HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pojmy a definice krizového řízení

Krizové plánování, krizové stavy, krizová situace, havarijní plánování, havarijní plány, mimořádná událost, závažná havárie, zóna havarijního plánování. 

 

Krizové stavy se vyhlašují v případě vzniklých krizových situací (mimořádných událostí, které ohrožují ve značném rozsahu životy, zdraví, majetek a životní prostředí).

Krizovými stavy jsou:
 
  • stav nebezpečí
  • nouzový stav
  • stav ohrožení státu
  • válečný stav

Válečný stav určuje a jeho vyhlašování upravuje čl. 43 Ústavního zákona č. 1/1993 Sb.

Nouzový stav a Stav ohrožení státu se vyhlašují pro omezené nebo celé území státu. Podmínky a kompetence parlamentu a vlády pro jejich vyhlášení, vymezení trvání nebo zrušení upravuje Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může vyhlásit pro území kraje nebo jeho část, jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek a životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu, a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury.

Stav nebezpečí vyhlašuje hejtman kraje. Vymezení stavu nebezpečí a dále pravidla pro rozhodnutí o stavu nebezpečí, jeho zveřejnění, trvání a zrušení včetně kompetencí vlády upravuje § 3 krizového zákona.

 
Krizový stav Vyhlašuje Pro území Nejdelší doba trvání
stav nebezpečí hejtman kraje celý kraj nebo část kraje 30 dnů (déle se souhlasem vlády)
nouzový stav Vláda ČR celý stát nebo omezené území státu 30 dnů (déle se souhlasem poslanecké sněmovny)
stav ohrožení státu Parlament ČR na návrh Vlády ČR celý stát není omezeno
válečný stav Parlament ČR celý stát není omezeno

vytisknout  e-mailem