HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Spolupráce v rámci projektu "Bezpečné pohraničí"

Začátkem března 2017 organizoval Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (HZS KH kraje) v rámci projektu „Bezpečné pohraničí“ první ze čtyř panelových setkání pro tvorbu metodiky společného zásahu ve výškách a nad volnou hloubkou. 

Bezpečné pohraničí.JPG
 

Akce se účastnili odborníci z řad všech českých i polských partnerů projektu. Na tomto setkání se účastníci navzájem seznamovali s legislativou upravující zásahy na české i polské straně hranice a také vzájemnými dohodami mezi Českou republikou a Polskem, dále se řešily postupy na obou stranách hranice a také vybavením, které jednotliví partneři pro uvedený typ zásahů používají.

Další setkání je naplánováno na září tohoto roku. Výsledkem panelových setkání odborníků budou nová řešení v rozsahu záchranářství ve vytyčených oblastech, která budou na obou stranách hranice zohledňovat struktury záchranářských služeb a využívat dosavadní zkušenosti – „good practice“.

V průběhu března proběhla také společná odborná příprava velitelů stanic a velitelů čet HZS KH kraje s polskými veliteli v Krkonoších v lokalitě Pec pod Sněžkou. Náplní odborné přípravy bylo seznámení velitelů s problematikou zásahů v těžko přístupných terénech včetně řešení problematiky zásahu na lanových drahách. Velitelé byli seznámeni s technickým zázemím lanové dráhy na Sněžku, včetně taktiky zásahu jednotek požární ochrany. Velitelé byli také seznámeni s obsahem smluv, dohod a metodických pokynů týkající se vzájemné spolupráce hasičů z České republiky a Polska při řešení mimořádných událostí, doplněných rozborem společných zásahů.

Naopak hasiči z Královéhradeckého kraje se v rámci projektu účastnili v Polském Szczyrku jednání na téma vzájemného propojení videokonferenčních systémů a jejich využití při společném řešení mimořádných událostí. V Polanica-Zdróji se pak zúčastnili konference Krizové řízení v Polsku a ČR, kterého se účastnili také zástupci dalších subjektů, jako např. policie, zdravotnické záchranné služby, místní samosprávy.

Cílem projektu je zlepšení přeshraniční připravenosti k provádění činností při řešení krizových situací prostřednictvím posílení spolupráce všech služeb zodpovědných za bezpečnost v pohraniční oblasti. Tento cíl zlepší stav bezpečnosti v polsko-českém pohraničí, a tím také zvýšení atraktivity regionu jak z pohledu investic, ekonomiky, tak turistiky.

Dosažení stanoveného cíle vyžaduje zavedení řady projektů v oblastech definovaných a stanovených partnery. Realizace projektu umožní vyřešit definované problémy a stanovit další směry aktivit oblastí vyžadujících zdokonalování spolupráce záchranářských služeb. Jedním z hmatatelných výsledků realizace projektu bude platforma výskytu ohrožení přeshraniční povahy.

Projekt obsahuje komplexní a systémový přístup k tématu široce chápané bezpečnosti v polsko-českém pohraničí. Jeho realizace angažuje všechny služby a subjekty tvořící systém vnitřní bezpečnosti v oblasti podpory. Naplánované investiční aktivity zahrnují především vytvoření teleinformačního systému zajišťujícího možnost řízení a výměny informací v krizových situacích mezi centry krizového řízení na jednotlivých úrovních a službami zodpovědnými za bezpečnost. Posilování zázemí v rozsahu záchranářského vybavení doplňuje existující definovaného nedostatky za účelem zajištění účinnosti zásahu v případě ohrožení přírodní či civilizační povahy.

Foto: HZS Královéhradeckého kraje

Ing. Anna Hůlková - referent fondů EU a ekon. zahr. spolupráce

Odkazy do noveho okna

Metodika společného zásahu (1)

Metodika společného zásahu (1) 

Detailní náhled

Metodika společného zásahu (2)

Metodika společného zásahu (2) 

Detailní náhled

Metodika společného zásahu (3)

Metodika společného zásahu (3) 

Detailní náhled

Metodika společného zásahu

Metodika společného zásahu 

Detailní náhled

Odborná příprava velitelů (1)

Odborná příprava velitelů (1) 

Detailní náhled

Odborná příprava velitelů (2)

Odborná příprava velitelů (2) 

Detailní náhled

Odborná příprava velitelů (3)

Odborná příprava velitelů (3) 

Detailní náhled

Odborná příprava velitelů (4)

Odborná příprava velitelů (4) 

Detailní náhled

Odborná příprava velitelů

Odborná příprava velitelů 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem