Záchranný útvar HZS ČR  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projekt REACT

Loga REACT.jpg

Projekt REACT

Projekt Modernizace techniky a prostředků Záchranného útvaru HZS ČR je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 (REACT-EU).

Projekt zajišťuje zvýšení připravenosti ZÚ HZS ČR na mimořádné události související s epidemií COVID-19 a na mimořádné události s výskytem dalších nebezpečných látek. Jedním z cílů přitom bude zajištění rychlého a efektivního poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí.

Cíle bude dosaženo pořízením speciální techniky a prostředků pro ZÚ HZS ČR, které budou zaměřené na podporu činností prováděných ZÚ HZS ČR především v souvislosti mimořádnými události souvisejícími s epidemií COVID-19 a pro řešení mimořádných událostí s dalšími nebezpečnými látkami, a jejich vhodným rozmístěním na území ČR v dislokacích Hlučín, Jihlava, Zbiroh, které je řešeno předkládaným projektem.

Vybavení ZÚ HZS ČR moderní technikou a věcnými prostředky umožní efektivně vůči těmto mimořádným událostem zasáhnout a snížit jejich dopad na území, jeho obyvatele, infrastrukturu a životní prostředí, posílit odolnost, vybavenost a zvýšit tak připravenost této složky IZS na výkon činností při řešení mimořádných událostí, především při epidemii COVID-19 a na řešení mimořádných událostí s výskytem dalších nebezpečných látek.

Specifickými cíli projektu jsou:

  • zdokonalit systém záchranných a likvidačních prací a ochrany obyvatelstva v rámci činností prováděných ZÚ HZS ČR především při epidemii COVID-19 a při řešení mimořádných událostí s výskytem dalších nebezpečných látek na území ČR,
  • zvýšit kvalitu vybavení ZÚ HZS ČR technikou a prostředky, které jsou určeny pro řešení mimořádných událostí především při epidemii COVID-19 a pro řešení mimořádných událostí s výskytem dalších nebezpečných látek na území ČR ve vztahu k bezpečnosti občanů při těchto mimořádných událostech,
  • optimalizovat rozmístění sil a prostředků ZÚ HZS ČR potřebných pro speciální záchranné a likvidační práce a ochranu obyvatelstva na území ČR při mimořádných událostech především v důsledku epidemie COVID-19 a výskytu dalších nebezpečných látek.

Přehled pořizované techniky:

Technika

Počet ks

Nákladní evakuační automobil s hydraulickým nakládacím jeřábem

4

Automobilní nosič kontejnerů 8x8

3

Nákladní automobil valník s hydraulickým čelem 6x6

3

Automobilní návěs pro přepravu kontejnerů 40 HC

3

Stan nafukovací velkoprostorový

2

Sestava nafukovacích stanů

2

Kontejner odpadní jímka

2

Manipulátor teleskopický

1

Manipulační terénní AKU vozík

3

Paletizační ruční terénní vozík

3

Celkem počet pořizované techniky skupin v rámci hlavní aktivity

26

vytisknout  e-mailem