Školní a výcvikové zařízení HZS ČR  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

ŠVZ HZS ČR Zbiroh

Školní a výcvikové zařízení Zbiroh

Vznik našeho zařízení, respektive nábor prvních lektorů - instruktorů, se datuje k 1.5.2015. K tomuto dni bylo na Školní a výcvikové zařízení výběrovými řízeními přijato prvních pět příslušníků. Tito byli do konce roku 2015 na zkušené ve Školním a výcvikovém zařízení v Brně.

ObrázekSVZ.jpgOd 1.1.2016 vzniklo pracoviště ŠVZ HZS ČR již s dislokací v areálu MV ČR ve Zbirohu. Začátky našeho působení byly velmi skromné, využívali jsme prostory ZÚ HZS ČR, SOZ HZS ČR a díky spolupráci s HZS Plzeňského kraje a firmou Čepro a.s. i požární techniku pro potřeby naší činnosti. Přímo ve Zbirohu jsme zpočátku disponovali technikou, která nám byla poskytnuta z Brna, konkrétně CAS 25 Liaz a CAS 32 T 815. Vzhledem k potřebám sboru a díky předchozí činnosti, spočívající v zajištění účasti na projektu IROP pod názvem „Modernizace Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky – středisko Zbiroh“ jsme se začali velmi významně rozvíjet.

V období mezi naším vznikem a současností, tedy rokem 2022, se významně navýšilo personální obsazení a to nejen v lektorském sboru, ale rovněž v oblasti provozní. Dále se nám podařilo vybudovat velmi kvalitní zázemí pro výuku. Díky výše zmíněnému programu disponujeme moderními pracovišti chemické, technické a strojní služby na velmi vysoké úrovni. Tato pracoviště byla koncipována a budována na základě požadavků a potřeb jednotlivých služeb. Pro potřeby praktických výcviků jsme ve Zbirohu vybudovali zcela novou výcvikovou halu, která je doplněna věží pro požární sport, ale především konstrukcí pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou. V těchto prostorech se, především při nepříznivém počasí, realizují veškeré možné výcviky - od základního použití požárních hadic, přes činnosti na dekontaminačním stanovišti po již zmíněné výškové práce. Dalším objektem, který vznikl rekonstrukcí stávající vodní plochy, je výcviková vodní nádrž, u které je uměle vymodelované dno pro ztížení práce na vodní hladině a ve vodě.

Pro potřeby výuky a výcviku ovšem nestačí pouze adekvátní prostory.  Je potřeba mít i moderní technické prostředky a požární techniku. Tuto jsme za dobu našeho působení významně rozšířili. Samozřejmostí zůstává, že pracujeme na pořizování dalších moderních prostředků a vozidel

Jelikož je potřeba mít i kvalitní zázemí, proběhla rovněž rekonstrukce budovy bývalého „štábu“. Díky této stavební akci jsme získali nové  kancelářské prostory, učebny, ubytovací prostory a zázemí pro ubytované (šatny pro zásahové oděvy, prádelnu na zásahové oděvy, společenskou místnost apod.) 

Velmi významným milníkem bylo pro naše zařízení také datum 1.1.2021. Tímto dnem jsme získali pod správu celý areál MV ČR ve Zbirohu.  S ohledem na výše zmíněné informace - rozšiřování lektorského sboru, navyšování počtu kurzů a převzetí areálu vznikla u ŠVZ ve Zbirohu zároveň nová pracoviště - pracoviště výuky a pracoviště provozu a autoprovozu.

Výše zmíněnými rekonstrukcemi a výstavbou nového objektu ovšem náš rozvoj nekončí. V budoucnu máme naplánováno budování dalších trenažérů.

Jedná se o:
                   - ohňový domek
                   - multifunkční dům
                   - trenažér „hořlavá kapalina“
                   - komplex silniční dopravy
                   - kabelový kanál (typ městská kolektor)
                   - výkop ve tvaru 1

Mimo potřeby výuky je ovšem zapotřebí rovněž zmodernizovat a rozšířit zázemí jak pro zaměstnance, tak pro naše posluchače a účastníky nejrůznějších akcí, které v našem areálu probíhají. K tomuto nemalou měrou přispěje rekonstrukce části budovy č. 12, kde vznikne zcela nový stravovací komplex pro cca 200 strávníků.

Na závěr našeho úvodu bych Vám chtěl sdělit, že jste v našem zařízení srdečně vítáni a budeme se těšit na případná setkání s Vámi.

                                                                                                          plk. Ing. Josef Daníček
                                                                                                       zástupce ředitele ŠVZ HZS ČR


Aktualizováno 29.04.2022

vytisknout  e-mailem