HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Územní odbor Karviná

Územní odbor Karviná
Ostravská 883/8
733 01 Karviná - Fryštát
Elektronická adresa pro doručování dokumentů: podatelna (zavinac) hzsmsk.cz
Kontaktní e-mail: msk.sekretariat.ka (zavinac) hzscr.cz
telefon: +420 950 711 011

Ředitel územního odboru
plk. Ing. Ivo Pieter
telefon: +420 950 711 011

OV_mapa.jpg

 

  • Hasičská stanice Karviná
  • Hasičská stanice Bohumín
  • Hasičská stanice Český Těšín
  • Hasičská stanice Havířov
  • Hasičská stanice Orlová

Hasičská stanice Karviná

Ostravská 883/8CHS_Karviná_čelní_pohled.jpg
733 01 Karviná - Fryštát

Tel.: 950 711 011
Velitel stanice : mjr. Ing. Marian Mrózek
Evidenční číslo : JPO - 813010

Typ stanice a předurčenost k záchranným pracím: C2-C,F-S

 

Centrální hasičská stanice Karviná

Historie stanice, založení
 

V létech 1960 až 1996 sídlili karvinští hasiči v bývalých jezdeckých stájích hraběte Larische v zámeckém parku. Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám se začala v roce 1991 stavět nová stanice poblíž autobusového nádraží, která byla slavnostně otevřena v roce 1996.


Hasební obvod stanice

Karviná, Stonava, Petrovice u Karviné, Doubrava
 

Na území hasebního obvodu se nachází zástavba rodinných domků, nízkopodlažní budovy, výškové budovy, řadové garáže, školy a školky, dvě nemocnice, Rehabilitační sanatorium Lázně Darkov osob či věznice. Vzhledem k provozované důlní činnosti se zde vyskytují čtyři činné černouhelné doly (Darkov, ČSA, ČSM Sever a ČSM Jih). Další průmysl je zde zastoupený společnostmi Liberty Ostrava Tubular Products Karviná či Bekaert Petrovice.

Na území města Karviná se nachází také průmyslová zóna Nové Pole, obsahující další významné firmy např. Shimano ČR, Gates Hydraulics, BAUMAN SPRINGS, GS Caltex Czech.  V zásahovém obvodu stanice se nachází i jeden z největších železničních hraničních přechodů s Polskem Petrovice–Zebrzydowice a dále pět malých silničních hraničních přechodů. Městem protéká řeka Olše. Vzhledem k průmyslové historii města Karviná a k neexistenci silničního obchvatu je město a okolí zatíženo neúměrnou hustotou nákladní silniční dopravy. Železniční trať procházející městem je součástí III. tranzitního železničního koridoru ČR.

V hasebním obvodu stanice působí tři jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO III a čtyři jednotky kategorie JPO V.

Hasičská stanice Bohumín

Čs. Armády 1141HS_Bohumín_boční_pohled.jpg
735 81 Bohumín

Tel.: 950 715 011
Velitel stanice : npor. Mgr. Přemysl Švajda
Evidenční číslo : JPO - 813014
0
Typ stanice a předurčenost k záchranným pracím:     P2-C-Z


 

Hasičská stanice Bohumín

Historie stanice, založení

Požární stanice hasičského záchranného sboru okresu Karviná byla zřízena v roce 1995.  Její budova byla postavena svépomocí v rámci tzv. akce „Z“ již v 70 letech 20 st.. Sloužila jako požární zbrojnice později zaniklého sboru dobrovolných hasičů Nový Bohumín. Její výstavba byla zásluhou tehdejšího vedoucího odboru vnitra při MěNV Bohumín, Štěpána Panaše (později velitel OVPÚ Karviná 1977 až 1987), který ji pojal jako budoucí detašovanou stanici profesionálních hasičů. V letech 2010 až 2016 proběhla významná rekonstrukce objektu a areálu stanice.

