HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odborná příprava jednotek předurčených k ochraně obyvatelstva

Ve Zlínském kraji je dnes celkem 36 jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí (dále jen "JSDH") předurčených k plnění specifických úkolů ochrany obyvatelstva.

Jedná se o JSDH kategorie JPO V (s místní působností) zasahující zejména na území svého zřizovatele. Po předurčení pro ochranu obyvatelstva plní specifické úkoly ochrany obyvatelstva s územní působností, tzn. nejen v místě svého zřizovatele. Povolávány jsou prostřednictvím operačního a informačního střediska HZS kraje.

Specifické úkoly předurčených jednotek:

  • záchranné a likvidační práce (provizorní stabilizace trosek a stavebních konstrukcí, protipovodňová ochrana a povodňové záchranné práce)
  • evakuace obyvatel (vybudování a organizace evakuačních a přijímacích středisek, vedení evidence evakuovaných osob apod.)
  • dekontaminace osob a majetku (organizace místa pro dekontaminaci obyvatelstva, výdej náhradních oděvů a ochranných pomůcek apod.)
  • humanitární a laická psychosociální pomoc postiženému obyvatelstvu
  • zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva (stavba stanů pro nouzové přežití včetně zajištění jejich osvětlení a vytápění, pomoc při budování a obsluze základny humanitární pomoci, obsluha kontejneru pro nouzové ubytování, dovoz a výdej stravy, výdej náhradních oděvů)
  • první předlékařská pomoc

Důvod předurčení uvedených jednotek:

Předurčenost pro ochranu obyvatelstva na daném teritoriu byla stanovena na základě provedené analýzy území ve vazbě na havarijní plán kraje. Při vzniku vybraných mimořádných událostí (záplavové oblasti, nebezpečí vzniku zvláštních povodní pod vodními díly, železniční koridory, významné železniční tahy, nebezpečné provozy dle zákona o prevenci závažných havárií) se s ohledem k plošnému pokrytí kraje JSDH nepředpokládá jejich přímé nasazení k provádění záchranných a likvidačních prací v místě zřizovatele, a proto mohou být využity k plnění specifických úkolů ochrany obyvatelstva.

Pravidelná odborná příprava předurčených JSDH v roce 2015-2016

Předurčené JSDH absolvují nad rámec každoroční odborné přípravy také výcvik, zaměřený právě na plnění specifických úkolů. Od roku 2015 je k této přípravě využíván také výcvikový areál na stanici ve Zlíně. Odbornou přípravu zde v tomto roce absolvovala zhruba polovina předurčených jednotek, konkrétně jednotky z okresů Zlín a Uherské Hradiště. Jednotky ze zbývajících okresů Kroměříž a Vsetín ji absolvují v roce 2016. Tato odborná příprava se skládá ze čtyř na sebe navazujících bloků. Úvodní blok je zaměřen na teoretické základy činnosti JSDH v rámci ochrany obyvatelstva, následuje praktický výcvik stavby ochranných protipovodňových hrází. Třetí blok je zaměřen na stabilizaci zřícených konstrukcí budov a v posledním se členové jednotek zdokonalují při poskytování první pomoci.

 

Odkazy do noveho okna

plnění pytlů

plnění pytlů 

Detailní náhled

stavba protipovodňové hráze

stavba protipovodňové hráze 

Detailní náhled

přehrazení vodního toku

přehrazení vodního toku 

Detailní náhled

první pomoc

první pomoc 

Detailní náhled

transport zraněného

transport zraněného 

Detailní náhled

stabilizace zřícených konstrukcí

stabilizace zřícených konstrukcí 

Detailní náhled

stabilizace zřícených konstrukcí II

stabilizace zřícených konstrukcí II 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem