Záchranný útvar HZS ČR  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Působnost

Záchranný útvar HZS ČR má celorepublikovou působnost.

   ZÚ HZS ČR - Kolektiv Hlučín.JPG Záchranný útvar HZS ČR je centrálně řízenou zálohovou jednotkou Generálního ředitelství HZS ČR.
Jednotky Záchranného útvaru jsou předurčeny pro řešení mimořádných událostí velkého rozsahu, živelních pohrom, přírodních kalamit, rozsáhlých požárů a technických zásahů s nutností využití speciální techniky, jíž záchranný útvar disponuje.
 
    Z hlediska práva přednostního velení se jednotka Záchranného útvaru považuje za jednotku HZS kraje bez místní příslušnosti. To znamená, že pokud budou na místě zásahu společně zasahovat jednotky HZS kraje a Záchranného útvaru, má přednost velení na místě zásahu jednotka s místní příslušností, v jejímž hasebním obvodě místo zásahu leží, pokud není rozhodnuto jinak v souladu s právním předpisem (§ 22 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek
požární ochrany.)..
 .
.

Organizace výjezdu jednotky Záchranného útvaru k zásahu a její předurčenost

 
  ZÚ HZS ČR -Kolektiv Jihlava_cr.jpg   Jednotku záchranného útvaru na místo zásahu vysílá operační a informační středisko MV- generálního ředitelství HZS ČR.
 
     Pro účely zásahu jsou u záchranného útvaru trvale předurčeny síly a prostředky, které vytváří "pohotovostní jednotky" k řešení mimořádných událostí v době mimo výkon služby tvořené z příslušníků zařazených v pohotovosti vykonávané mimo službu mimo služební dobu.
    O vyčlenění sil do služební pohotovosti na služebně rozhoduje příslušný služební funkcionář Záchranného útvaru HZS ČR, a to na  podkladě schválení příslušníkem v pohotovosti vedení.

 

     Jednotky Záchranného útvaru HZS ČR vysílané na místo zásahu vyjíždí z místa své dislokace do:

 • 90-ti minut, pokud k výzvě k výjezdu dojde v mimopracovní době,
 • 60-ti minut, pokud k výzvě k výjezdu dojde v pracovní době pracovních dnů a jde o výjezd více kusů techniky nebo techniky, která se nepřepravuje po vlastní ose,
 • 30-ti minut, pokud k výzvě k výjezdu dojde v pracovní době pracovních dnů a jde o výjezd jednotlivé techniky s osádkou.

    

  ZÚ HZS ČR - Kolektiv Zbiroh_cr.png    Složení pohotovostních jednotek, které se sestavují z příslušníků Záchranného útvaru ve služební pohotovosti vykonávané mimo služebnu mimo služební dobu vždy na dobu jednoho týdne s pravidelným počátkem od pátku 07:00hod, se určuje ve struktuře a maximálním počtu:

 • Pohotovostní jednotka I. pro dislokaci Hlučín (1 + 21)
 • velitel pohotovostní jednotky I. + 19 příslušníků ze Záchranné a Speciální záchranné roty
 • 1 příslušník zabezpečující logistickou podporu jednotky 
 • 1 příslušník - styčný důstojník zabezpečující koordinaci a součinnost zasahujících jednotek  a činnost jednotek ve štábu velitele zásahu a krizovém štábu.
 • Pohotovostní jednotka II. pro dislokaci Zbiroh (1 + 9)
 • velitel pohotovostní jednotky  II. + 9 příslušníků ze Záchranné roty.
 • Pohotovostní jednotka III. pro dislokaci Jihlava (1 + 9)
 • velitel pohotovostní jednotky  III. + 9 příslušníků ze Záchranné roty.
 
Konkrétní složení a vybavení jednotky pro účely zásahu navrhuje velitel pohotovostní jednotky v dotčené dislokaci a schvaluje řídící důstojník ZÚ HZS ČR.
 
     Záchranný útvar vyčleňuje také síly a prostředky pro potřeby Ústředního poplachového plánu IZS. Uvedené síly a prostředky zároveň doplňují předurčenost jednotek HZS ČR.*
     Kynologové a služební psi jsou připravováni pro záchranu ze sutin zřícených budov a k plošnému vyhledávání osob.
     V rámci psychologické služby HZS ČR se u Záchranného útvaru zřizuje funkce psychologa. Činnost psychologa se řídí služebními předpisy HZS ČR.**
 
  
*(Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 16/2017, kterým se stanoví opěrné body Hasičského záchranného sboru České republiky a typy předurčenosti jednotek požární ochrany pro záchranné práce).
 **(Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 43/2014, o psychologické službě Hasičského záchranného sboru České republiky).
.
.
ZÚ HZS ČR - Kolektiv 2016.pngZÚ HZS ČR - Kolektiv 2016 (záchranné roty dislokované v Hlučíně, Zbirohu a Jihlavě) 

vytisknout  e-mailem