Školní a výcvikové zařízení HZS ČR  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

ŠVZ HZS ČR středisko Frýdek-Místek

ŠVZ HZS ČR - středisko Frýdek-Místek (2015)ŠVZ HZS ČR - středisko Frýdek-Místek (2015)Od 1. 7. 2018 již středisko Frýdek Místek není součástí ŠVZ HZS ČR.

Historie vzniku vzdělávacího zařízení se vztahuje k roku 1978. Původně zde byly vojenské kasárny, ale reorganizací v armádě se tento vojenský útvar přemístil do jiných prostor. Jelikož v této době byly stanoveny jisté požadavky na vzdělání a výcvik hasičů jednotek požární ochrany, rozhodlo ředitelství HZS v tomto opuštěném objektu zřídit a vybudovat Odborné učiliště požární ochrany pro praktický výcvik hasičů. V prvopočátku se zde muselo upravit, přebudovat veškeré vzdělávací, ubytovací a sociální zařízení. Začínalo se zde vyučovat ve 3. lektorech a to kurzy pro velitele, následně kurzy nováčků.

Kde se nachází

Areál se nachází v moravskoslezském kraji v městě Frýdek-Místek, na historické hranici Moravy a Slezska. Nachází se v městské části Místek / tedy na Moravě, nikoliv Slezska/ v bezprostřední blízkosti HZS Moravskoslezského kraje územního odboru Frýdek-Místek, se kterým vzdělávací zařízení dlouhodobě spolupracuje. 

Co bylo úlohou

ŠVZ HZS ČR zajišťovalo vstupní i celoživotní vzdělávání hasičů. Bylo určeno především pro příslušníky HZS ČR, ale příslušnou odbornost zde získávali i zaměstnanci HZS podniků. V tomto vzdělávacím zařízení se získávala nebo prodlužovala odborná způsobilost příslušníků a zaměstnanců HZS podniků a to formou dlouhodobých nebo krátkodobých odborných a specializačních kurzů.

Probíhali zde kurzy jako „Nástupní odborný výcvik“ pro hasiče, kteří byli zařazeni do výjezdu k hašení požáru. „Taktické řízení“ pro velitelské kádry. „Operační řízení“ pro operační techniky na Operačních a informačních střediscích a Telefonních centrech tísňového volání. „Strojní služba“, „Chemická služba, „Technická služba“, „Radiační ochrana“ a další a další kurzy. Délka a učební plán všech kurzů byly stanoveny osnovami kurzů.

Ročně procházelo tímto vzdělávacím zařízením na 1 400 posluchačů.

Kromě odborných a specializační kurzů vzdělávací zařízení zajišťovalo praktický výcvik pro SOŠ PO a VOŠ ve F-M, pro SŠTaS Karviná, pro zásahovou jednotku PČR …

Našimi polygony prošlo ročně na 600 podnikových a dobrovolných hasičů, kteří ve většině případech prováděli výcvik v dýchací technice. Výcviky probíhali převážně v odpoledních hodinách a nebo ve dnech pracovního volna, aby nebyla narušena výuka.

Zároveň jsme prováděli exkurze, ukázky techniky nejen pro dospělé, ale zaměřovali jsme se i na výchovu dětí a seznamovali žáky škol a žáků předškolních s prací hasičů.

Organizace

Chod vzdělávacího střediska, organizaci výuky a výcviku, zajištění ubytování, stravy a další činnosti výše zmiňované zabezpečovalo celkem 31. příslušníků a zaměstnanců. Výuku zabezpečovalo 15 lektorů, ale na výuce se podíleli i vedoucí střediska, vedoucí výuky a KIS.

Školící kapacita vzdělávacího zařízení byla 148 osob v učebnách + 62 míst v kinosále. Ubytovací kapacita 92 lůžek běžně pro posluchače, 105 celková. Stravovací kapacita 60 osob jednorázově.

Ve školním a vzdělávacím zařízení probíhaly kurzy v období leden-červen a září-prosinec. V měsících červenec a srpen lektoři absolvovali stáže u HZS krajů a to přímo u výjezdových jednotek a nebo formou odborných stáží, Bylo to období, kdy lektoři získávali a rozšiřovali, své praktické a teoretické vědomosti a návyky, tolik potřebné pro svou práci.


plk. Ing. René Nytra

vytisknout  e-mailem