HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Středočeský kraj a velká voda

Den po dni... 

Úterý 18.6.

Ve Středočeském kraji se situace po povodních postupně zklidňuje. Hladina sledovaných vodních toků se dostala pod hranici, kdy je vyhlašován stupeň povodňové aktivity. Hasiči z jiných krajů republiky, kteří sem přijeli na pomoc s velkokapacitními čerpadly, se postupně vracejí domů. Ukončena byla také výpomoc hasičů z Polska. Následky povodní se však budou uklízet ještě dlouho. Vždyť ještě víc jak 500 lidí se nemůže po evakuaci vrátit domů – a to především na Mělnicku.

Ve všech povodněmi postižených městech a obcích pokračují likvidační práce, na skládky se odváží nebezpečný kontaminovaný odpad, doplňují se čistící a dezinfekční prostředky, běží vysoušeče, čerpá se voda ze sklepů i studní, hlídají se možné sesuvy půdy, vyčíslují se škody. Rozvážejí se ale také věci z humanitárních sbírek, lidé i firmy nabízejí pomoc. Některé nabídky najdete i na našich webových stránkách. Hasiči – profesionální i dobrovolní – stále pomáhají lidem s odstraňováním následků povodní, střídají se při čerpání vody a pomáhají při úklidu. Také psycholožka HZS Středočeského kraje je stále v terénu, mezi lidmi. 
 

Pondělí 17. 6. ráno

Začínáme třetí týden, co ve Středočeském kraji čelíme povodním a přívalovým dešťům a likvidujeme napáchané škody. Za tu dobu jsme evakuovali 12.128 osob, šest osob řádění živlů nepřežilo, jedna osoba je pohřešovaná. Od 1. 6. 2013 je ve Středočeském kraji evidováno 3.062 událostí, týkajících se povodní a odstraňování následků povodní. Důležité je, že hladina všech sledovaných toků už klesla pod hranici, kdy se vyhlašuje stupeň povodňové aktivity.

Ve všech 213 obcích, zasažených povodněmi, se uklízí, desinfikuje, vysoušejí se nemovitosti, odváží se kontaminovaný odpad, čerpá se voda ze zatopených sklepů i studní, vyčíslují se škody… Na Mělnicku se stále čerpá voda z rozlehlých lagun, např. v Mlékojedech, hasiči společně s rybáři se snaží z těchto lagun zachránit ryby, které se do nich dostaly. Problémy mají například v obci Černošice s odvozem fekálií z přeplněných septiků – ČOV je nebere. Hygienici varují před koupáním ve vodách Vltavské kaskády, především pak na Slapech a nádrži Kamýk.
Na Mělnicku už byl proveden postřik proti komárům ve vybraných lokalitách, další zaplavené lokality se monitorují. ČČK z Ústeckého kraje přiváží do Mělníka 300 ks insekticidních prostředků na létající hmyz.

Středočeským hasičům stále ještě na Mělnicku pomáhají kolegové z Vysočiny, Jihomoravského a ze Zlínského kraje. Velkokapacitní čerpadla jedou na plný výkon. Velice vítaná je i pomoc vojáků Armády ČR a Hradní stráže ve vybraných lokalitách.
 

Sobota 15.6. a Neděle 16.6.

V celém kraji se po celý víkend intenzivně pracovalo na likvidaci následků záplav. Hasiči čerpali vodu z lagun na Mělnicku, ale také např. v Řevnicích (P-Z), Nové Vsi (P-V), Roztoky (RA), likvidovali se popadané nebo podmáčené stromy – Okrouhlo (P-Z), Hrusice (P-V), Sýkořice (BE), čerpali se studny – Bratronice (KL), Vlašim (BN) a sklepy (Beroun-centrum). Naplno běží vysoušeče, pomáhá i slušné počasí. Pokračuje se s odvozem kontaminovaného odpadu, sčítají se škody…

Z rozhodnutí hejtmana Středočeského kraje je od 14. 6. 2013 až do odvolání upravena činnost stálé pracovní skupiny krizového štábu kraje, a to od 7 – 19 hodin. Jeho členové řešili například společně s Českým rybářským svazem pomoc pro Zálezlice, kdy při čerpání vody z lagun v okolí se objevilo velké množství ryb.

- Z důvodu masivního úhynu ryb vydali krajští hygienici informaci a varování před koupáním ve vodách Vltavské kaskády, a to především na Slapech a vodní nádrži Kamýk.
- Probíhá aplikace prostředku na hubení larev komárů v obci Kly, Tišice a v oblasti Štěpánský most. Monitorují se další místa.
- Sledují se sesuvy půdy. Na Mladoboleslavsku místa s padajícím kamením a podemletý svah v Čejeticích, monitoruje se svah v obci Nesvačily (BE) a v obci Chodouň (BE) uz probíhá odtěžení sesuté zeminy a zajištění svahu.
- Naplno pracují i statici, kteří už nařídili stržení několika domů, o dalších se jedná. Probíhá oprava hráze rybníka u obce Vrbno-Zelčín.
- Ve Středočeském kraji stále pracují hasiči z jiných krajů ČR i z Polska, do likvidace následků po povodních se zapojili také vojáci Armády ČR i Hradní stráže.
 

Pátek 14. 6. ráno


Ve Středočeském kraji se intenzivně pracuje na odstraňování následků záplav. Hasiči stále odčerpávají vodní laguny, v obcích se uklízí a desinfikuje, pokračuje se s odvozem nebezpečného odpadu a sváží se už nepotřebné protipovodňové pytle a plničky písku. Z krizového štábu kraje odešel na Českou geologickou službu přehled míst, kde hrozí sesuv půdy.

Potěšující je, že vodní hladiny stále klesají. V kraji už mohla být ukončena činnost tří velkokapacitních čerpadel, v chodu zůstávají čtyři – čerpá se ještě na území obcí Zálezlice, Vrbno, Mlékojedy a Veltrusy. Na řadě míst hasiči oplachují komunikace od nánosů hlíny a bahna, čerpají studny i sklepy. Do likvidačních prací jsou v kraji stále ještě zapojeni vojáci – Vojkovice a Chvatěruby (Kralupy nad Vltavou), Štěchovice (P-Z), Hořín a Lužec (Mělnicko). Včera na žádost starosty Brandýse nad Labem přijelo pomáhat deset vojáků do obce Husinec-Řež a přivezli s sebou potřebnou techniku. V pondělí by měly dorazit další posily. Do neděle by ještě měli čerpat vodu na Mělnicku hasiči z Polska.

Hasiči ve Středočeském kraji vyjížděli během čtvrtka k 67 událostem. Polovina z nich je ještě zaměřena na likvidaci následků záplav a průtrží mračen. Na Rakovnicku v obci Nezabudice např. hasiči čerpali šest studní, které byly zaplaveny znečištěnou vodou. Při výjezdech hasiči zachraňovali také zvířata, která se dostala do problémů díky velké vodě – v Libušíně (KL) hasiči sundali leguána ze stromu, na Mělnicku vyndali zapadlého koně z bahna, na Nymbursku krávu ze zatopené silážní jámy, v Milovicích kočku z okapu… Teplé a slunečné počasí přispívá k rojení včel. Včelí roje, usazené na stromech mateřských i základních škol, parků i pěších zón „zavinily“ desítku výjezdu hasičů.

Smutnou stránkou záplav jsou poškozené domy tak, že statik rozhodne o jejich zbourání. Fyzicky ještě ve Středočeském kraji neproběhly, ale už je o nich rozhodnuto – např. na Mělnicku, Nymbursku, Kolínsku.

Prostředky na hubení larev komárů už dorazily na Mělnicko, vybrána byla firma, která to v nejbližší době provede. Řešen je i sběr uhynulých ryb, například v Černošicích-Mokropsech s tím budou pomáhat i hasiči. 

Čtvrtek 13. 6. ráno

Ve Středočeském kraji se stále intenzivně pracuje na likvidaci následků povodní. Potěšující je, že stále klesají hladiny sledovaných vodních toků. Ve všech už 209 postižených obcí záplavami nebo přívalovými dešti se pilně pracuje na odklízení škod.

Největší koncentrace jednotek PO je na Mělnicku, kde je v provozu sedm vysokokapacitních čerpadel, a jednotky hasičů ze Středočeského kraje posilují kolegové z Jihomoravského a Zlínského kraje a z Kraje Vysočina. Pomoc hasičů z Polska na čerpání vody je prodloužena do neděle. Pomáhají nám také vojáci – ve Vojkovicích u Kralup nad Vltavou (15), ve Štěchovicích (24) a v Hoříně a Lužci je nasazeno 42 vojáků Hradní stráže. V našem kraji stále působí tři větší neziskové organizace (ADRA, Diakonie a ČČK). Zvládnout situaci pomáhá lidem i psychosociální služba. Dnes ráno ukončil svoji činnost na Mělnicku odřad z Královehradeckého kraje a přemístil se do Terezína.

Během středy středočeští hasiči vyjížděli k 73 událostem, z nichž převážná většina byla směrována na čerpání vody ze studní, sklepů a vodních lagun, preventivní odstraňování podmáčených a padlých stromů. Vodu čerpali ze sklepů například hasiči v Kolíně, Hlásné Třebáni (BE), na Mělnicku ve Chvatěrubech hasiči vodou splachovali naplaveniny ze hřiště, vodní laguny budou až do konce týdne čerpat hasiči ve Všenorech (P-Z). Na Rakovnicku v Hřebečníkách zase museli hasiči pomoci zdravotníkům přenést přes velkou vodu nemocného do sanity. Strom ohrožující bezpečnost lidí pokáceli ve Lhotě (P-V) nebo v Jílové (P-Z). Dnes ráno v 5.30 hodin vyjížděli nymburští hasiči do kravína v Chlebech. Jedna z krav se ocitla v zatopené bývalé silážní jámě 5 metrů hluboké a nemohla ven. Hasiči ji sice vyčerpanou, ale bez zranění, v 6.40 hodin předali ošetřovatelům.

Krizový štáb kraje stále pečlivě monitoruje situaci na celém území kraje a snaží se co nejrychleji řešit požadavky obcí na materiál, potřebný k úklidu a desinfekci, nouzové zásobování pitnou vodou – naposledy do obce Chotýšany (BN). V Příbrami ukončil ve středu v poledne svoji činnost krizový štáb.
Je smutné, že povodně poničili řadu domů, které nejdou opravit. Statik už rozhodl nebo dnes bude rozhodovat o nutnosti demolice několika domů na Mělnicku a dalšího na Nymbursku.

Středa 12. 6. ráno

Od večera byl zaznamenán další pokles vodních stavů a průtoků na všech měrných profilech ve Středočeském kraji. Zlepšuje se i počasí a proto se výraznější zvýšení hladin už neočekává.

Ve všech 208 povodní zasažených obcí se intenzivně pracuje na likvidaci jejich následků, uklízí se, dezinfikuje, čerpají se studny i vodní laguny, odváží se nebezpečný odpad, začalo se s vysoušením domů, asanací… Hasiči objíždějí také obce, které sice nejsou povodní výrazně zasaženy, ale i u nich se vyskytly významné srážky, nebo čistě z preventivních důvodů. Krizový štáb kraje dále monitoruje situaci v kraji a řeší požadavky jednotlivých obcí.
Největší koncentrace jednotek požární ochrany zůstává na Mělnicku. I nadále jsou zde v plném chodu vysokokapacitní čerpadla, hasiče ze středních Čech zde posílily jednotky z ostatních krajů republiky – z Vysočiny, Jihomoravského a Zlínského kraje, pomáhají také hasiči z Polska. Intenzivně se pracuje na odstranění následků povodní i na okresech Mladá Boleslav, Praha-východ a Nymburk. Vojáci Armády ČR pomáhají v Kralupech nad Vltavou a ve Štěchovicích.

Hasiči ve Středočeském kraji během úterý vyjížděli k 74 událostem, z nichž 60 bylo na odstraňování následků povodní. Nejvíce výjezdů bylo na Praze-západ (13), po 9 výjezdech bylo na Praze-východ, Mladé Boleslavi a Berouně, 7 výjezdů bylo na Mělnicku. Stále hasiči čerpají vodní laguny, vodu ze sklepů, studní, odstraňují podmáčené nebo popadané stromy, myjí bahnem znečištěné komunikace, čistí se strouhy, kanalizace, kontrolují se hráze rybníků… Včera krátce po poledni byl na Mělnicku v obci Tuhaň při likvidačních pracích narušen přívod plynu, z poškozené trubky do ovzduší unikal plyn. V místě byly zastaveny veškeré práce do doby, než plynaři závadu odstranili. Ve Slaném na Kladensku díky podmáčení spadla část padesátimetrové opěrné zdi na komunikaci, přivádějící dopravu do města ze směru od Velvar. Úsekem se jezdí jen jedním jízdním pruhem, doprava je řízena semafory. Na řadě míst v kraji podmáčené stromy ohrožují bezpečnost lidí, proto tady platí zákazy vstupu.
 

Úterý 11. 6. ráno

Ve Středočeském kraji platil v úterý 11. 6. ráno na Labi v Mělníku a na Vltavě ve Vraňanech třetí stupeň povodňové aktivity, na ostatních sledovaných místech jsou 2. SPA a Berounka v Berouně dosahovala už jen 1. SPA. Důležité je, že vodní hladiny dále klesají. V celém kraji intenzivně pokračují likvidační práce, část evakuovaných osob se už mohla vrátit do svých domovů ve všech evakuovaných lokalitách. Ubývá i dotazů občanů na krizové info lince HZS. Celkem máme v kraji 204 obcí zasažených povodní (seznam je vyvěšen na webu HZS Středočeského kraje), celkový počet evakuovaných osob 8.324 a celkový počet zachráněných osob 131.

Hasiči čerpají vodní laguny, studny, monitorují vodní toky, mosty a lávky čistí od naplavených větví a nepořádku, uvolňují ucpaná koryta místních toků, kanálové vpustě… Jen během pondělního dne vyjížděli hasiči Středočeského kraje ke 115 událostem, kdy téměř sto jich bylo směrováno na likvidaci následků prudkých dešťů nebo povodní. Nejvíce problémů pomáhali hasiči řešit na Berounsku, Mělnicku a Praze-západ. Situaci zde ovlivnily problémy z Plzeňska, kde přívalový déšť opět zvedl vodní hladiny místních toků i Berounky. Hasiči na Berounsku proto monitorovali vodní toky. V obci Bavoryně a Stašov dosáhla voda místního potoka 3. SPA, proto hasiči preventivně pomohli zabezpečit vchody do rodinných domů a vyčerpali vytvořené vodní laguny. Jak voda rychle přišla, tak také odešla. Preventivně vyčerpali i vodní nádrž v obci Ptákov, která hrozila přelitím. V Nižboru čistili ústí potoka do Berounky, aby zabránili rozlití vody do okolí. V Černošicích (P-Z) místní hasiči evakuovali dvě osoby z osady Na Vírku a kontrolovali další ohrožená místa. Na Rakovnicku v obci Slabce se díky podmáčení pohnula část nosné zdi stodoly pod rodinným domkem a kamení blokovalo místní potok. Hasiči ze stanice HZS Rakovník a místní dobrovolní hasiči koryto potoka uvolnili a majiteli doporučili přivolat statika.

Ve Středočeském kraji stále pracuje osm vysokokapacitních čerpadel na odstraňování vodních lagun. Na Mělnicku pokračuje výpomoc hasičů z Polska, odřady z Vysočiny, Jihomoravského kraje a ze Zlínského kraje (Kralupy nad Vltavou). Ve Štěchovicích od neděle pracuje 25 vojáků, ve Vojkovicích u Kralup nad Vltavou dalších 15 vojáků Armády ČR společně s dobrovolnými hasiči z Frýdlantu (Liberecko). V současné době se řeší pomoc z dalších míst (PO Pardubického a Libereckého kraje) do obce Hořín.

Krizový štáb kraje průběžně řeší požadavky obcí na materiál pro odstraňování povodní. Pro Mělnicko už je například s krajskými hygieniky domluven plošný postřik proti létavému hmyzu. Na obce, postižené povodní, byl odeslán dopis od ČEZ o možnosti odběru elektřiny a plynu zdarma po dobu tří měsíců. Zřízena byla i krizová linka České geologické služby k evidenci a řešení sesuvů půdy způsobených následky povodně.

Ve Středočeském kraji funguje také psychosociální pomoc – dva psychologové HZS (Liberec a Hlučín), pět členů KIP týmu, osm členů ČČK a dalších osm dobrovolníků, kteří se snaží pomáhat lidem zvládnout situaci po návratu domů po záplavách.

Pondělí 10. 6 ráno

Ve Středočeském kraji pokračuje mírný pokles vodních hladin na sledovaných tocích. Třetí povodňový stupeň je dosud na Vltavě a Labi, v noci došlo k mírnému zvýšení vodní hladiny řeky Berounky – dosáhla prvního stupně povodňové aktivity. Pečlivě se monitorují menší vodní toky, a to z důvodů včasného varování občanů před hrozícími bleskovými povodněmi po intenzivních srážkách.

Během neděle mají hasiči ve Středočeském kraji zaevidováno na dvě stovky výjezdů, a to převážně na likvidaci následků povodní a místních průtrží mračen. Nejvíce událostí bylo na Mladoboleslavsku (60), Mělnicku (30), Kladensku a Rakovnicku (18).

Hasiči pokračují v odčerpávání lagun, zaplavených sklepů i studní, odstraňují popadané stromy. Kde to už jde, lidé i obce uklízejí následky povodní. Postupně se obnovuje dodávka elektrické energie do obcí na Mělnicku – jedná se o Dolní Beřkovice, Horní Počáply, Hořín, Kly, Liběchov, Lužec nad Vltavou, Mělník, Vraňany a Tuháň. Některé krizové štáby už ukončily svoji činnost – např. v Benešově, Nymburku, Poděbradech nebo Vlašimi. Přesto protipovodňová opatření zůstávají v platnosti. V neděli večer byl svolán krizový štáb Mladé Boleslavi a řešil pomoc občanům po lokálním přívalovém dešti.
Krizový štáb kraje například řeší s hygieniky plošný postřik proti létajícímu hmyzu v oblasti Mělnicka a Neratovicka. Obec Hřebečníky zase např. požádala o pomoc v přemostění místní účelové komunikace, v chatové oblasti jsou odříznuty od okolního světa asi tři desítky osob a dvacítka osobních aut. Občané ale na pomoc Armády ČR nečekali a svépomocí si cestu opravili.

Hodně problémů hasičům i lidem přidělávají místní intenzivní srážky. Na Rakovnicku, v obci Hřebečníky došlo v neděli v 16 hodin díky dešti k přetečení hráze místního rybníka. Voda se rozlila do obce, došlo k vyplavení několika domů, zatopení sklepů. Z preventivních důvodů bylo evakuováno 40 lidí. Na místě byli hasiči ze stanice HZS Rakovník a dobrovolní hasiči ze Skryjí, Hřebečníků a Chrášťan, kteří intenzivně hráz zpevňovali a do rána hlídali. Ještě večer se mohli obyvatelé ohrožených domů vrátit. V 18.30 hodin došlo k přetečení hráze rybníka v Jemníkách (část Mladé Boleslavi), v Říčanech pro jistotu, aby nedošlo k větším škodám, provedli bezpečností přeliv na Mlýnském rybníku.
 

Neděle 9. 6. ráno

Ve Středočeském kraji pokračuje mírný pokles vodních hladin na sledovaných tocích. Hasiči odčerpávají vodní laguny, lidé se pustili do likvidačních prací, obce začaly s úklidem, vysoušením a asanací. Vrátily se také všechny evakuované osoby do svých domovů. V kraji bylo až dosud evakuováno 8.245 osob (oblast: Beroun 173, Kolín 300, Černošice 2.600, Kralupy nad Vltavou 1005, Dobříš 38, Hořovice 3, Mělník 3.017, Neratovice 236, Nymburk 768, Poděbrady 4, Příbram 27, Sedlčany 63, Votice 6, Kladno 5).

Krizový štáb kraje ve dne i v noci monitoruje situaci na celém území kraje, na krizové info lince poskytuje informace, řeší požadavky obcí na materiál, potřebný pro likvidační práce. S varováním meteorologů na blížící se bouřky kontroluje také dodržování protipovodňových opatření. S předstihem varuje všechny obce před výskytem nových bouřek a intenzivních srážek.

Během soboty vyjížděli středočeští hasiči ke stovce událostí, z nichž převážná většina byla na likvidaci následků záplav a silných dešťů. Nejvíce výjezdů bylo na Benešovsku, Praze-západ, Kladensku a Mělnicku. V kraji bylo nasazeno 178 kusů techniky. Čerpaly se především vodní laguny. Na pomoc středočeským hasičům přijeli kolegové z Karlovarského Královohradeckého, Jihomoravského, Libereckého a Pardubického kraje, Kraje Vysočina, jednotka PO Olomouckého kraje, ZÚ Hlučín a odřad z Polska. Ten je nasazen do obce Hořín. V obci Vojkovice u Mělníka pomáhá 15 vojáků Armády ČR, od neděle zase 24 vojáků ve Štěchovicích, v obci Záhořany.

Na webu HZS Středočeského kraje je umístěna nabídka humanitární pomoci a pomoci fyzických osob pro obyvatele postižených obci. V kraji máme 187 povodní postižených obcí. V Mělníku začal pracovat speciální hasičský štáb.

Hasiči v kraji – profesionální i dobrovolní - stále intenzivně pracují na odstraňování následků záplav a silných dešťů. Pokračuje nouzové zásobování postižených obcí, všude, kde už to situace dovolí, se čerpá voda ze zatopených prostor.

V noci ze soboty na neděli hasiči řešili bleskovou povodeň na Kladensku a Praze-západ. Vlivem přívalové povodně po prudké bouřce se zvedla hladina Zákolanského potoka a začala ohrožovat obce, kterými protéká - Dolany, Hostouň, Běloky, Číčovice a Okoř. Na místo vyjeli hasiči ze stanice HZS Kladno a Roztoky, v pohotovosti byli také místní dobrovolní hasiči. Varovali obyvatele domů a chat v blízkosti potoka, pět osob museli evakuovat z obce Běloky a Dolany. Část vody naštěstí zachytil rybník v Okoři. Hasiči zbytek noci pomáhali čerpat vodu, hlídat mosty, úspěšně bránili zaplavení trafostanice v Číčovicích. Čerpat vodu ze zaplavených garáží a sklepů po noční bouřce museli i v dalších obcí – například v Kamenných Žehrovicích, Žilině, lagunu vody v Pleteném Újezdu a další.

Sobota 8. 6. ráno

Ve Středočeském kraji se intenzivně pracuje na likvidaci následků velkého deště a záplav. Potěšující je, že voda v řekách stále klesá. Na Berounsku už byl odvolán třetí stupeň povodňové aktivity. Někteří evakuovaní se mohou vrátit domů – např. na Kolínsku, jinde to ještě nějakou dobu potrvá.

Hasiči pomáhají s čerpáním vody, i nadále realizují humanitární pomoc, distribuují vysoušeče… Během pátku vyjížděli ke stovce událostem, nejvíce na Mělnicku, Praze-východ a Praze-západ. Jednalo se o deset dopravních nehod, čtyři požáry, zbytek byly technické pomoci na likvidaci následků záplav. Bylo při tom nasazeno 132 kusů techniky. Čerpala se voda z kanalizace, sklepů, rozsáhlých lagun – zejména na Berounsku, Praze-západ, Kolínsku, Nymbursku a Mělnicku. V provozu byla také dvě elektrocentrály (v Neratovicích), devět kontejnerů a cisteren na pitnou vodu (Neratovice, Černošice, Dobříš).

Ve Středočeském kraji máme evidováno 177 obcí, které jsou zasaženy povodní. Hasiči pomáhají obcím řešit požadavky na materiál, který potřebují pro odstranění následků povodní. Jednalo se například o téměř 1600 vysoušečů.

Středočeským hasičům na pomoc přijeli také kolegové z jiných krajů a Polska. V pátek v podvečer přijeli hasiči z Polska. Polský odřad je nasazen na Mělnicku, v současné době pracuje v obci Hořín, má osm osob a obsluhuje čerpadlo s objemem 750l/s. Další posily dorazily z kraje Libereckého, Jihomoravského a z Vysočiny. Každý čítá 25 osob a pomáhají s čerpáním vody ze zatopených oblastí. Pro zasahující hasiče tvoří zázemí kontejnery nouzového přežití a bude zde také šest dekontaminačních stanovišť.

V obci Vojkovice u Kralup nad Vltavou je nasazeno 15 vojáků Armády ČR. V neděli přijede dalších dvacet vojáků do Štěchovic se středně těžkou technikou.

V našem kraji působí i neziskové organizace. Jedná se o Adru (30 dobrovolníků), Diakonii (20 osob), Český červený kříž (138 osob) a další, o nichž nemáme přehled.

Starostka Nového Jáchymova ( Berounsko) požádala hasiče o zboření mostu, který byl vlivem povodní silně narušen. Hasiči během noci most zbořili. Použili k tomu speciální rypadlo, které bylo nedávno koupeno v rámci projektu integrovaného operačního programu.

Na Mělnicku byly vystavěny speciální kontejnery pro dekontaminaci osob. Celkem šest kontejnerů tvoří občanům této oblasti zázemí pro hygienu. Kontejnery jsou vybaveny umyvadly a sprchami, plynové ohřívače ohřívají vodu. Tato pomoc je pro občany velmi důležitá, protože voda po povodních je kontaminovaná a není možné jí využít ani k mytí.

Pátek 7. 6. ráno

Ve Středočeském kraji skončily záchranářské práce a s opadávajícími hladinami vodních toků se začalo s likvidací následků záplav. Přístupové cesty začínají být průjezdné, kde to jen trochu jde, odčerpávají se vodní laguny, čerpají se zatopené sklepy, studny, zahrady, čističky odpadních vod, myjí se komunikace zanesené blátem. Začínají se sčítat škody na majetku, v obcích se uklízí, vyklízí, organizuje se humanitární pomoc. Svoji činnost ukončily krizové štáby Votic a Poděbrad, v pohotovosti už nemusí být povodňová komise v Nymburku.
 
Ve Středočeském kraji během čtvrtečního dne vyjížděli hasiči ke 120 případům, většina z nich směřovala na likvidaci následků „velké vody“. Nejvíce výjezdů bylo na Mělnicku, Berounsku a Praze-západ. Hasiči se zaměřili především na čerpání vodních lagun, které samovolně neodtékají. V provozu je šest velkokapacitních čerpadel, v obci Vojkovice u Kralup nad Vltavou pracuje 15 vojáků Armády ČR, další se chystají do Štěchovic. V pátek v podvečer přijede do středních Čech výpomoc z Polské republiky s vysokotlakým čerpadlem, kterým budou odčerpávat vodní laguny na Mělnicku.
 
S opadávající vodou přibývá v jednotlivých městech a obcích kraje požadavků na čištění komunikací tlakovou vodou, čištění kanálů, čerpání vody ze zaplavených prostor i zapůjčení vysoušečů. Na web Krajského úřadu i Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje byly vyvěšeny pokyny pro starosty obcí s návodem jak postupovat při řešení následků povodní. Dále tu zájemci mohou najít také nabídku humanitární pomoci i pomoci fyzických osob pro obyvatele postižených oblastí.
 
Od počátku povodní zasahovalo ve Středočeském kraji 931 jednotek Hasičského záchranného sboru a 1930 jednotek SDH.
 
 Přehled statistiky činnosti krizové linky >ZDE<
 

Čtvrtek 6. 6. ráno

Ve Středočeském kraji hasiči během středy vyjížděli ke 140 událostem. Nejvíce výjezdů bylo na Mělnicku, Berounsku, Praze-západ, Benešovsku, Kolínsku, Nymbursku a Praze-východ. Potěšující je, že všechny sledované toky klesají. Labe v Mělníku kulminovalo už krátce po půlnoci na 934 centimetrech. Během dne bylo nasazeno 272 příslušníků HZS a 615 členů JSDH.

Nejvíce zasaženo je území města Kralupy nad Vltavou, Neratovice, Mělník a Nymburk. Potěšující je, že se podařilo zpevnit prosakující ochrannou hráz v Mělníku a ta vydržela nápor vody. Na celém území Středočeského kraje se začalo s likvidačními pracemi. Čerpají se laguny, vzniklé po povodni, evakuované osoby se mohly v Kralupech nad Vltavou, Kolíně, Nymburku a Sedlčanech vrátit domů. Celkový počet evakuovaných osob v kraji se ustálil na čísle 7.322.

Na krizovém štábu se soustřeďují požadavky na vysoušeče (už víc jak 600), čerpadla, ale i na dodávky pitné vody pro obce (např. pro obec Vrbová Lhota).

Města, která velkou vodou zasažena nebyla, organizují humanitární pomoc. Například Mladá Boleslav se domluvila s Kralupy nad Vltavou a společně si domlouvají konkrétní pomoc.

V noci na čtvrtek 32 jednotek HZS a 112 jednotek SDH pokračovalo v čerpání vodních lagun a s odstraňováním následků povodně. V našem kraji máme nasazeno šest vysokokapacitních čerpadel. Na pomoc nám přijeli i hasiči ze Záchranného útvaru z Hlučína – v Mělníku pomáhali se zpevňováním hráze, ve Veltrusech a v Hoříně s čerpáním lagun. Všude, kde už to jen trochu jde, čerpá se voda ze sklepů, studní, odstraňují se následky povodně i vytrvalého deště.

Středa 5. 6. ráno

Během včerejšího dne vyjížděli středočeští  hasiči  k 250 událostem. Nejvíce výjezdů bylo na Mělnicku, Praze-západ, Praze-východ, Berounsku a Benešovsku, tedy do míst, která nejvíce ohrožují přeplněné vodní toky.

Nejvíce zasažena jsou území – Říčany, Černošice, Sedlčany, Poděbrady, Kolín, Český Brod, Beroun, Kralupy nad Vltavou, Neratovice a extrémně Mělník a Nymburk. Výška hladiny Labe v Mělníku dosahovala krátce po půlnoci 936 cm, ráno v 7 hodin klesla o 6 centimetrů. Klesá i Mrlina ve Vestci – kulminovala včera kolem poledne na výšce 313 cm, dnes ráno byla naměřena výška hladiny 259 cm. Klesá i hladina Berounky, dnes ráno se dostala na 445 m v Berouně a 480 cm ve Zbečně. Vltava ve Vraňanech klesla ze včerejších 784 cm na dnešních 739 cm, klesá i Cidlina. Největší problémy přetrvávají v Mělníku.

Během noci bylo v terénu víc jak 180 příslušníků HZS Středočeského kraje a na 200 členů JSDHO. Hasiči z Kladenska a Mladoboleslavska pomáhají na Mělnicku, hasiči z Kutnohorska v noci zase pomáhali v Černošicích.

Potěšující je, že se domů postupně vrací evakuované osoby, např. v Křinci, na Nymbursku a Kolínsku.

Záchranářské práce pokračují i dnes. Od půlnoci do 9 hodin ráno vyjížděli hasiči ke 30 událostem. Největší pomoc je směrována na Mělnicko, kde přeplněné řeky neustále hrozí zaplavením dalších míst. Hasiči v Kralupech nad Vltavou například čistili ucpanou kanalizaci, aby voda lépe odtékala, v Karlštejně na Berounsku se intenzivně čerpá voda ze zatopených sklepů, berounští hasiči tahají ve vodě utopená auta…

Počasí se konečně umoudřilo a všude, kde to jen trochu jde, běží čerpadla.

Úterý 4. 6. večer

Ve Středočeském kraji jsou nejvíce zasažená území Říčan, Černošic, Sedlčan, Poděbrad, Kolína, Českého Brodu, Berouna, Kralup nad Vltavou, Mělníka, Neratovic a Nymburka. Dále klesá hladina Berounky, naopak hladina Labe v Mělníku se stále zvedá a před 18. hodinou dosáhla výšky 925 cm (ráno to bylo ještě 886 cm). Díky tomu mají problémy v samotném Mělníku, kde během dne proběhly dvě vlny evakuace většího počtu osob, a v obcích Zálezlice a Hořín. Celkem se jednalo o téměř 1500 osob, nejvíce ve městě Mělník.

V dalších částech kraje se díky poklesu vodních hladin intenzivně čerpá voda ze zatopených objektů, sklepů, studní… Evakuované osoby se už budou moci vrátit do svých domovů, a to na některých místech Kolínska, Sedlčanska a Voticka.

V terénu jsou stále jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů, které pomáhají se stavbou nebo zpevněním protipovodňových hrází, kontrolují stav vodních toků, pomáhají s čerpáním vody, ale třeba i s rozvozem pitné vody, igelitových pytlů apod.

Úterý 4. 6. poledne

Za posledních 12 hodin vyjížděli středočeští hasiči k téměř 150 událostem. Přestalo pršet a hladiny řek a potoků klesají – hasiči jezdí především na čerpání vody a odstraňování nakloněných či padlých stromů.

Vyhráno ale ještě nemá Mělnicko – tady je situace velice vypjatá. Už v noci zde byl vyhlášen extrémní stupeň povodňového ohrožení a na řadě míst pokračuje evakuace obyvatel. Také hasiči sem přeskupují síly i techniku z míst, kde už bezprostřední ohrožení pominulo. Pomáhají zde hasiči z Kladenska a Mladoboleslavska především s evakuací obyvatel z ohrožených míst.

Úterý 4. 6. ráno

Ani noc z pondělí na úterý nebyla pro středočeské hasiče jednoduchá. Povodní byla nejvíce zasažena území Říčan, Černošic, Sedlčan, Poděbrad, Kolína, Českého Brodu, Berouna, Kralup nad Vltavou, Mělníka, Neratovic a Nymburka. Ve 2 hodiny po půlnoci dosáhlo Labe v Mělníku výšky hladiny 881 cm a předpokládá se, že bude ještě stoupat. V důsledku protržení hráze rybníka Komárovský byla evakuovaná obec Křinec a Vestec. V nočních hodinách byla také zahájena evakuace městské části Neratovic-Mlékojedy. Během noci muselo být ve Středočeském kraji evakuováno celkem 668 osob.

Celou noc bylo v terénu 97 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Pomáhali s evakuací obyvatel, stavbou povodňových hrází, monitorovali vodní hladiny, čerpali vodu ze zatopených objektů...

Potěšující zprávou je kulminace Berounky a mírný pokles ostatních toků. Jen hladina Labe v Mělníku stále stoupá.

Ve Středočeském kraji už máme čtvrtou oběť vytrvalého deště. V pondělí v podvečer spadl strom na paní, která venčila psa v Průhonicích.

Pondělí 3. 6. v podvečer

Hasiči ve Středočeském kraji od dnešní půlnoci do 16. hodiny vyjížděli k 350 událostem. V terénu jsou jak profesionální, tak dobrovolní hasiči. Stále řeší problémy s přeplněnými toky řek a potoků, mnohé hráze rybníků jen s obtížemi drží množství vody, voda z lesů a polí zaplavuje komunikace i rodinné domky. Hasiči neustále v celém kraji čerpají vodu ze zatopených sklepů…

Například přehrada Orlík začala upouštět vodu a problémy s tím mají Solenice a Kamýk, odkud se evakuují lidé. Protržením hrozí hráze rybníka ve Vestci nebo Bystřici u Benešova.

Hasiči během dne zachraňovali např. dvě osoby uvízlé v autě v Nenačovicích na Berounsku. Pro chataře, který zde i přes varování zůstal v Hřebečníkách na Rakovnicku, musel dokonce letět vrtulník. Pro záchranu maminky s dítětem z chaty v Bratronicích na Kladensku stačilo hasičské auto. Pochlubit se můžeme i záchranou několika psů z vody – například v Mělníku, srny v obci Kly na Mělnicku…

Potěšující je, že na krizovou nonstop linku 950 870 424 krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje volá řada lidí a žádají informace např. o dopravě, ale také nabízejí fyzickou i finanční pomoc pro lidi, kteří jsou postižení vytrvalým deštěm a vodou z vylitých koryt řek a potoků.

Těší nás, že lidé oceňují, co pro ně hasiči ve dne i v noci dělají. Řada firem proto nabídla občerstvení a nápoje pro zasahující hasiče – jmenujme Box servis Kladno, Gurmán Klub s.r.o. Kamenné Žehrovice, Cvrčovická distribuční, Bagette s.r.o. Dolany, Pekárny Kompek Kladno, Elko Velké Přítočno, Kaufland Kladno, H+H ovoce-zelenina Kladno, Lahůdky Jan Rožek Slaný, Veseta Kyšice… Děkujeme a rádi předáváme.

Pondělí 3. 6 odpoledne

Hasiči na Rakovnicku od včerejšího dne do dnešního oběda vyjížděli ke 40 událostem. Venku jsou profesionální i dobrovolní hasiči. Odstraňují popadané stromy a větve např. v obci Rakovník, Křivoklát, Zbečno, Roztoky, Slabce, Všetaty a Račice. Čerpají vodu ze zatopených sklepů a garáží, např. v obci Rakovník, Chrášťany, Újezd nad Zbečnem, Mšec, Řevničov, Děkov a Třtice. Hasiči také monitorují stav toků, hrází rybníků, čistí ucpané mostky, a to v Pustovětech a Rakovníku.

Pondělí 3. 6. poledne

Hasiči ve Středočeském kraji od půlnoci do 11.30 hodiny mají zaevidováno už na 240 výjezdů. Stále pokračují práce na likvidaci následků vytrvalého deště. Složitá situace je např. na Mělnicku.

Hasiči už dopoledne zachraňovali 3 osoby v Kralupech nad Vltavou z bývalé budovy MěP, a další 3 osoby a dítě z budovy bývalé komerční banky. V Mělníku, z bývalého areálu čističky, jeli hasiči loďkou zachraňovat psa, který zde zůstal uvězněný. Dopadlo to dobře, dokonce hasiči zachránili ještě jednoho psa, který k nim připlaval.

Jako kdyby toho hasiči neměli málo - na Kladensku ve Stochově u stadionu vylezl v 9 hodin ráno na sloup VVN muž. Hasiči museli nechat vypnout elektrický proud a lezecká skupina ze stanice HZS Kladno pro něj na sloup vylezla. Naštěstí se nechal přemluvit a spustit na zem. Hasiči ho v 11 hodin předali ZZS.

Z rozhodnutí ředitele HZS Středočeského kraje z důvodu povodní v ČR se ruší krajská soutěž ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel původně plánovaná na den 6. 6.2013 na letišti Tlustice u Hořovic. Náhradní termín není momentálně znám, ale pravděpodobně se soutěž uskuteční v měsíci září. Děkujeme za pochopení.

Pondělí 3. 6 ráno

Krizová nonstop linka 950 870 424 je zřízena na krajském operačním a informačním středisku Hasičského záchranného sbor Středočeského kraje a slouží pro dotazy občanů.

Od pondělí 3. června pracuje také krizový štáb Středočeského kraje, a to v Kladně na HZS Středočeského kraje. V 9 hodin se v budově KÚ Středočeského kraje opět schází řídící skupina krizového štábu.

Počasí připravuje perné chvilky občanům ale i hasičům. Ve dne v noci jsou v terénu jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů. Jen během neděle máme zaevidováno víc jak tisícovku výjezdů na pomoc lidem s čerpáním vody, čištěním vpustí, odstraňováním větví z mostních pilířů, hlídají se hráze rybníků. Stále prší a rozvodněné toky ohrožují i lidské životy. Evakuovat jsme museli už stovky lidí, například ve Štěchovicích (540), Davli (150), 150 lidí z ústavu sociální péče Svojšice.

Žel velká voda si už ve Středočeském kraji vyžádala tři lidské životy – a to na katastrálním území Štěchovice, kdy sesuv půdy poškodil chatu a v ní byly usmrceny dvě osoby, třetí oběť je z Benešovska, kde na katastrálním území obce Olbramovice spadl při uvolňování koryta potoka 82letý muž do vody. Hasiči ho našli asi o 300 metrů níže, bohužel už se ho nepodařilo oživit.

Záchranářské práce pokračují i dnes. Od půlnoci do 8 hodin ráno jsme vyjížděli už ke stovce událostí. Dnes krátce po půlnoci jsme na člunech evakuovali osoby ze zaplavených domů například v Dobřichovicích (KO), P-Z Libčice nad Vltavou nebo na Mělnicku v obce Zálezlice. Odstraňujeme popadané stromy např. Dolní Chvatliny (KO), Hudlice (BE) a Slapy (P-Z), čerpáme vodu ze zatopených sklepů snad ve všech okresech.

Neděle 2. 6. poledne

Situace se nelepší, v celém kraji čerpáme vodu, odstraňujeme stromy, plníme pytle pískemi. Potoky se vylévají z koryt, hráze rybníků těžko zadržují stále přibývající množství vody. Např. na P-Z v Jílové se sesul svah na cestu, ta je zcela neprůjezdná. Ve Vesci mají v rodinném domku jeden metr vody. V Kamenných Žehrovicích na Kladensku povolil břeh potoka Kačák, vytékající z Turyňského rybníka, a voda zaplavila fotbalové hřiště.

Neděle 2. 6. ráno

Hasiči ve středních Čechách od půlnoci do 9 hodin ráno mají zaevidováno na 500 událostí. Nejvíce výjezdů je na Benešovsku, Příbramsku, Praze-východ a Praze-západ, Berounsku. Lidem profesionální i dobrovolní hasiči pomáhají s čerpáním vody, čištěním kanálových propustí, nebo vybudovat zábrany. Bohužel na řadě míst musíme zachraňovat i životy – na Příbramsku jsme dostávali ze zatopeného domku maminku s 3 malými dětmi, na Praze-západ nechodícího muže z bytu, ve Svatém Jánu na Příbramsku se k vodou ohroženým lidem dostáváme s pomocí člunu. Na pomoc se musel volal i vrtulník. Potřebovali ho i na Sedlčansku, kde sudy blokují most, voda se rozlévá a k domku se jinak nedá dostat. Na Kolínsku v obci Barchovice hasiči evakuují dětský tábor.

Hasiči posilují směny o další lidi z jiných směn, v práci zůstávají i lidé z operačních středisek.

FOTO: Mediafax

nprap. Lenka Kostková
tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem