HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivně výchovná činnost u HZS Zlínského kraje

  • PVČ u HZS ZLK
  • Hasík
  • Záchranný kruh
  • Kontakty PVČ

PVČ u HZS ZLK

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje informuje a vzdělává veřejnost v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva pomocí Preventivně výchovné činnosti (dále jen PVČ). K zabezpečení této problematiky jsou realizovány přednášky, školení, dny otevřených dveří na požárních stanicích a další akce, na kterých je možné obyvatelstvo seznámit s činnostmi HZS kraje a se způsoby jak postupovat při vzniku mimořádné události.

U HZS Zlínského kraje celoročně probíhá na základních školách program HASÍK CZ Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Jsme rovněž partneři s asociací ZÁCHRANNÝ KRUH (viz. samostatné sekce)

V případě jakýchkoliv dotazů, námětů či nabídek spolupráce nás neváhejte kontaktovat.

PVČ je podle schváleného plánu realizovaná především těmito směry:

-program Hasík na základních školách

-spolupráce s učiteli v rámci podpory implemantace výuky Ochrany člověka za mimořádných událostí

-tvorba výkových materiálů

-přednášková činnost pro seniory a další skupiny obyvatelstva

-informační stánek PVČ na akcích pro veřejnost

-pohybově vědomostní soutěže pro děti základních škol

-exkurze na hasičských stanicích*

 Termíny akcí budou upřesněny pozvánkami na webových stránkách

 * V případě zájmu škol a dalších organizací o exkurzi na stanici HZS kraje je třeba kontaktovat velitele příslušné stanice. Z kapacitních a organizačních důvodů nelze vyhovět všem požadavkům.

IMG_0047.jpg

Hasík

Hasík CZ - vzdělávání v oblasti požární prevence a ochrany obyvatelstva

V současné době pravděpodobně nejpropracovanější program systematické výchovy děti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, Jeho princip spočívá v předávání informací dětem samotnými hasiči, kteří znají problematiku požárů, dopravních nehod, ochrany obyvatelstva apod. nejlépe. Tito hasiči jsou během úvodního kurzu důkladně proškoleni, poté následuje praxe na školách. Po praktickém otestováníí získaných dovedností následuje přezkoušení ze strany lektorů občasnkého sdružení Citadela Bruntál a dětského psychologa. Úspěšní absolventi dostávají certifikát a stávají se hasiči-instruktory. Takto ve dvojicích již samostatně působí na školách.

Drak HASÍK, symbol programu (a PVČ ve Zlínském kraji obecně). Doprovází dvojici hasičů-instruktorů při návštěvách dětí ve školách.

Několik základních OTÁZEK a ODPOVĚDÍ k programu Hasík ve Zlínském kraji.

Pro koho je program Hasík určen?   Docházíme za dětmi do 2. a dále pak 6. tříd základních škol. Na prvním stupni probíhá výuka formou hravé diskuze. Na druhém již není tak hravá a děti dostávají mnohem širší penzum znalostí, například i z oblasti ochrany obyvatelstva.

Je program zpoplatněn?   Ne. Celý program je ze strany HZS kraje poskytován zdarma.

Jak dlouho již takto hasiči za dětmi docházejí?   Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje se k programu připojil v roce 2009.   V současné době k raji působí téměř šest desítek hasičů-instruktorů. Abychom mohli pokrýt všechny školy ve Zlínském kraji, musel by být jejich počet téměř dvojnásobný. Důležité je rovněž uvědomit si, že hasiči za dětmi do škol v převážné míře docházejí ve svém osobním volnu (mimo výkon služby). Historii samotného programu můžete shlédnou na stránkách programu: www.hasik.cz

Záchranný kruh

Záchranný kruh

Asociace Záchranný kruh vytvořila systém informování, vzdělávání, prevence a přípravy obyvatelstva v oblasti běžných rizik i mimořádných událostí. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje uzavřel s Asociací v roce 2011 dohodu o partnerství, která spočívá ve vzájemné bezplatné spolupráci při realizaci aktivit, vedoucích ke zvýšení úrovně informovanosti, vzdělanosti a připravenosti obyvatelstva a dalších subjektů Zlínského kraje v oblasti běžných nebezpečí, mimořádných událostí a krizových situací.

Projekty Záchranného kruhu ve Zlínském kraji

Do projektů, jejichž seznam je uveden níže, se zapojuje také stále více obcí a školských zařízení. Ve Zlínském kraji využívá výukové materiály Záchranného kruhu 63 škol. Informační systém pro města a obce momentálně využívá 7 obcí Zlínského kraje. 

Bezpečnostní portál

- jednotný systém informovanosti, vzdělávání a přípravy obyvatelstva, pedagogů a žáků

- obsahuje aktuální výstrahy, výukové materiály, krizové intervence

Interaktivní kurzy

- 13 interaktivních kurzů na různá témata ( Mimořádné události I a II, Požáry I a II, Povodně, Zemětřesení, sesuvy půdy a laviny, Příručka první pomoci, Dopravní výchova, Atmosférické poruchy, Havárie, Terorismus a jiné hrozby, Osobní nebezpečí, Běžná rizika)

- kurzy jsou interaktivní, animované, multimediální a jsou k dispozici ZDARMA

Pracovní materiály

- k dispozici jsou pracovní listy, metodiky, omalovánky a pexesa, motivační materiály, deskové a interaktivní hry k uvedeným tématům

Testovací systém

- databáze testových otázek, vytváření vlastních testových otázek apod.

Informační systém pro města a obce

Systém zajišťuje ty nejdůležitější rady, návody a informace ze světa rizik a nebezpečí pro Vaše obyvatele. Zároveň zobrazuje aktuální výstrahy. 

 ukázka informačního panelu

Informace: záchranný kruh

Kontakty PVČ

Krajský koordinátor preventivně výchovné činnosti

por. Ing. Adam Fuksa

telefon: 950 670 331      mobil: 778 491 123

e-mail:adam.fuksa@hzscr.cz

Objednávky programu Hasík pro školy (podle okresů):

Zlín, Uherské Hradiště:

por. Ing. Adam Fuksa

e-mail: adam.fuksa@hzscr.cz

telefon: 950 670 331

Kroměříž:

nprap. Martin Skřenek

e-mail: martin.skrenek@hzscr.cz

telefon: 950 685 331

Vsetín:

nprap. Ing. Anna Hubová

e-mail: anna.hubova@hzscr.cz

telefon: 950 681 331

vytisknout  e-mailem