Servisní a opravárenské zařízení HZS ČR  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Působnost a úkoly SOZ HZS ČR

Servisní a opravárenské zařízení HZS ČR (dále jen „SOZ“) je účelovým zařízením MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „generální ředitelství“) zřízeným dnem 1. února 2024 podle § 6 odst. 8 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.

SOZ v rámci stanoveného předmětu činnosti plní zejména následující úkoly:

  • provádí ve stanoveném rozsahu poruchový a pravidelný servis prvků jednotného systému varování a vyrozumění (dále jen „JSVV“), 
  • zabezpečuje výkon státní správy v oblasti metrologie ionizujícího záření v rozsahu udělené autorizace, 
  • provádí opravy, zkoušky a servisní činnost prostředků osobní operativní dozimetrie, systémového a operativního radiačního průzkumu a stacionárních hlásičů radiace, 
  • provádí revizní činnost ve prospěch HZS ČR v oblasti vyhrazených elektrických a tlakových zařízení dle rozsahu vydaného „Oprávnění“ k těmto činnostem na základě rozhodnutí Technické inspekce ČR,
  • provádí přezkušování a opravy prostředků individuální ochrany (dále jen „PIO“), 
  • vede evidenci centrálních zásob materiálu pro ochranu a nouzové přežití obyvatelstva, záchranné a likvidační a obnovovací práce, při vzniku havárií, krizových situací nebo živelních pohrom,
  • vede evidenci pohotovostních zásob SSHR (dále jen „PZ“) účelovým zařízením Generálního ředitelství HZS ČR, určených pro krizové stavy a řešení mimořádných událostí v informačním systému SSHR,
  • provádí a zabezpečuje nakládání s nepotřebným majetkem, jehož nepotřebnost vznikla při činnostech SOZ, 

vytisknout  e-mailem