HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Krizový plán kraje

Krizový plán Moravskoslezského kraje je základním plánovacím dokumentem obsahujícím souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací v Moravskoslezském kraji. Jeho účelem je vytvořit podmínky pro zajištění připravenosti na krizové situace a jejich řešení pro orgány krizového řízení a další dotčené subjekty, především ostatní orgány s územní působností, složky integrovaného záchranného systému, územní správní úřady a právnické osoby a podnikající fyzické osoby na území kraje. Vymezuje pravomoc a působnost orgánů krizového řízení kraje za krizových stavů. 

Krizové plánování je fází krizového řízení. Krizové řízení - viz Systém krizového řízení. Procesní model krizového řízení je uveden v příloze.
Úkolem krizového plánování je stanovení rizik, jež mohou vyvolat krizovou situaci, využití podílu právnických osob a podnikajících fyzických osob a dotčených správních úřadů na krizové připravenosti a zajištění podkladů pro řešení krizové situace.
Cílem krizového plánování je vytvořit organizační, řídící a rozhodovací mechanismy pro plnění úkolů krizového řízení, prakticky a metodicky zajistit zamezení či zmírnění následků krizových situací, připravenost disponibilních zdrojů, sil a prostředků a při odezvě na krizovou situaci provést konkrétní soubor opatření vedoucích k jejímu zvládnutí.
Obsahem krizového plánu kraje je charakteristika organizace krizového řízení, výčet a hodnocení možných krizových rizik, přehledy právnických a podnikajících fyzických osob a prvků kritické infrastruktury, krizová opatření, plán nezbytných dodávek, způsob plnění regulačních opatření, přehled spojení, rozpracování typových plánů, mapy s údaji pro krizové řízení a další podklady a zásady doplňující krizový plán.
Krizový plán Moravskoslezského kraje je zpracován na základě krizového, § 15 odst. 1 písm. c). Obsah a rozsah zpracování Krizového plánu Moravskoslezského kraje je stanoven nařízením vlády č. 462/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu uvedených ustanovení zpracovává Krizový plán Moravskoslezského kraje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v součinnosti s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a dalšími subjekty krizového plánování. Za subjekt krizového plánování se považuje subjekt, který zpracovává nebo odborně garantuje určitou část Krizového plánu Moravskoslezského kraje.
Aktualizovaný Krizový plán Moravskoslezského kraje byl schválen hejtmanem kraje s účinností od 1. 1. 2024.
Obsah Krizového o plánu Moravskoslezského kraje přibližuje veřejnosti informační leták.

vytisknout  e-mailem