HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Provozování elektrických saunových kamen jako příčina vzniku požáru

V roce 2011 došlo na Ostravsku ke dvěma požárům v souvislosti s neplánovaným provozem elektrických saunových kamen. Oba případy měly stejnou příčinu vzniku požáru, která se vyskytuje ojediněle.  

Požár v sauně rodinného domu

V dubnu 2011 vznikl požár osobních věcí odložených v sauně rodinného domu, a to v sauně, která nebyla užívána ke svému účelu již déle než deset let. Čtyři dny před požárem majitel domu sekal elektrickou sekačkou na zahradě trávu a během sekání došlo k výpadku elektrického proudu a k vyřazení hlavního domovního jističe. Majitel postupně zapínal a vypínal dílčí jističe ve spínací skříňce a snažil se zjistit, co výpadek způsobilo. Zapnul však také jistič pro elektricky vytápěnou saunu a byl přesvědčen, že při zapnutí jističe pro saunu se nic nestane, protože pro zapnutí vyhřívání sauny je potřebné manuálně zapnout saunový regulátor (typ S 150) na boční stěně sauny. Nevěděl, že saunový regulátor je ovládací digitální prvek, který má ve své paměti uloženo základní nastavení pro ovládání, spouštění, resp. je zde naprogramován systém spouštění elektrických saunových kamen.

Pohled do vyhořelé saunovací místnosti v rodinném domě        Saunovací místnost v rodinném domě

Při ohledání místa požáru bylo zjištěno, že ohnisko vzniku požáru je v místě elektrického saunového topného tělesa na pravé straně saunovací místnosti. Zde došlo k vyhoření uložených věcí a ohoření nejbližšího dřevěného obložení stěn. Následně bylo při zjišťování příčiny vzniku požáru zkontrolováno ovládání sauny a bylo prokazatelně potvrzeno, že časové spínání je nastaveno pro každý den po dobu přibližně jedné hodiny. Toto naprogramování bylo stále aktivní, protože baterie v saunovém regulátoru byla funkční. Po kontrole saunového regulátoru a naprogramovaném spouštění bylo zjištěno, že elektrické vytápění spínalo každý den asi v 11.30 hodin, požadovaná teplota byla nastavena na 91 °C.

Displej saunového regulátoru - původní nastavené hodnoty        Displej saunového regulátoru - původní nastavené hodnoty

Saunové topné těleso mělo programové jištění spočívající v automatickém vypnutí vytápění po jedné hodině provozu v případě, že není sauna otevřena (po otevření dveří se mělo rozsvítit světlo a vypnout toto jištění), nebo při překročení teploty 133 °C. Jištění by ale bylo dostatečné pouze v případě prázdné sauny. Časové ovládání a zapínání saunového topného tělesa bylo podrobně a srozumitelně popsáno v návodu k sauně, které měl majitel k dispozici.
Vzhledem k prokazatelně zjištěným skutečnostem bylo konstatováno, že po zapojení jističe (který byl samostatný a správně popsán v pojistkové skříni umístěné v přízemí rodinného domu), došlo ke spuštění uloženého časového spínání a sauna byla v provozu v předchozích čtyřech dnech, kdy se každý den vytápěla po dobu přibližně jedné hodiny. V den požáru pak nejpravděpodobněji došlo vlivem tepelného namáhání k pádu poblíž uložených věcí (plastové tašky, textilie) na elektrické topné saunové těleso, a tím ke vzniku požáru.

 

Požár v nemocniční sauně

Druhý požár od saunových kamen se stejnou příčinou vzniku požáru byl zaznamenán v září 2011 v objektu rehabilitačního pavilonu nemocnice.
Již v průběhu hasebních prací vyšetřovatelé příčiny vzniku požáru identifikovali ohnisko vzniku požáru v prostorách sauny, která byla situována v 1. NP objektu.

Rovněž tato sauna nebyla minimálně od roku 2000 používána ke svému skutečnému účelu. Místnost sloužila k uložení rehabilitačních pomůcek pro plavání, volně rozmístěných v prostoru sauny, zejména na dřevěných lavicích. Další věci byly uskladněné mimo saunu, a to v prostorách sprchovacího koutu, odděleného od sauny dveřmi, celkem více než 100 kusů plaveckých pomůcek, převážně z gumy, některé z PVC, jako např. plavecké pontony, plovací desky, nadlehčovací kroužky, pěnové „žížaly“. Elektrická saunová kamna byla při ohledání místa požáru nalezena v místě své instalace, tedy na podlaze na pravé straně po vstupu do saunovací místnosti. Policií ČR byla odebrána k expertiznímu zkoumání, které prokázalo jejich přítomnost v ohnisku vzniku požáru. Zároveň na nich nebyla zjištěna technická závada nebo neodborný zásah do jejich vnitřního zapojení.

Pohled do vyhořelé sauny nemocnice v době lokalizace požáru        Ohledání místa požáru

Saunová kamna byla ovládána regulátorem provozu saun, který byl umístěn na vnější straně saunovací místnosti, na stěně ve výšce 170 cm nad podlahou. Regulátor byl volně přístupný. Tento výrobek s typovým označením S 150,
tvořený převážně plasty, byl při požáru poškozen sálavým teplem zplodin hoření. V uživatelské příručce a návodu k použití je mimo jiné uvedeno, že regulátor umožňuje řídit provoz sauny ručně i automaticky, udržuje nastavenou teplotu sauny s velkou přesností, zvyšuje životnost saunových kamen elektronickým řízením. Uživatel si může předvolit čas zapnutí sauny až na týden dopředu a omezit dobu provozu na nezbytně nutnou dobu. V příručce je uvedeno, že regulátor si i při dlouhodobém odpojení pamatuje poslední navolené hodnoty, které není nutné znovu zadávat. Pro účely zálohování dat a času je regulátor vybaven miniaturní knoflíkovou baterií typ BR2032, napětí 3 V, životnost minimálně 10 let. Při prvním zapojení regulátoru je předprogramována požadovaná teplota 90 °C na dobu provozu pěti hodin. Také saunový regulátor byl odebrán Policií ČR k expertiznímu zkoumání.

Saunová kamna v ohnisku vzniku požáru        Regulátor provozu sauny byl poškozen sálavým teplem

Z expertizního zkoumání vyplynulo, že naprogramovaná data (hodnoty) uchovává regulátor i při dlouhodobém odpojení od zdroje. Obsahuje jištění pouze vnitřních obvodů regulátoru a osvětlení sauny, a to trubičkovou tavnou pojistkou hodnoty 1 A. Tato pojistka nebyla poškozena a nebyly na ní nalezeny stopy působení nadproudu (nebyla přetavená). Na elektrických obvodech regulátoru a součástkách nebyly vizuálním zkoumáním zjištěny stopy lokálního poškození nebo anomálie, jež by svědčily o technické poruše regulátoru. Neodborný úmyslný zásah do zapojení regulátoru a jeho přívodních a odvodních kabelů nebyl zjištěn. Dále bylo zjištěno, že saunový regulátor je trvale pod napětím, neboť v předložené dokumentaci nebyl popsán žádný vícepólový vypínač, kterým by bylo možné celé zařízení od sítě odpojit. Jistič, na který byl regulátor připojen, byl podle svědecké výpovědi, s největší pravděpodobností v provozu („nahozen“).
Jednotlivé pavilony nemocnice jsou vybaveny záložním zdrojem dodávky elektrické energie, kterými jsou dieselagregáty. Podle záznamů v provozní knize byla poslední funkční zkouška dieselagregátu při zátěži provedena v odpoledních hodinách den před požárem. Během této zkoušky vznikaly problémy, proto musel být opakovaně simulován výpadek dodávky elektrického proudu. Tato simulace a opětovné zapnutí bylo provedeno asi čtyřikrát až pětkrát za sebou.
V souvislosti s opakovanou simulací výpadku elektrického proudu docházelo k restartování saunového regulátoru. Regulátor uchovával v paměti poslední nastavení pro spuštění sauny. To bylo pravděpodobně nastaveno tak, aby ke spuštění saunového topného tělesa došlo podle posledního uloženého nastavení, tedy i doby před vznikem požáru. Saunová kamna se zahřívala až na teplotu vznícení rehabilitačních pomůcek pro plavání. Vzhledem k jejich množství v prostorách sauny nelze vyloučit, že některé byly v bezprostřední blízkosti saunových kamen nebo přímo na nich.

Příčinou vzniku požáru v sauně rehabilitačního pavilonu nemocnice bylo vznícení hořlavých materiálů – rehabilitačních pomůcek, který byly uskladněny v blízkosti rozpálených saunových kamen (v zapnutém stavu). Vzhledem k závěrům odborného vyjádření příslušníků odboru kriminalistické techniky a expertíz Policie ČR Brno lze konstatovat, že k požáru došlo v souvislosti se sepnutím saunového regulátoru, a tím i saunových kamen. Toto sepnutí regulátoru mohlo nastat v důsledku přechodových jevů v elektrické síti, k níž byl regulátor připojen. Přechodové jevy probíhaly v elektrické síti den před požárem, a to v důsledku zkoušek dieselových agregátů. Charakter přechodových jevů – opakovaný výpadek elektrického proudu – mohl mít za následek vyvolání impulsního signálu k sepnutí saunového regulátoru a následné sepnutí saunových kamen podle uloženého programu.
Závěr
Přesto, že sauna nebyla dlouhodobě užívána ke svému skutečnému účelu, bylo zjištěno minimálně porušení návodu k použití saunových kamen, v němž je mimo jiné uvedeno:
„Saunová kamna se nesmějí během provozu zakrývat hořlavými látkami.“
„Do sauny, na saunová kamna se nesmí nic pokládat, v případě náhlého sepnutí může dojít k požáru (např. ručník, osuška)! Sauna nesmí sloužit k uskladňování žádných materiálů, i když je mimo provoz.“
Předběžná přímá škoda u prvního požáru dosáhla výše 100 000 Kč, u požáru v rehabilitačním pavilonu nemocnice pak několika milionů korun. Náklady na opravu však byly mnohem vyšší.

Rehabilitační pavilon nemocnice v době probíhajícího hasebního zásahu a evakuace pacientů


nprap. Ing. Kamil Klar - vyšetřovatel požárů

vytisknout  e-mailem