HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pracoviště krizového řízení

 • Je jedním ze dvou pracovišť oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS hl. m. Prahy.
   
 • Koordinuje a zodpovídá za zpracování, doplňování a aktualizaci Krizového plánu hl. m. Prahy, Havarijního plánu hl. m. Prahy, vnějších havarijních plánů.

 • Vyžaduje podklady pro zpracování krizových plánů městských částí Praha 1 - 22 a metodickou pomoc pro zpracovatele plánů krizové připravenosti.

 • Koordinuje a podílí se na zpracování doplňování a aktualizaci operační dokumentace a metodiky činnosti Krizového štábu hl. m. Prahy a činností jeho pracovních skupin.

 • Podílí se na přípravě podkladů a požadavků pro jednání ředitele Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy na zasedání Bezpečnostní rady a Krizového štábu hl. m. Prahy.

 • Podílí se na zpracování a koordinaci metodiky činnosti, operační dokumentace a činností Štábu Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy.

 • Podílí se na přípravě a koordinaci podkladů pro jednání Štábu Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy při řešení závažných mimořádných událostí a krizových situací.

 • Koordinuje a podílí se na získávání podkladů pro pracoviště krizového řízení Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a zodpovídá za jeho připravenost v oblasti krizového a havarijního plánování.

 • Podílí se na rozpracování nařízení a vyhlášek vlády a ministerstva vnitra v oblasti působnosti Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy s důrazem na oblast krizového a havarijního plánování.

 • Eviduje stav a pohyb materiálu CO, humanitární pomoci a Správy státních hmotných rezerv, zajišťuje revize, kontroly a cejchování materiálu CO.

 • Stanovuje zásady a zajišťuje metodickou pomoc subjektům na území hlavního města Prahy v oblasti hospodaření s materiálem CO.

 • Za účelem přípravy na krizové situace se podílí na zpracování podkladů do Plánu nezbytných dodávek hl. m. Prahy s využitím Informačního systému ARGIS a současně vyžaduje, shromažďuje a eviduje příslušné údaje.

 • Ochraňuje majetek Správy státních hmotných rezerv dle obecně platných právních norem a interních dokumentů HZS hl. m. Prahy, k tomuto účelu využívá informační systém KIS KD.

 • Zabezpečuje materiál pro humanitární činnost a zařízení civilní ochrany.

vytisknout  e-mailem