HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Za vypalování trávy Vám může být uložena pokuta až 25 tisíc korun!

Požár na zahradě? Nic neobvyklého.

Jarní „úklid“ zahrady, spalování suché trávy, ale také tím vznikající časté požáry při nedodržení bezpečnostních pravidel, to jsou typické jarní požáry. A jarní měsíce často „vedou“ v počtu požárů ve srovnání s ostatními měsíci.

Požáry v jarních měsících na území Prahy

měsíc

2016

2017

2018

duben

199

171

220

květen

207

196

249

červen

158

196

167

Počet požárů za rok

2025

1974

2226

Měsíční průměr

169

164

185

Z údajů je patrné, že jarní měsíce zaznamenávají nadprůměrný počet všech požárů.

Spalování hořlavých látek na volném prostranství nahlaste hasičům, protože

povinnost ohlášení pálení je zakotvena v zákoně o požární ochraně:

(zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)

Při spalování hořlavých látek na volném prostranstvíjsou právnické a podnikající fyzické osobypovinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

Při porušení této povinnostise dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Odkaz na evidenci pálení:

https://paleni.izscr.cz/

Zahrada a spalování hrabanky

Jarní počasí vybízí k pobytu na zahradě a pobyt na zahradě většinu přinutí k jejímu jarnímu úklidu. Když shromáždíte hrabanku a rozhodnete se ji spálit, tak dodržujte bezpečnostní pravidla. Nejednou na jaře vyjíždějí hasiči k likvidaci požáru způsobeného neopatrností při spalování na zahradě!

Pět kroků k bezpečnému pálení hrabanky:

➢           pálení proveďte v ohraničeném ohništi;

➢           nepalte hrabanku za silného větru;

➢           připravte si na případné uhašení požáru v okolí ohniště hlínu nebo písek na          zasypání, vodu na prolití;

➢           oheň nenechávejte bez dozoru;

➢           po skončení pálení se přesvědčete, zda je oheň dostatečně uhašen a nemůže dojít         k rozhoření.

A na závěr: vypalujete li trávu, porušujete zákon!

Za vypalování trávy Vám může být uložena pokuta až 25 tisíc korun!

Text: kpt. Ing. Ivana Svitáková, odbor prevence

Data o požárech : Statistické sledování událostí HZS hl. m. Prahy

kontakt pro média: tiskový mluvčí HZS hl. m. Prahy mjr. Bc. Martin Kavka, tel. : 778 547 808

Odkazy do noveho okna

532d0800-2b2b-4c97-973e-bc9fe568affb

532d0800-2b2b-4c97-973e-bc9fe568affb 

Detailní náhled

ba3a1a56-06f9-471b-b44f-6a10889538c8

ba3a1a56-06f9-471b-b44f-6a10889538c8 

Detailní náhled

1d6bfb5c-8c5d-42e8-aad4-c10c0983e28b

1d6bfb5c-8c5d-42e8-aad4-c10c0983e28b 

Detailní náhled

99e118aa-9f32-4b09-9863-7038d2ea69f1

99e118aa-9f32-4b09-9863-7038d2ea69f1 

Detailní náhled

9fdec356-8ecc-4963-b924-c7dfd792f240

9fdec356-8ecc-4963-b924-c7dfd792f240 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem