HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Právní rámec krizového řízení

Základní informace k působnosti a pravomoci státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace a při jejich řešení (vyjma zajišťování obrany ČR), poskytují právní normy ke krizovému řízení. Je obsahově propojena s právními předpisy o integrovaném záchranném systému. Ta se především týká přípravy na mimořádné události, záchranných a likvidačních prací a ochrany obyvatelstva před a po dobu vyhlášení krizových stavů. Má podobu zákonů, nařízení vlády, vyhlášek ministerstev, opatření a dalších norem nižší právní síly. 

 

Základními předpisy jsou:
 
 • Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů

  Definuje povinnost státu při zajišťování bezpečnosti republiky, včetně jejich složek. Seznamuje s vyhlašováním nouzového stavu, stavu ohrožení státu, a okrajově i válečného stavu, stručně informuje o bezpečnostní radě státu.
   
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Definuje integrovaný záchranný systém, mimořádné události, záchranné a likvidační práce, ochranu obyvatelstva, zařízení civilní ochrany, věcnou a osobní pomoc, specifikuje použití a složky systému, postavení a úkoly ústředních a územních orgánů, organizaci záchranných a likvidačních prací v místě zásahu, práva a povinnosti právnických, podnikajících fyzických osob a fyzických osob při mimořádných událostech, výjimky, sankce, náhrady, finanční zabezpečení a ostatní kategorie integrovaného záchranného systému.
   
 •  Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Stanoví práva a povinnosti při přípravě a řešení nevojenských krizových situací a ochraně kritické infrastruktury, definuje krizovou situaci, stav nebezpečí, vyjmenovává orgány krizového řízení a ostatní orgány s územní působností, z hlediska pravomocí orgánů krizového řízení popisuje práva a povinnosti za krizových stavů, dále práva a povinnosti právnických a fyzických osob, sankce při nesplnění povinností, řízení k náhradám výdajů, škod ad.  
   
 • Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Vymezuje základní pojmy k hospodářským opatřením pro krizové stavy, působnosti orgánů v systému těchto opatření, charakterizuje tento systém v rovině nouzového hospodářství a hospodářské mobilizace, zmiňuje možnosti regulačních opatření, úkoly kontroly, sankce aj.
   
 • Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)

  Stanovuje základní úkol Hasičského záchranného sboru ČR (ochrana životů, zdraví, životního prostředí, zvířat a majetku před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi), včetně podílení se na zajišťování bezpečnosti ČR, ochraně obyvatelstva, civilním a nouzovém plánování, integrovaném záchranném systému, krizovém řízení a dalších úkolech.

vytisknout  e-mailem