HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

HZS Zlínského kraje nabízí

V souladu s § 19 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů, nabízíme movitý majetek , který je po ukončení nabídkového řízení organizačním složkám státu pro HZS Zlínského  kraje a Českou republiku nepotřebný. 

Automobil speciální požární žebřík CAMIVA EPA 30S

žebřík1.PGreg. značka:                                VSA 24-72
inventární číslo:                        10800110-0
VIN:                          WF640ACH000002485
podvozek:                      Renault Midlainer
objem válců cm3:                                6174
barva:                                   červená - bílá
palivo:                                                nafta
počet sedadel:                                          3
rok výroby:                                          2000 
účetní cena Kč:                    15 422 381,65
najeto km:                                        24 245 
platnost STK:                           04.02..2022
technický stav: 
k opravě: nástavba nefukční, vadná řídící jednotka, vyžaduje výměnu. Ostatní opotřebení odpovídá stáří a provozním motohodinám.

Bližší informace o technickém stavu poskytne:
Strojní služba ÚO Uherské Hradiště, tel. 950675260, pan Ivo Blahuš

možnost prohlídky:
Hasičská stanice Uherský Brod, po předchozí dohodě na tel. 950676250 nebo 9506762111     

požadovaná cena :   k bezúplatnému převodu  ve veřejném zájmu                            

Žádosti o majetek zasílají statutární zástupci obcí a měst jako zřizovatelé jednotek Sboru dobrovolných hasičů. Pro bezúplatný převod je třeba zdůvodnit v žádosti charakter veřejného zájmu. Přednost mají zájemci ze Zlínského kraje; v případě více zájemců o stejný majetek rozhoduje o přidělení techniky ředitel organizace na doporučení odd. IZS a služeb. Při bezúplatném převodu majetku se majetek převádí vybraným účetním jednotkám v pořizovací ceně a oprávkách a vykazuje centrálním orgánům.
Žádost o majetek zasílejte poštou nebo datovou schránkou na adresu: HZS Zlínského kraje, odd.provozní a správy majetku, Přílucká 213, Zlín. Příjem  žádostí k této nabídce bude ukončen 8.10.2021.

Zlín, 14.9.2021                                                                                     plk. Ing. Eva Vallová, vedoucí odd. provozního a správy majetku


vyřizuje: Ing. Jan Rezek,tel. 950670441,
e-mail: jan.rezek@zlk.izscr.cz.

vytisknout  e-mailem