HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kurz „Technik ochrany obyvatelstva“ pro členy jednotek SDH obcí Královéhradeckého kraje

Ve dnech 22. – 23. dubna 2016 absolvovalo 35 dobrovolných hasičů z Královéhradeckého kraje odbornou přípravu v areálu stanice Velké Poříčí. Dvoudenní kurz pro členy jednotek SDH obcí, zaměřený na praktické procvičení  speciálních úkolů ochrany obyvatelstva, připravil Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje. Odborná příprava navázala na specializační kurzy „Ochrana obyvatelstva a civilní ochrana“, které se uskutečnily v letech 2009 - 2013 a jejichž cílem bylo získání základních znalostí a dovedností při plnění úkolů ochrany obyvatelstva jednotkami požární ochrany.

Členové jednotek SDH obcí (3x z okresu Hradec Králové, 6x okres Jičín, 10x okres Rychnov nad Kněžnou, 14x okres Trutnov, 2x okres Náchod) si na šesti pracovištích procvičili stavbu stanu včetně jeho vybavení pro nouzové přežití, obsluhu kontejneru nouzového přežití, pomoc při odstraňování následků povodní a dekontaminaci, seznámili se s varováním a informováním obyvatelstva. Dobrovolní hasiči zde získali cenné zkušenosti z výstavby protipovodňových stěn, budování ochranných hrází z pytlů, seznámili se s postupy při vzniku mimořádné události, organizování evakuace a z poskytování  psychologické pomoci.

Absolventi kurzu získali potřebné znalosti k plnění funkce člena jednotky SDH obce, který je pověřen plněním dílčích úkolů jednotky PO na úseku ochrany obyvatelstva. Získané znalosti byly ověřeny v závěrečném písemném testu. Dokladem o ukončení kurzu je potvrzení o absolvování kurzu vydané HZS Královéhradeckého kraje.

Odkazy do noveho okna

3 DSCN0988

3 DSCN0988 

Detailní náhled

2 DSCN0975

2 DSCN0975 

Detailní náhled

1 DSCN0971

1 DSCN0971 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem