HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Začalo vzdělávání starostů a primátorů zaměřené na přípravu na mimořádné události a krizové situace

Počínaje středou, 17.5.2023 začalo jednodenní vzdělávání starostů a primátorů zaměřené na přípravu na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení. 

HZS MSK ve spolupráci s krajskými úřady, obecními úřady ORP, složkami IZS a dotčenými správními úřady na úrovni kraje, neziskovými organizacemi atd., provedli a provádějí vzdělávání starostů a primátorů. Toto vzdělávání probíhá vždy ve čtyřletých cyklech na základě „Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení“, schválená usnesením vlády ČR č. 508 ze dne 10. července 2017 a „Plánem hlavních úkolů organizačních složek státu v působnosti HZS ČR pro rok 2023“.

Starostové a primátoři jsou v rámci školení seznámeni se základní problematikou týkající se přípravy na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení a související tématikou s co největším zaměřením na praktické potřeby této cílové skupiny. Část těchto témat je pro účastníky připravena ve formě stanovišť s praktickými ukázkami.

Obsah školení je zaměřen na:

 • bezpečnostní systém ČR
 • krizové řízení a ochrana obyvatelstva
 • integrovaný záchranný systém a jednotky požární ochrany
 • problematiku veřejného pořádku-spolupráce s Policií ČR
 • financování opatření při řešení mimořádných událostí a krizových situací
 • systém hospodářských opatření pro krizové stavy v působnosti ORP
 • činnost povodňových orgánů obcí a ORP, protipovodňová ochrana
 • krizové řízení v oblasti zdravotnictví
 • hygienická a veterinární opatření při řešení mimořádných událostí a krizových situací
 • migrační vlnu a možnosti neziskových organizací
 • úkoly k zajišťování obrany v působnosti ORP

Po úspěšném absolvování školení obdrží každý ze zúčastněných osvědčení.

Odkazy do noveho okna

2023_05_18-Vzdelavani_starostu_7

2023_05_18-Vzdelavani_starostu_7 

Detailní náhled

2023_05_18-Vzdelavani_starostu_6

2023_05_18-Vzdelavani_starostu_6 

Detailní náhled

2023_05_18-Vzdelavani_starostu_5

2023_05_18-Vzdelavani_starostu_5 

Detailní náhled

2023_05_18-Vzdelavani_starostu_4

2023_05_18-Vzdelavani_starostu_4 

Detailní náhled

2023_05_18-Vzdelavani_starostu_3

2023_05_18-Vzdelavani_starostu_3 

Detailní náhled

2023_05_18-Vzdelavani_starostu_2

2023_05_18-Vzdelavani_starostu_2 

Detailní náhled

2023_05_18-Vzdelavani_starostu_1

2023_05_18-Vzdelavani_starostu_1 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem