HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výkon služby

Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany (dále jen „jednotka“) se vztahuje na jednotky hasičských záchranných sborů (dále jen „HZS“) podniků, jednotky sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obcí, jednotky SDH podniků a požární hlídky, pokud jsou zřízeny místo jednotek.

Výkonem služby zaměstnanců a členů (dále jen „hasiči“) zařazených v jednotkách se rozumí veškerá činnost směřující k předcházení požárům a jejich zdolávání, snižování následků živelních pohrom a jiných mimořádných událostí včetně zvyšování akceschopnosti jednotky. Výkon služby probíhá v organizačním nebo operačním řízení:

- organizační řízení se uplatňuje při činnosti hasičů v jednotce k dosažení stálé organizační, technické a odborné způsobilosti sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů jednotek,
- operační řízení se uplatňuje při zásahu jednotky a plnění úkolů daných právním předpisem, jde o činnost od přijetí zprávy o skutečnostech vyvolávajících potřebu nasazení jednotky do jejího návratu na základnu po zásahu.

Operační řízení má přednost před řízením organizačním. V operačním řízení mohou být stanoveny jiné vztahy podřízenosti než v organizačním řízení, např. funkce velitele zásahu je jen v operačním řízení.

vytisknout  e-mailem