HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Územní odbor Ostrava

Územní odbor Ostrava
Výškovická 40
700 30, Ostrava - Zábřeh
Elektronická adresa pro doručování dokumentů: podatelna (zavinac) hzsmsk.cz
Kontaktní e-mail: msk.sekretariat (zavinac) hzscr.cz
+420 950 730 300

Ředitel územního odboru
plk. Ing. Jiří Němčík, MBA
telefon: +420 950 730 300

OV_mapa.jpg

 

 • Integrované výjezdové centrum Ostrava-Zábřeh
 • Hasičská stanice Ostrava-Fifejdy
 • Integrované výjezdové centrum Ostrava-Poruba
 • Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih
 • Integrované výjezdové centrum Slezská Ostrava
 • Integrované výjezdové centrum Ostrava-Přívoz

Integrované výjezdové centrum Ostrava-Zábřeh

Ostrava - Zábřehzabreh.JPG
Výškovická 40, 700 30

Tel.: 950 730 011
Velitel stanice : mjr. Ing Radim Bajger
Evidenční číslo : 816010

Typ stanice a předurčenost k záchranným pracím:       C3-C, F-O


 




 

Historie stanice a založení
IVC bylo původně hasičskou stanici, jejíž stavba byla zahájena v listopadu 1980 a byla plánována jako nová Centrální požární stanice. Slavnostně byla otevřena v únoru 1989. Stanice byla tvořena objekty A, B, C. V následujících letech prošla několika stavebními úpravami a rozšířeními. Od roku 2002 začala v areálu působit další základní složka IZS, a to ZZS Moravskoslezského kraje a tím stanice přešla do režimu IVC. ZZS je v areálu IVC zastoupena pozemními výjezdovými skupinami a jednou leteckou výjezdovou skupinou se samostatným hangárem a heliportem. V areálu byla vybudována služebna Městské policie Ostrava. Poslední stavební akci byla výstavba hangáru pro vrtulník Letecké služby Policie České republiky.

Hasební obvod stanice
Výškovice, Proskovice, Stará Bělá, Vítkovice, Zábřeh, Polanka nad Odrou, Nová Ves, Hulváky, Klimkovice, Vřesina u Bílovce, Kunčice.

Specializace stanice

Jednotka se specializuje na nejsložitější technické zásahy a zásahy spojené s unikem nebezpečných látek. Příslušnici jednotky tvoři personální základnu pro speciální odřady:

• Vyhledávání a záchrana osob ze zřícených budov (USAR – Urban Search and Rescue)

• Velkokapacitní čerpání při záplavách (HCP – High Capacity Pumping)

• Řešeni rozsáhlých výpadků elektrické energie (EG – Electric Generator)


V hasebním obvodu stanice jsou všechny druhy specifických objektů:

Charakter krajiny v zásahovém obvodu IVC Ostrava‑Zábřeh má mírně zvlněný reliéf v jihozápadní časti města. V teto časti se nachází velké významné výrobní podniky Vítkovice, zřizovatel jednotky HZS podniku, a Vítkovice Steel a dále městské časti s 87 objekty se zvýšeným požárním nebezpečím, pro které je zpracována dokumentace zdolávání požáru, objekty s velkým počtem osob a členitou vnitřní dispozici, multifunkční hala Ostravar Aréna s kapacitou až 12 500 diváků, Městský stadión Ostrava s kapacitou vice než 15 000 diváků, dále domovy s pečovatelskou službou, nemocnice,

hotely, mateřské a základní školy, ale také vysoké školy a bytová zástavba se značným počtem vysoko podlažních domů. Mezi další významné objekty patři hypermarkety a supermarkety – Avion Shopping park, IKEA, Albert, Electro World, Kika, Decathlon, Kaufland, OBI. Některé objekty jsou vybaveny podzemními garážemi. V zapadni časti zásahového obvodu se nachází Sanatoria Klimkovice, která jsou lázeňským komplexem, který zajišťuje léčebně – rehabilitační péči dospělým i dětem.

Zásahovým obvodem IVC Ostrava‑Zábřeh prochází dálnice D1 s tunelem Klimkovice.

Zásahovým obvodem protéká řeka Odra, na které je nainstalován profil norné stěny.

