Záchranný útvar HZS ČR  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úřední deska

Úřední deska se zřizuje na základě ustanovení § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád").

.

Úřední hodiny orgánu nemocenského pojištění pro zaměstnance Záchranného útvaru (dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů)  

Záchranný útvar HZS ČR
Opavská 771/29


pondělí, středa
8:00-11:00 a 13:00-15:00

Možnost odevzdat podání, případně učinit podání ústně do protokolu, nahlížet do spisu nebo požádat o podání informace ve věcech pojištění.

.

Možnosti podání:

V souladu s ustanovením § 37 odst. 1 správního řádu je podání úkonem směřujícím vůči Záchrannému útvaru. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.Dle § 37 odst. 3 správního řádu je možno podání učinit písemně nebo ústně do protokolu. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu.

Forma technického nosiče: paměťové médium CD, DVD

.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe Acrobat, prostý text (txt, rtf), obrázky formátu JPG, maximální velikost přijímané datové zprávy je 10 MB.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Aktualizováno: 19. 1. 2023

vytisknout  e-mailem