Hasební obvod stanice

Bohumín a Rychvald

V hasebním obvodu stanice je řada významných průmyslových firem Bekaert, BOCHEMIE, BONATRANS GROUP, České dráhy - železniční stanice a lokomotivní depo, Rockwool, Varroc Lighting Systems, Viadrus, Železárny a drátovny Bohumín. Dále jsou to společnosti zajišťující sociální a zdravotní služby, Bohumínská městská nemocnice, Domovy jistoty. V Bohumíně se nachází strategické křížení železničních tratí a dnes i dálnice D1, která zde opouští ČR a navazuje na dálnici A1 v Polsku, která spojuje jih a sever Polska. Od roku 2013 jednotka stanice Bohumín zasahuje na A1 v Polské republice - 11 km ve směru Katovice až po křížení ve Mszane a 3 km ve směru ČR od křížení Gorzyce, na základě Dodatku Dohody mezi HZS MSK, MSK, Slezským Vojvodou a Slezským Krajským velitelem Státní PO v Katovicích.

Pro město Bohumín i Rychvald je spíše typická zástavba rodinných domů, ale v centru měst se nachází více než tři desítky výškových bytových domů.  Ve městě Bohumín najdeme na dvě desítky kulturních památek, kterým dominují zejména sakrální stavby a radniční budovy ve Starém a Novém Bohumíně. V hasebním obvodu je okolo 400 ha vodní plochy jak přírodního tak umělého charakteru. Působí zde dvě jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO III, čtyři jednotky kategorie JPO V a jedna jednotka kategorie JPO VI (BOCHEMIE).

Hasičská stanice Český Těšín

Sokolovská 2115DJI_0067.jpeg
737 01 Český Tešín

Tel.: 950 713 011
Velitel stanice : npor. Ing. Pavel Haas
Evidenční číslo : JPO - 813012

Typ stanice a předurčenost k záchranným pracím:        P2-C-Z

 


Historie profesionálních hasičů v Českém Těšíně se začala psát v roce 1963, kdy v požární zbrojnici v Masarykových sadech začali sloužit dva řidiči. Toto trvalo, až do roku 1967 kdy bylo pracoviště pro svoji nerentabilnost zrušeno. Po novoročním požáru v Havířově však bylo od 1. 5. 1969 detašované pracoviště obnoveno. Nárůst počtu příslušníků, rostoucí požadavky na vybavení technikou, ochrannými prostředky a dalším vybavením přinesl postupem času také zvýšené prostorové nároky na hasičskou stanici. Po několika možných variantách rekonstrukcí či výstavby nové stanice, bylo v roce 2012 podepsáno mezi Městem Český Těšín, Policií ČR a HZS Moravskoslezského kraje memorandum o výstavbě a provozování Integrovaného výjezdového centra Český Těšín, ve kterém sídlí společně HZS MSK, Policie ČR a Městská policie Český Těšín. Toto IVC je umístěno na ulici Sokolovské nedaleko dálnice a průmyslové zóny.

V hasebním obvodu, který je tvořen městem Český Těšín a dále pak obcemi Ropice, Chotěbuz a Vělopolí převažuje zástavba rodinnými domky s výjimkou sídliště Mojská a Svibice, kde se nachází hustá panelová zástavba. V hasebním obvodu jsou tři hraniční přechody, z toho jeden pro nákladní dopravu v Chotěbuzi. V hasebním obvodu je rovněž několik průmyslových podniků např. Těšínská jatka, Těšínská tiskárna, Finidr, Kovona, Dong Hee, PHA a další.

