HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ukrytí obyvatelstva

Opatření k zabezpečení ukrytí jsou realizována jednak při mimořádných událostech nevojenského charakteru a dále plánováním opatření k ukrytí po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. 

Při mimořádných událostech
K ukrytí obyvatelstva při mimořádných událostech s  rizikem kontaminace nebezpečnými látkami, případně účinky pronikavé radiace bude využito přirozených ochranných vlastností stavebs úpravami zamezujícími jejich proniknutí do objektu.  
Při vojenském ohrožení
V případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu se ukrytí obyvatelstva plánuje a zabezpečuje v  improvizovaných úkrytech a ve stálých úkrytech.
Improvizované úkryty budou budovány podle zpracovaných základních listů svépomocí v předem vytypovaných objektech. Stálé úkryty, jako stavby vybudované v míru investičním způsobem, budou připravovány k ukrytí zpohotovením. Opatření k ukrytí se plánují a připravují již v mírové době.
Za základní způsob ochrany obyvatelstva ukrytím v  Moravskoslezském kraji při vojenském ohrožení je považováno plánování ukrytí v improvizovaných úkrytech. Orgány obcí budou při organizování ukrytí již v mírové době, ve spolupráci s HZS kraje provádět vytypování objektů a prostorů vhodných pro improvizované ukrytí obyvatelstva. Při nárůstu hrozby válečného konfliktu by k ukrytí byly využity:
-  funkční stálé úkryty, vyřazené stálé úkryty vhodné pro zprovoznění. Přehled všech stálých úkrytů v ČR bez ochranných systémů podzemních dopravních staveb.
-  vyřazené stálé úkryty nevhodné pro obnovení provozních režimů a další podzemní, suterénní a jiné části obytných domů, provozních a výrobních objektů vytypované pro úpravu k improvizovanému ukrytí.
Úkoly ukrytí:
a)    Zabezpečovat kontroly připravenosti stálých úkrytů k ukrytí obyvatelstva,
b)    Aktualizovat evidenci stálých úkrytů, evidenci improvizovaných úkrytů a přehledy ukrytí obyvatelstva u obcí,
c)    Provádět vytypování objektů a prostorů vhodných pro improvizované ukrytí obyvatelstva u obcí - viz Metodika plánování improvizovaného ukrytí v obci,
d)    Z evidence stálých úkrytů vyřazovat úkryty s nevyhovujícím technickým stavem, nevyužitelné úkryty a úkryty pro účely změny jejich využití k jinému účelu - viz Metodika plánování improvizovaného ukrytí po vyřazení stálých úkrytů z celostátní evidence úkrytů.  
Ve složce "Ke stažení" jsou k dispozici prezentace pro budování improvizovaných úkrytů a zpracování plánu ukrytí obce (školy, objektu) s přehledem o ukrytí obce a obce s rozšířenou působností.

vytisknout  e-mailem