Servisní a opravárenské zařízení HZS ČR  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pracoviště vyrozumívací a varovací techniky

  1. Pracoviště vyrozumívací a varovací techniky
  2. Pracoviště revizí a oprav
  3. Pracoviště ionizujícího záření – autorizované metrologické středisko

Pracoviště je rozděleno na dvě části: 

  1. Dozimetrická dílna je pracoviště, na kterém se provádí kontrola, modernizace, opravy a nastavování dozimetrických přístrojů a prostředků chemického průzkumu.

Kontrola a opravy se provádí na dozimetrických přístrojích typové řady DC-3, které jsou určeny pro radiační průzkum a kontrolu zamoření různých povrchů. Do této skupiny přístrojů patří i radiometr DC-3E-98 – prostředek pro vybavení průzkumných jednotek a laboratoří. Tento přístroj je zařazen do kategorie tzv. stanovených měřidel a je určen na zjišťování dávkových příkonů gama záření v prostředí a pro provádění kontroly kontaminace povrchů různých materiálů, potravin, vody, krmiv apod.

Z prostředků chemického průzkumu se na pracovišti kontroluje a opravuje chemický průkazník CHP-71.

  1. Pracoviště Autorizovaného metrologického střediska, které je státním orgánem autorizováno k ověřování stanovených nespektrometrických měřidel aktivit a dávek v oblasti radiační ochrany a jaderné bezpečnosti a měřidel používaných v radiačních monitorovacích sítích. Pracoviště má dvě ozařovny.

První ozařovna je vybavena hlavním etalonem kermy ve vzduchu, na kterém se provádí autorizovaná činnost – ověřování stanovených měřidel aktivit a dávek gama záření, používaných u složek IZS. Jedná se především o radiometr DC-3E-98 a DC-3H-08, zásahový dozimetr URAD-115 a osobní dozimetry různých typů. Hlavní etalon je důležitým prvkem působícím v národním metrologickém systému ČR a ve vazbě na státní etalony ČR organicky doplňuje jejich působnost. Svým technickým řešením je moderním zařízením odpovídajícím požadavkům mezinárodních norem.

Druhá ozařovna slouží ke kalibraci pracovních měřidel (dozimetrických přístrojů) typové řady DC-3,  která se na kalibračních zařízeních provádí po jejich opravě nebo revizi.

vytisknout  e-mailem