Hasičská stanice Havířov

Karvinská 1277/1HS_Havirov_boční_pohled.JPG
736 01 Havířov-Město

Tel.: 950 712 011
Velitel stanice : npor. Ing. Pavel Budina
Evidenční číslo : JPO - 813011

Typ stanice a předurčenost k záchranným pracím:               P4-C-Z
 


 

Hasičská stanice Havířov

Historie stanice, založení

Požární stanice v Havířově byla vybudována v roce 1956 v rámci rozsáhlé výstavby města, kdy sloužila sboru dobrovolných hasičů. Později zde začali sloužit i příslušníci požárního útvaru. Ovšem po velkém požáru obytného domu v roce 1969, kdy na stanici na ulici Karvinská vykonávali službu jen 2 příslušníci, došlo k zásadním změnám a početní stav byl na této stanici doplněn na jedno družstvo. Bylo také rozhodnuto zahájit přístavbu a to za vydatné pomoci příslušníků. Stavba byla hotova v roce 1978. Během dalších let proběhly rekonstrukce a další přístavba garáží. V současné době se počtem obsazení příslušníků jednotky jedná o druhou největší stanici územního odboru Karviná.

Hasební obvod stanice

Havířov, Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá, Těrlicko, Šenov, Václavovice, Kaňovice, Soběšovice, Žermanice

Hasební obvod hasičské stanice Havířov jako jediný z územního odboru Karviná není ohraničen státní hranicí s Polskem, proto je jeho tvar téměř pravidelné kruhový a to na ploše 124 km2. V centru města a v přilehlých sídlištích se nachází okolo 60 výškových obytných domů nad 9 podlaží. Dále se zde nacházejí hypermarkety, nemocnice s poliklinikou, kulturní domy, víceúčelové haly se zimním stadionem, domovy důchodců apod. Specifikem je především velký počet obyvatel. Na území města se nachází také několik kulturních památek jako je např. empírový Zámek, Kulturní dům Radost či Kotulova dřevěnka, jedna z nejstarších lidových staveb na Těšínsku. Na území hasebního obvodu se nachází plnírna propan butanu firmy PRIMAGAS a továrna na výrobu zdravotních setů firmy Mölnlycke.

Okolí Havířova je tvořeno hustou zástavbou rodinných domů, rekreačních chat a také lesními a travnatými či zemědělskými plochami. V blízkosti Havířova se nacházejí také dvě velké přehradní nádrže - Těrlická a Žermanická přehrada a ve městě se nachází přírodní památka Meandry řeky Lučiny.

V hasebním obvodu je zřízeno 7 jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO III a 5 jednotek kategorie JPO V.

Hasičská stanice Orlová

Okružní 902HS_Orlová_čelní_pohled.JPG
735 14 Orlová-Lutyně

Tel.: 950 714 011
Velitel stanice : npor. Ing.Tomáš Blatoň
Evidenční číslo : JPO - 813013

Typ stanice a předurčenost k záchranným pracím:     P2-C-Z 

Hasičská stanice Orlová

Historie stanice, založení

Provoz stanice byl zahájen v roce 1986. Do roku 1999 byl objekt užíván společně s jednotkou SDH. V roce 2016 byla zahájena celková revitalizace objektu stanice a okolního areálu.

Hasební obvod stanice

Orlová, Dětmarovice, Dolní Lutyně

V hasebním obvodu se vyskytují panelové výškové budovy, a to především na území města Orlová. Jsou zde administrativní budovy, školy, školky, nemocnice s poliklinikou a léčebnou dlouhodobě nemocných, domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou. Okolní obce jsou tvořeny hlavně rodinnou zástavbou. K významným sportovním objektům patří především zimní stadion. Vzhledem k provozované důlní činnosti se v hasebním obvodu nachází Důlní závod 1 (lokalita Lazy) společnosti OKD, a.s. a několik objektů, které souvisejí s bývalou těžbou černého uhlí v tomto regionu. S důlní činností jsou spojeny i úniky metanu z podzemí, které se trvale monitorují prostřednictvím metanových čidel. Dominantním průmyslovým objektem je tepelná elektrárna firmy ČEZ a.s. v Dětmarovicích, ve které je zřízena profesionální jednotka hasičů. Protéká zde řeka Olše, je zde i několik vodních ploch a kalových jezer. 

V hasebním obvodu jsou zřízeny dvě jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO III a  tři jednotky kategorie JPO V.

vytisknout  e-mailem