Hasičská stanice Ostrava-Fifejdy

123.jpgUl. Odboje 8
702 00 Moravská Ostrava

Tel.: 950 732 011

Velitel stanice : npor. Bc. Tomáš Beinhauer
Evidenční číslo : JPO - 816011

Typ stanice a předurčenost k záchranným pracím:        P4-C-Z




 

Historie stanice, založení

Nynější stanice na Fifejdách byla v roce 1939 předána do užívání Českému sboru dobrovolných hasičů v Moravské Ostravě jako nový „Hasičský dům“, který měl sloužit také okresní hasičské jednotě k pořádání schůzí, apod. Takto byl objekt využíván až do jeho zabrání německou protileteckou policií v roce 1943, kdy bylo mnoho členů sboru povoláno do tzv. Luftschutzu - pohotovostních oddílů protiletecké obrany se stanovišti v různých částech Moravské Ostravy. Po válce začala být stanice opět využívána hasičskými jednotkami a v roce 1947 zde byla odhalena pamětní deska 18 padlých a umučených členů hasičských sborů ostravské okresní hasičské jednoty. V roce 1950 vznikl z dosavadní pohotovosti požární sbor z povolání. Jako centrální stanice pak budova sloužila do roku 1989, kdy byla uvedena do provozu CHS v Ostravě-Zábřehu.

V současné době je kromě výjezdové jednotky na stanici umístěno pracoviště chemické a technické služby a psychologická laboratoř. Jednotka se specializuje na destruktivní a nedestruktivní překonávání mechanických zábranných systémů pro akutní pomoc jednotkám HZS na území statutárního města Ostravy. Služba je rovněž určená občanům města ve formě otevírání uzavřených prostor v rámci dohody o poskytnutí služby. Další specializací je protipovodňová problematika s využitím protipovodňových prostředků, jako jsou protipovodňové stěny, apod.

Hasebním obvodem jsou městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz a dále Mariánské Hory a Hulváky. Dominuje zejména centrum města s velkou hustotou zástavby různého stáří a velikostí, počínaje běžnými budovami pro bydlení, přes výškové objekty a hotely, školy, divadla, obchodní domy, podzemní garáže, sítě energetických kolektorů, nákupní a zábavní centra a konče rozsáhlým komplexem Městské nemocnice Ostrava. Nachází se zde výrobní areál společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. s rozsáhlou výrobou organických i anorganických chemikálií. Hasebním obvodem protékají dvě řeky, Odra a Ostravice. V hasebním obvodu se nachází více než 125 objektů, které mají zpracovanou dokumentaci zdolávání požáru.

Integrované výjezdové centrum Ostrava-Poruba

OV_HS3.jpg

Martinovská 36/1622
708 00 Ostrava - Poruba

Tel.: 950 733 011

Velitel stanice : npor. Ing. Lukáš Popp
Evidenční číslo : JPO - 816012

Typ stanice a předurčenost k záchranným pracím: P3-C-Z
 

Historie stanice, založení

Prvopočátky současné hasičské stanice v Ostravě - Porubě se datují k 6. 9.1971, kdy byla stanice uvedena do provozu.
Přestavbou velké výměníkové stanice na menší vznikla současná garážové stání pro zásahová vozidla. Jako nezbytně nutné zázemí pro hasiče byla v té době postavena montovaná jednopodlažní budova "likusák". Jelikož tato budova, postavena původně jako dočasná, nevyhovovala potřebám jednotky HZS, bylo rozhodnuto o výstavbě budovy nové.

Současná provozní budova hasičské stanice se začala budovat v roce 1985 v akci "Z" a dokončena byla koncem roku 1988. Od té doby je v objektu dislokována výjezdová jednotka HZS a od září roku 1995 využívá část stanice i jedna osádka rychlé záchranné pomoci. Stavební řešení této budovy, jakož i souvisejících objektů a použité stavební technologie si vyžadují zásadní rekonstrukci tohoto objektu. Navrhována je rekonstrukce a dostavba areálu, jejímž cílem je vybudování Integrovaného výjezdového centra (IVC), ve kterém bude dislokována jednotka HZS, spádová služebna Městské policie Ostrava, stanoviště rychlé lékařské pomoci a rychlé záchranné pomoci.

Hasební obvod stanice

 • Poruba
 • Martinov
 • Svinov
 • Krásné Pole
 • Třebovice
 • Pustkovec
 • Plesná
 • část Polanky
 • Čavisov
 • Dolní Lhota
 • Horní Lhota
 • Velká Polom

V městských částech Poruba a Pustkovec se nacházejí převážně výškové objekty, v ostatních městských částech převažuje rodinná zástavba a lesní porosty. V hasebním obvodu stanice se nachází 40 objektů se zvýšeným požárním nebezpečím, na které je zpracována Dokumentace zdolávání požáru (DZP). Taktéž se zde nachází 76 vytipovaných podzemních i nadzemních hydrantů s průměrnou vydatností. Obvodem protékají řeky Odra,Opava a potok Porubka.

