HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zimní pneumatiky na požárních vozidlech

Zákon 133/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Čl. II Přechodná ustanovení

odst. 4 - Povinnost užít při jízdě v provozu na pozemních komunikacích vozidlo vybavené zimními pneumatikami podle § 40a zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. I bodu 12 tohoto zákona, se na vozidla ozbrojených sil vztáhne od 1. listopadu 2016 a na vozidla jednotek požární ochrany o maximální přípustné hmotnosti nad 3500 kg od 1. listopadu 2021!!!

§ 40a

Provoz vozidel v zimním období

(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud

a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo

b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,

lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N2) k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik18a), a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3500 kg nejméně 6 mm.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí18a).

18a) § 21 odst. 3 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“.

Informace z GŘ HZS ČR

Dle konzultace na MD (Ing. Počta) musí být na všech automobilech jednotek PO nad 3500 kg použity pneumatiky s označením nejméně M+S. Označení "alpský štít" není vyžadováno.

Problémem jsou „veteráni“ např. T 138, T 148 a Š 706 RTH, která mají v TP uvedeny pouze pneumatiky „diagonální“ – vysoká cena. MD bylo navrženo řešení vydávání „hromadné přestavby“ pro MV-GŘ HZS ČR s tím, že bychom byli oprávněni k zápisu radiálních pneumatik (stejně jako u legalizace PMS).

U automobilů TATRA máme k dispozici prohlášení výrobce, umožňující zápis radiální pneumatiky do technického průkazu.

U automobilů ŠKODA 706 RTH existuje nástupnická společnost firmy LIAZ, která za zápis požaduje 5000 Kč za jeden TP (cca 600 kusů u JSDHO). Pokud budeme moci dopsat údaje do technického průkazu my, odpadají obcím náklady na zápis.

Vyjádření TATRA TRUCKS a.s. k problematice pneumatik s označením M+S:

vytisknout  e-mailem