Záchranný útvar HZS ČR  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nové 3 tahače návěsů s podvalníky pro Záchranný útvar HZS ČR z fondů IOP

Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky (ZÚ HZS ČR) nakoupil ze strukturálních fondů Evropské unie 3 soupravy tahačů návěsů MAN s podvalníky. Dne 19. února 2013 proběhlo v Hlučíně – sídle ZÚ HZS ČR jejich předání. 

 

UNIE.png
 
 
Tahače návěsů s podvalníky pro Záchranný útvar HZS ČR byly pořízeny v rámci projektu Zvýšení akceschopnosti ZÚ HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách“.
 
Celková hodnota dodávky je 18 090 000,- Kč (á 6 030 000,- Kč). Z této částky činí 85% podíl prostředků EU a 15% prostředky státního rozpočtu České republiky.  
 
123.jpg
 
 
Pořízené tahače návěsů s podvalníky budou Záchrannému útvaru sloužit především pro převážení nadrozměrné techniky určené k záchranným pracem. Jedná se například o obojživelné transportery PTS-10, požární tank SPOT-55, kolové nakladače, pásové rypadlo, či vyprošťovací tanky VT-72. Dále tyto soupravy tahačů návěsů s podvalníky mohou být využity pro odsun nepojízdné či jinak poškozené techniky při zásahu.
2 soupravy budou umístěny v Hlučíně u 1. Záchranné roty a třetí souprava bude využívána 3. Záchrannou rotou ve Zbirohu.
Tyto přepravní prostředky budou využity nejen v celé České republice, ale případně i v rámci zahraniční pomoci při mimořádných událostech.
 
Dodavatel:  CENTRUM MORAVA AUTO s.r.o., Prchalov 78, 742 58 Příbor
 
126_cr.jpg 
 
 
O projektech operace Živelní pohroma:
V rámci operace Živelní pohroma se jedná o 13 projektů hasičských záchranných sborů krajů (všechny mimo HZS hl. m. Prahy - není financovatelný z výše uvedeného dotačního titulu) a 1 projekt Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky. Realizací obdobných projektů na území krajů (s výjimkou hl. m. Prahy) dojde k synergickému nadregionálnímu efektu projektů v rámci operace. 
 
Hlavním cílem projektů operace Živelní pohroma je zvýšení mobility a akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky, který je jednou ze základních složek integrovaného záchranného systému, v případě mimořádných událostí, konkrétně živelních pohrom (zejména povodní a bleskových povodní), a zlepšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci integrovaného záchranného systému na různé mimořádné události, zejm. živelní pohromy.
 
Tohoto cíle bude dosaženo pořízením požární techniky specializovaného určení pro hasičské záchranné sbory krajů a Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky. Výstupem projektů realizovaných v rámci operace Živelní pohroma bude pořízená požární technika (mobilní záchranné soupravy), která bude rozmístěna plošně v každém kraji České republiky (mimo hl. m. Praha – viz výše) a bude určena pro záchranné a likvidační práce k odvrácení bezprostředních rizik, zejména při živelních pohromách v těžce přístupném terénu tak, aby stejná kvalita, efektivnost a časová dostupnost záchranných a likvidačních prací (veřejné služby poskytované Hasičským záchranným sborem České republiky) byla občanům garantována ve všech regionech České republiky.
 
Doplněním speciální techniky dojde ke zvýšení operability Hasičského záchranného sboru České republiky při záchranných a likvidačních pracích, zejména při živelních pohromách. Její plošné rozmístění do jednotek požární ochrany v hasičských záchranných sborech krajů a k Záchrannému útvaru HZS ČR zabezpečuje rychlé nasazení v rámci zásahového obvodu kraje a zkvalitnění veřejné služby pro občany.
  
kpt. Ing. PJATÁK Marek
Tiskový mluvčí - Záchranný útvar HZS ČR
 

 

vytisknout  e-mailem