Příslušníci této hasičské stanice jsou předurčeni pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

V areálu stanice se nachází tři dráhy pro plnění disciplíny - běh 100m s překážkami, 200m ovál na štafetu 4x100m s překážkami a čtyři dráhy pro soutěžní disciplínu požárního sportu - výstup do 4.podlaží cvičné věže. Areál je také využíván jednotkami SDH pro nácvik jednotlivých disciplín požárního sportu.

 

Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih

2 b.jpg

IVC Ostrava-Jih
Kaminského 636/12
Nová Bělá 724 00

Tel.: 950 734 011

Velitel stanice: npor. Ing. Jiří Scheibinger
Evidenční číslo: JPO - 816013

Typ stanice a předurčenost k záchranným pracím: P3-C-Z

Historie stanice, založení

Objekt hasičské stanice byl v roce 1929 postaven pro dobrovolný sbor Hrabůvka. Dobové fotografie poukazují i na dřívější historii a spjatost se závodním hasičstvem Vítkovice. Objekt i hasiči, kteří zde působili v téměř nezměněných podmínkách, až do začátku sedmdesátých let plnili zde úkoly hlavně pro blízké Urxovy závody.
V roce 1970 začaly stavební úpravy na požární zbrojnici Hrabůvka v původní budově s nevyhovujícími prostory pro lidi i automobily. Dne 6. 9. 1971 se do rekonstruovaného objektu stěhuje pobočná stanice z Urxových závodů a začíná fungovat jako pobočná stanice Hrabůvka.


Otevřením nové centrální stanice Ostrava - Zábřeh v roce 1989 byla hasičská stanice Ostrava - Hrabůvka zrušena a sloužila jako záložní garáže a sklady pro Hasičský sbor města Ostravy. V roce 1992 byla stanice znovuotevřena pro splnění požadavků na plošné pokrytí města jednotkami PO a v prvních letech sloužila jako pomocná stanice pro centrální hasičskou stanici v Ostravě - Zábřehu zejména pro oblast sídlišť Dubina a Bělský Les.


Kompletní rekonstrukce stanice byla dokončena v roce 2002.

Otevřením Integrovaného Výjezdového Centra Ostrava Jih v roce 2016 je objekt bývalé hasičské stanice Ostrava - Hrabůvka využíván jako záložní garáže a sklady pro HZS MSK.

Výstavba IVC v ostravském městském obvodě Nová Bělá byla zahájena v prosinci r. 2014 za finanční podpory Evropské unie. Toto jedno z nejmodernějších zařízení v České republice bylo slavnostně otevřeno 25. 04. 2016. Jedná se o novostavbu třípodlažního objektu s pravoúhlým půdorysem ve tvaru písmene L a několika dalších objektů, které využívají složky IZS v celkové hodnotě bezmála 250 mil. HZS MSK zde má re-dislokovanou jednotku z PS Ostrava - Hrabůvka (P3–C–Z) doplněnou o příslušníky Water Search And Rescue týmu předurčeného pro záchranu a práci na vodní hladině s možností nasazení v rámci mezinárodních záchranných operací. Jednotka se specializuje na práce na vodní hladině a na ledu.

Ze základní techniky je IVC vybavena CAS 20 MB Econic;  CAS 30 T 815-7 6x6; AP 30 Bronto Skylift; DA MB-Sprinter; NA Tatra T815-7 evakuační; VEA UL Škoda Yeti.

Městská policie Ostrava má na IVC zázemí pro kynologii (kotce pro 18 psů a areál pro jejich výcvik) a hipologii (stáje pro 14 koní, jezdecká hala, kruhový trenažer, kolbiště a výběh pro koně) a v neposlední řadě sídlí na IVC posádka Zdravotnické záchranné služby MSK s týmem na Vysoce Nakažlivé Nemoci.


Hasební obvod stanice

 • Kunčičky
 • Kunčice
 • Hrabůvka
 • Hrabová
 • Bělský Les
 • Dubina
 • Nová Bělá
 • Krmelín
 • Vratimov
 • Stará Ves nad Ondřejnicí
 • Petřvald u Nového Jičína.

  V hasebním obvodu stanice jsou všechny druhy specifických objektů: zástavba rodinných domků, nízkopodlažní budovy, 16. patrové panelové domy, klidové zóny lesů, bývalých hald, řetězce obchodních domů (Interspar, Makro, Tesco), průmyslová zástavba a komplexy průmyslových gigantů jako jsou Liberty Ostrava a.s. a Vítkovice, a.s. Nedílnou součástí hasebního obvodu je průmyslový CTPark Hrabová, který v konečné fázi má mít rozlohu 100 hektarů a poskytovat bude až 4000 pracovních míst. Vzhledem k zástavbě hasebního obvodu provádí hasičská stanice Ostrava - Hrabůvka především tyto činnosti: hašení požárů, technické pomoci, akutní otevření dveří, dopravní nehody, olejové havárie apod.

Integrované výjezdové centrum Slezská Ostrava

hs_5_celkovy pohled.jpeg

Čs. armády 1892/20a
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Tel.: 950 735 011
Velitel stanice: npor. Ing. Daniel Korec
Evidenční číslo: JPO - 816014

Typ stanice a předurčenost k záchranným pracím: P3-C-Z







 

Výstavba stanice ve Slezské Ostravě byla zahájena v listopadu 1995 jako IVC pro hasičskou jednotku, Zdravotnickou záchrannou službu MSK a Městskou policii Ostrava. IVC bylo zkolaudováno 16. 09. 1996 a ihned byl zahájen zkušební provoz a plný provoz byl zahájen 01. 01. 1997. V roce 2010 byla po 14 letech provozu stavby provedena revitalizace objektu IVC. V rámci revitalizace bylo provedeno kompletní zateplení objektu, oprava střešního pláště garáží, rekonstrukce plynové kotelny, výměna podlahových krytin a obkladu v interiéru objektu, dovybavení vnitřního vybavení mobiliářem a opravena venkovní dlažba části zpevněných ploch areálu. V roce 2015 byla zahájena rekonstrukce objektu, z důvodu navýšení počtu sloužících strážníků Městské policie Ostrava a současně navýšení speciální techniky HZS MSK. Kolaudací v prosinci 2016 bylo dílo předáno k plnému využití.



Hasební obvod stanice

 • Michálkovice
 • Heřmanice
 • Muglinov
 • Hrušov
 • Radvanice
 • Bartovice
 • Slezská Ostrava
 • Petřvald u Karviné

V zásahovém obvodu převažuje architektura rodinných a bytových domů s nižší zástavbou, na hranici Slezské Ostravy s Moravskou Ostravou u řeky Ostravice se nachází zástavba výškových budov. Na 63 objektů je zpracována dokumentace zdolávání požáru. V zásahovém obvodu se nachází léčebna dlouhodobě nemocných Městské nemocnice Ostrava a Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Nachází se zde také Věznice Heřmanice s kapacitou do 1000 uvězněných osob a Vědeckovýzkumný uhelný ústav Ostrava Radvanice. Nemalou část zásahového obvodu zaujímá Zoologická zahrada Ostrava s celkovou rozlohou 100 ha, mateřské a základní školy, Vysoká škola podnikání, depo autobusů DPO Ostrava, včetně nově vybudovaného přestupního terminálu městské hromadné dopravy Hranečník. Zásahovým obvodem prochází silnice I. třídy Rudná a protéká řeka Ostravice. V zásahovém obvodu se nacházejí i skládka komunálního odpadu OZO Ostrava a haldy tvořené hlušinou z ostravských dolů, jež stále pracují vlivem probíhajících vnitřních procesů hoření.

Jednotka se specializuje na hromadnou dekontaminaci osob dekontaminačním zařízením SDO 302 a na hasební práce se speciálním hasicím zařízením CCS COBRA TA – L1 Mercedes-Benz Sprinter.

Integrované výjezdové centrum Ostrava-Přívoz

OV_HS6.jpgSlovenská 1149/5
702 00 Ostrava
 
Tel.: 950 736 011
Velitel stanice: npor. Ing. Jakub Klucho
Evidenční číslo: 816 015
Typ stanice a předurčenost k záchranným pracím: P3-C-Z







 
Historie stanice, založení
Stanice začala své působení v dubnu 2008 v provizorních podmínkách v buňkách, které byly situovány na Brněnském portále tunelu Klimkovice. Během provizorního působení byla započata výstavba současné stanice jako integrované výjezdové centrum (IVC) pro hasičskou jednotku a dálniční oddělení policie české republiky. Kolaudace IVC byla 15.6.2009 a ihned byl spuštěn plný provoz.

 
Hasební obvod stanice
 • Přívoz
 • Lhotka
 • Hošťálkovice
 • Petřkovice
 • Koblov
 • Antošovice
 • Dálnice D1 ve směru na Brno od 370km po 330km včetně tunelu Klimkovice
 • Dálnice D1 ve směru na Bohumín od 342km po 370km včetně tunelu Klimkovice
Na území hasebního obvodu působí 4 jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH). V hasebním obvodu převažují průmyslové komplexy, různá zástavba obytných domů a především dálnice D1. V hasebním obvodu se nachází 32 objektů se zvýšeným požárním nebezpečím, na které je zpracována dokumentace zdolávání požáru (DZP).

Stávající specializací jednotky jsou zásahy na dálnici D1, v tunelu Klimkovice a likvidace létajícího hmyzu.

vytisknout  e-mailem