HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Složky IZS zasahovaly při simulovaném úniku nebezpečné látky z areálu SPOLANA Neratovice

Ve čtvrtek 23. června 2022 se ve středočeských Neratovicích a blízkém sousedství uskutečnilo prověřovací cvičení složek IZS. Zúčastnili se jej kromě profesionálních hasičů z HZS Středočeského kraje a hasičů z HZS podniku SPOLANA s.r.o. Neratovice rovněž příslušníci Policie ČR, strážníci Městské policie Neratovice, zaměstnanci Správy železnic a v neposlední řadě osazenstvo Mateřské školy Harmonie – Sluníčko. 

Dlouho připravované cvičení bylo spojené i s prověřením vybraných částí vnějšího havarijního plánu zpracovaného pro zónu havarijního plánování stanovenou v okolí areálu SPOLANA s.r.o, konkrétně plánu vyrozumění, plánu evakuace, plánu monitorování a plánu regulace pohybu osob a vozidel.

Námětem byl speciálně vymyšlený havarijní scénář úniku olea (roztoku oxidu sírového v koncentrované kyselině sírové) z poškozené příruby plnícího potrubí v místě, které neumožňovalo okamžité zamezení úniku.

Vzhledem k nepříznivé prognóze vývoje počasí (předpověď brzkého výskytu vydatných dešťových srážek a čerstvý severní vítr), a tím i možného ohrožení přilehlých částí města Neratovice, rozhodl velitel zásahu o vyrozumění vlakového nádraží Neratovice, Rybky – poskytovatele sociálních služeb a Mateřské školy Sluníčko. U posledně jmenovaného subjektu velitel zásahu z preventivních důvodů rozhodl o evakuaci osazenstva hasičským evakuačním autobusem. V prostoru mezi budovou mateřské školy a přistaveným evakuačním autobusem byla družstvem z neratovické stanice HZS Středočeského kraje instalována vodní clona k maximální eliminaci případného ohrožení dětí a personálu školky při nástupu do dopravního prostředku.

O vzniklé situaci byli vyrozuměni i starostové dotčených obcí. Z důvodu konfliktu na Ukrajině nebylo provedeno prověření plánu varování (spuštění signálu „Zkouška sirén“ v oblastech potenciálně ohrožených fiktivním únikem koncovými prvky varování Jednotného systému varování a vyrozumění).

S ohledem na charakter události velitel zásahu rozhodl o zřízení dvou sektorů. Sektor č. 1 (provoz s únikem nebezpečné chemické látky v areálu SPOLANY s.r.o.) a sektor č. 2 (prostor mimo podnik určený k preventivní evakuaci).

Mezitím motorizované hlídky Policie ČR obsadily předem určená místa dopravních uzávěr (stanovených vnějším havarijním plánem). Vyžádaná výjezdová skupina Školícího střediska a chemické laboratoře Kamenice HZS Středočeského kraje upřesňovala aktuální meteorologickou situaci ve stanoveném sektoru zóny havarijního plánování a průběžně zjišťovala hranice koncentrací nebezpečné látky.

Popisovaného cvičení se aktivně zúčastnilo na 40 osob z vyjmenovaných složek, 30 předškoláků a pedagogického dozoru ze zapojené Mateřské školy Sluníčko a 5 pozorovatelů.

Vyhodnocení bude provedeno v následujících týdnech. Zjištěné nedostatky nebo podněty na úpravu stávající plánovací dokumentace budou zapracovány tak, aby došlo k úzkému propojení teoretických plánů a praktického průběhu záchranných a likvidačních prací.

kpt. Mgr. Adam Hendrych
HZS Středočeského kraje

Odkazy do noveho okna

002 - Cvičení ve Spolaně v Neratovicích

002 - Cvičení ve Spolaně v Neratovicích 

Detailní náhled

003 - Cvičení ve Spolaně v Neratovicích

003 - Cvičení ve Spolaně v Neratovicích 

Detailní náhled

004 - Cvičení ve Spolaně v Neratovicích

004 - Cvičení ve Spolaně v Neratovicích 

Detailní náhled

005 - Cvičení ve Spolaně v Neratovicích

005 - Cvičení ve Spolaně v Neratovicích 

Detailní náhled

006 - Cvičení ve Spolaně v Neratovicích

006 - Cvičení ve Spolaně v Neratovicích 

Detailní náhled

007 - Cvičení ve Spolaně v Neratovicích

007 - Cvičení ve Spolaně v Neratovicích 

Detailní náhled

008 - Cvičení ve Spolaně v Neratovicích

008 - Cvičení ve Spolaně v Neratovicích 

Detailní náhled

009 - Cvičení ve Spolaně v Neratovicích

009 - Cvičení ve Spolaně v Neratovicích 

Detailní náhled

010 - Cvičení ve Spolaně v Neratovicích

010 - Cvičení ve Spolaně v Neratovicích 

Detailní náhled

011 - Cvičení ve Spolaně v Neratovicích

011 - Cvičení ve Spolaně v Neratovicích 

Detailní náhled

012 - Cvičení ve Spolaně v Neratovicích

012 - Cvičení ve Spolaně v Neratovicích 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem