¨ast† üinnost hasiüÖ za 1. republiky vyproÁton° kono rok 1928 (kopie)

1928a_23_003 ¨ast† üinnost hasiüÖ za 1. ... 

Detailní náhled

1928b_54_010 hasen° po߆ru ve vysoüaska tov†rno dne 7.12. 1928 (kopie)

1928b_54_010 hasen° po߆ru ve vysoüaska ... 

Detailní náhled

1929_41_007 Lüast praßskaho hasiüskaho sboru v alegorickam prÖvodu P.V.V. 1.9.1929 (kopie)

1929_41_007 Lüast praßskaho hasiüskaho s... 

Detailní náhled

Hasiüi_013a Pr†ce potapoüÖ pżi vyproÁúov†n° parn°ho jeż†bu ve slepam rameni Vltavy u LibeŚskaho poloostrova -  nedatov†no (kopie)

Hasiüi_013a Pr†ce potapoüÖ pżi vyproÁúov... 

Detailní náhled

Hasiüi_017 Pżehl°dka stż°kaüek na Dvoż†kovo n†bżeß° 18.1. 1944 (kopie)

Hasiüi_017 Pżehl°dka stż°kaüek na Dvoż†k... 

Detailní náhled

sken003 Po߆r autod°lny Svazarmu Praha 9 - Proseck† 21.3.1984 (kopie)

sken003 Po߆r autod°lny Svazarmu Praha 9... 

Detailní náhled

1927_22_002  VyproÁton° OA po DN s vozy el. dr†hy v Praze II, Sokolska tż°do  11.11. 1927

1927_22_002 VyproÁton° OA po DN s vozy ... 

Detailní náhled

1928-49_011 Jeden z projevÖ ke 75. vžroü° zaloßen° sboru v roce 1928

1928-49_011 Jeden z projevÖ ke 75. vžroü... 

Detailní náhled

1928-49_027 Jeden z projevÖ ke 75. vžroü° zaloßen° sboru v roce 1928

1928-49_027 Jeden z projevÖ ke 75. vžroü... 

Detailní náhled

1928a_23_003 ¨ast† üinnost hasiüÖ za 1. republiky vyproÁton° kono rok 1928

1928a_23_003 ¨ast† üinnost hasiüÖ za 1. ... 

Detailní náhled

1928b_34_002 exposice po߆rn°ho odboru hl.m. Prahy  na automobilova vžstavo v z†ż° 1928

1928b_34_002 exposice po߆rn°ho odboru h... 

Detailní náhled

1928b_54_010 hasen° po߆ru ve vysoüaska tov†rno dne 7.12. 1928

1928b_54_010 hasen° po߆ru ve vysoüaska ... 

Detailní náhled

1929_36_005 Po߆r p°ce uskladnona v budovo HoleÁovickžch jatek v roce 1929 a

1929_36_005 Po߆r p°ce uskladnona v budo... 

Detailní náhled

1929_36_009 Po߆r p°ce uskladnona v budovo HoleÁovickžch jatek v roce 1929 b

1929_36_009 Po߆r p°ce uskladnona v budo... 

Detailní náhled

1931_28_004 pżedv†don° ruün°ch hasich pż°strojÖ na dvoże centr†ly v roce 1931

1931_28_004 pżedv†don° ruün°ch hasich pż... 

Detailní náhled

1933_01_13_hist_004 Po߆r slußebn°ho vozu na Masarykovo n†draß° - ¶ißkov 13.1. 1933

1933_01_13_hist_004 Po߆r slußebn°ho voz... 

Detailní náhled

1940_03_001 praßskž hasiü po üinnosti v mrazivam poüas° roku 1940

1940_03_001 praßskž hasiü po üinnosti v ... 

Detailní náhled

1940_08_07 uk†zka poußit° hasiüskaho Át°tu n advoże centr†ly rok 1940

1940_08_07 uk†zka poußit° hasiüskaho Át°... 

Detailní náhled

centrala_027 Telegraf na stanici HS -1 okolo roku 1970

centrala_027 Telegraf na stanici HS -1 o... 

Detailní náhled

centrala_057 Protiplyn na praßska centr†le okolo roku 1970

centrala_057 Protiplyn na praßska centr†... 

Detailní náhled

Hasiüi_002 N†borov† fotografie z kurzu ßen na stanici Sm°chov 10.9.1951

Hasiüi_002 N†borov† fotografie z kurzu ß... 

Detailní náhled

Hasiüi_005a N†borov† fotografie z kurzu ßen na stanici Sm°chov 10.9.1951

Hasiüi_005a N†borov† fotografie z kurzu ... 

Detailní náhled

Hasiüi_012 N†borov† fotografie z kurzu ßen na stanici Sm°chov 10.9.1951

Hasiüi_012 N†borov† fotografie z kurzu ß... 

Detailní náhled

Hasiüi_013a Pr†ce potapoüÖ pżi vyproÁúov†n° parn°ho jeż†bu ve slepam rameni Vltavy u LibeŚskaho poloostrova -  nedatov†no

Hasiüi_013a Pr†ce potapoüÖ pżi vyproÁúov... 

Detailní náhled

Hasiüi_014a Pr†ce potapoüÖ pżi vyproÁúov†n° parn°ho jeż†bu ve slepam rameni Vltavy u LibeŚskaho poloostrova -  nedatov†no

Hasiüi_014a Pr†ce potapoüÖ pżi vyproÁúov... 

Detailní náhled

Hasiüi_015 Pr†ce potapoüÖ pżi vyproÁúov†n° parn°ho jeż†bu ve slepam rameni Vltavy u LibeŚskaho poloostrova -  nedatov†no

Hasiüi_015 Pr†ce potapoüÖ pżi vyproÁúov†... 

Detailní náhled

Hasiüi_017 Pżehl°dka stż°kaüek na Dvoż†kovo n†bżeß° 18.1. 1944

Hasiüi_017 Pżehl°dka stż°kaüek na Dvoż†k... 

Detailní náhled

liben_005 Hasiüsk† stanice v Praze Libni okolo roku 1970

liben_005 Hasiüsk† stanice v Praze Libni... 

Detailní náhled

lod_009 hasiüsk† lo‘ PU-1 cca 80. lata 20. stolet°

lod_009 hasiüsk† lo‘ PU-1 cca 80. lata 2... 

Detailní náhled

sken003 Po߆r autod°lny Svazarmu Praha 9 - Proseck† 21.3.1984

sken003 Po߆r autod°lny Svazarmu Praha 9... 

Detailní náhled

sken016 Jubilejn° vzpom°nka Lüastn°kÖ po߆ru n†rudn°ho divadla 20.9.1931

sken016 Jubilejn° vzpom°nka Lüastn°kÖ po... 

Detailní náhled

sken017 Jubilejn° vzpom°nka Lüastn°kÖ po߆ru n†rudn°ho divadla 20.9.1931

sken017 Jubilejn° vzpom°nka Lüastn°kÖ po... 

Detailní náhled
Odkazy do noveho okna
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem