HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zdravotníci HZS Zlínského kraje absolvovali každoroční výcvik

(22.11.2021) Tématem byla první pomoc na místě události. 

Hasiči ze všech stanic Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje (HZS ZLK), zařazeni na funkci zdravotníka, absolvovali v předchozích měsících instrukčně metodické zaměstnání (IMZ) zaměřené na témata poskytování předlékařské první pomoci a spolupráci při ošetřování pacienta. Celkem školením prošlo pět desítek výjezdových hasičů sloužících v jednotkách HZS ZLK, dislokovaných napříč celým Zlínským krajem. Z důvodu efektivnosti, byli hasičští zdravotníci rozděleni do dvou běhů IMZ, v nichž byli navíc po 4 rozděleni do několika výcvikových družstev, ve kterých si rovnoměrně střídali jednotlivé funkce.

Třídenní běhy IMZ proběhly v areálu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra (VPŠ a SPŠ MV) v Holešově na Kroměřížsku, kde byly pro realizaci tohoto zaměstnání ideální podmínky. Hasiči měli k dispozici nejen vybavené učebny, ale rovněž nadstandardní podmínky z hlediska možnosti vytvoření co nejrealističtějších modelových situací a také kompletní zázemí v podobě ubytování a stravování. Odbornou kvalitu školení hasičů‑zdravotníků garantovali mimo lektorů HZS ZLK zejména lektoři Vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (ZZS ZK) a po celou dobu konání se IMZ účastnila také psycholožka HZS ZLK, která mj. rovněž splňuje odborné předpoklady pro funkci zdravotníka a této problematice se dlouhodobě věnuje.  Zaměstnání se rovněž zúčastnili i dva pedagogové policejní školy, kteří zde vyučují budoucí policisty právě v poskytování první pomoci.

Během prvního dne předávali zdravotničtí záchranáři ZZS ZK hasičům informace týkající se správných postupů při provádění první pomoci u akutních život ohrožujících stavů, ať už úrazového či neúrazového charakteru, se kterými se hasiči při výkonu služby setkávají. Samostatný blok pak byl věnován provádění kardiopulmonální resuscitace (KPR) dospělých i dětí a to jak s pomůckami, kterými hasiči běžně disponují, tak bez nich. Velký důraz byl kladem zejména na praktický nácvik správného provádění KPR a to za využití tzv. odezvových figurín, které okamžitě vyhodnocovaly kvalitu provádění těchto činností.

Další dny příslušníci HZS ZLK simulovali zásahy na jednotlivých přichystaných stanovištích v rámci areálu policejní školy, kde své znalosti a dovednosti prakticky aplikovali. Mezi takovéto “zásahy“ patřila např. záchrana a ošetření osob s polytraumatem po pádu z výšky či po pádu předmětu na osobu, popálených po výbuchu kotle či po požáru v kuchyni, po amputaci končetiny, po rozsáhlém bodnořezném poranění, po intoxikaci oxidem uhelnatým, po infakrtu myokardu a následné náhlé zástavě oběhu, či např. u osoby se sebevražednými úmysly a předávkování léky a alkoholem. Hasiči si v rámci modelových situací mohli nejen přímo vyzkoušet natrénované postupy, ale mohli je také bezprostředně porovnat s činnostmi svých kolegů z jiných družstev, kteří na daném stanovišti zasahovali po nich. Konkrétní postupy na jednotlivých stanovištích pak vždy byly také prodiskutovány a vyhodnoceny.

V rámci IMZ hasiči ústy svých kolegů z jiných stanic a směn rovněž slyšeli rozbory několika skutečných zásahů z poslední doby, u kterých příslušníci HZS ZLK zasahovali a které byly z pohledu poskytování předlékařské první pomoci či spolupráce při ošetřování pacienta něčím zajímavé. Samostatný výukový blok byl věnován také novému zdravotnickému materiálu a věcným prostředkům, kterými hasiči ve své výbavě nyní disponují, či v brzké době disponovat budou. Součástí programu IMZ byla v neposlední řadě také přednáška ZZS ZK o součinnosti složek integrovaného záchranného systému (IZS) u mimořádných událostí s velkým počtem zraněných osob a o správných postupech hasičů při třídění raněných metodou START, na což plynule navazovalo představení mobilní techniky, kterou ZZS ZK k řešení mimořádných událostí tohoto typu nově disponuje.

Letošní IMZ hasičů-zdravotníků HZS ZLK bylo celkově hodnoceno pozitivně, zejména kvůli jeho struktuře, díky které si hasiči mohli řadu postupů a činností osvěžit nejen teoreticky, ale následně i prakticky. Velmi kladně bylo hodnoceno také zapojení profesionálních zdravotnických záchranářů ‑ zaměstnanců ZZS ZK, kteří po odborné stránce zajišťovali maximální možnou míru kvality výuky.  K realizaci úspěšného IMZ hasičských zdravotníků rovněž jednoznačně přispělo také výborné zázemí VPŠ a SPŠ MV v Holešově.

Za vynikající spolupráci v rámci IZS tímto HZS Zlínského kraje děkuje vedení a lektorům Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje a taktéž vedení a zaměstnancům Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově za umožnění realizace IMZ v jejich prostorech.

Poznatky a zkušenosti, které hasiči-zdravotníci každoročně na obdobných školeních získávají, následně v rámci pravidelné odborné přípravy dále předávají kolegům na směnách na jednotlivých stanicích, což je jedna z náplní činností hasičských zdravotníků v rámci organizačního řízení. Celkově tak i toto zaměstnání bezesporu povede k ještě lepšímu a efektivnějšímu poskytování první pomoci příslušníky jednotek HZS ZLK při zásazích, u nichž může být ohrožen lidský život.

Autor: kpt. Ing. Tomáš Bártek, specialista v oblasti IZS a řízení jednotek požární ochrany HZS Zlínského kraje

2.JPGVýcvik profesionálních hasičů

Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem