HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

U restauračních zařízení zjištěny opět závady

V období měsíců října až listopadu loňského roku proběhla celorepubliková součinnostní kontrolní akce primárně zaměřená na dodržování zákazu nalévání alkoholických nápojů mladistvým v restauračních zařízeních. 

Kontrol se kromě příslušníků Policie ČR, zúčastnili i příslušníci hasičského záchranného sboru, kteří v restauracích kontrolovali dodržování předpisů o požární ochraně.

Jako již tradičně se ukázalo, že protipožární zabezpečení restauračních zařízení je ze strany jejich provozovatelů velmi podceňováno. Z celkového počtu 158 požárních kontrol byly v 83 případech, tedy ve více než 50%, zjištěny nedostatky.  Celkem bylo při kontrolách zjištěno 225 porušení předpisů na úseku požární ochrany. Mezi nejčastěji zjištěné nedostatky patřilo neudržování volných únikových cest a jejich neoznačení požadovanými značkami. Dalším stále se opakujícím nedostatkem bylo nevybavení prostor restaurací přenosnými hasicími přístroji popř. neprovádění kontrol přenosných hasicích přístrojů v pravidelných ročních intervalech. Celkem bylo při kontrolách uloženo Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje 36 pokut v souhrnné výši 119.000,- Kč.  

Vzhledem k nepoučitelnosti provozovatelů restaurací budou kontroly na úseku požární ochrany v restauračních zařízeních a nočních klubech namátkově probíhat i v roce 2016.

vytisknout  e-mailem