HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Naše činnost

Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení v oblasti ochrany obyvatelstva plní zejména následující úkoly: 

 1. sjednocuje postupy orgánů s krajskou působností a obecních úřadů, právnických a fyzických osob na úseku ochrany obyvatelstva,
 2. usměrňuje obsah a zaměření přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci včetně přípravy žáků základních a studentů středních škol,
 3. stanovuje zásady varování, informování, ukrytí, monitorování, dekontaminace, nouzového přežití, evakuace, individuální ochrany obyvatelstva v kraji,
 4. zabezpečuje hospodaření s materiálem CO,
 5. organizuje a koordinuje humanitární pomoc,
 6. navrhuje opatření k ochraně obyvatelstva při použití chemických, biologických, radiologických a jaderných zbraní, látek a prostředků,
 7. zabezpečuje zpracování opatření ochrany obyvatelstva do havarijních a krizových plánů a do opatření při přechodu z mírového na válečný stav,
 8. zabezpečuje uplatňování požadavků z hlediska ochrany obyvatelstva v územním plánování, v územním a stavebním řízení,
 9. vede evidenci a provádí kontrolu staveb CO a staveb dotčených požadavky CO,
 10. organizuje a zabezpečuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva,
 11. zabezpečuje preventivně výchovnou činnost na úseku ochrany obyvatelstva podle zaměření stanoveného generálním ředitelstvím a plánem PVČ na daný rok,
 12. koordinuje a organizuje preventivně výchovnou činnost na základních školách v rámci výchovného programu „Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“. 

vytisknout  e-mailem