HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zveme vás na seminář: Požární ochrana

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (HZS LBK) ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. (KNL) pořádá seminář určený odborné veřejnosti z řad osob odborně způsobilých v požární ochraně (PO) či technikům PO, popř. proškoleným preventistům. 

SeminářSeminář proběhne dne 8. června 2023 od 9 hodin v prostorách přednáškového sálu pavilonu P Krajské nemocnice Liberec. Celou akci budou organizačně zajišťovat příslušníci HZS LBK ve spolupráci s pracovníky KNL. Odhadovaná časová dotace semináře je 9:00–15:00. Přednášená témata budou např.:

 • Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) a jeho role pro existující a fungující stavbu
  • Povinnosti vlastníka stavby ve vztahu ke stavební dokumentaci
  • Jak postupovat při neexistenci PBŘ
  • Postup HZS LBK při neexistenci PBŘ
  • Povinnost udržování stavby ve stavu dle schváleného PBŘ
 • Dokumentace PO a její náležitosti
  • Začleňování činností do kategorií dle míry požárního nebezpečí a dopady nesprávného začlenění
  • Náležitosti dokumentace PO
 • Stanovení podmínek požární bezpečnosti podle § 15 vyhlášky o požární prevenci
 • Kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (PBZ)
  • Náležitosti dokladů o kontrole provozuschopnosti
 • Dokumentace zdolávání požárů (DZP)
  • Náležitosti dokumentace
  • Schvalování nového DZP X aktualizace stávajícího DZP
  • Formuláře HZS LBK, postup schvalování
 • Podmínky připojení na PCO HZS LBK
 • Obsah protokolu o kontrole vydaného HZS LBK
 • Odpovědnost OZO v PO (TPO v PO)

Program bude podrobněji specifikován později – změna programu je vyhrazena. Účast na semináři je nutné z kapacitních důvodů potvrdit předem, a to e-mailem na: ondrej.zmrhal@hzslk.cz nebo katerina.stajncova@hzslk.cz v termínu do 2. června 2023 včetně. Preferujeme toto přihlášení přes e-mail, aby nedocházelo ke komolení jmen účastníků – prosíme o zaslání jmen účastníků, kontaktních údajů (telefon, e-mail). Přihlášeným bude z naší strany e-mailem zasláno potvrzení o korektním přihlášení a následně i o konání semináře.

Pro lepší orientaci účastníků v příloze přikládáme mapu areálu Krajské nemocnice Liberec, a.s. (nebo na https://www.nemlib.cz/mapa#b-p) a upozorňujeme, že parkování v areálu je zpoplatněno a je přednostně určeno pro pacienty nemocnice. Další placené parkování je k dispozici v ul. Husova, Baarova, Klostermannova nebo Klášterní. Bezplatně parkovat lze s omezenou kapacitou v ulicích vzdálenějších centru města. Z důvodu probíhajících stavebních prací věnujte prosím zvýšenou pozornost při pohybu v areálu KNL.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje se těší na Vaši účast.

Autor: kpt. Ing. Kateřina Štajncová

vytisknout  e-mailem